Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Đề thi online ngữ âm 2

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia 2018

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1.
A. gas
B. gain
C. germ
D. good
Bài 2.
A. bought
B. nought
C. plough
D. thought
Bài 3.
A. spear
B. gear
C. fear
D. pear
Bài 4.
A. deputy
B. depute
C. depress
D. debate
Bài 5. Choose the word  in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
A. appreciate
B. efficient
C. suspicious
D. apprentice
Bài 6.
A. though
B. through
C. propose
D. embryo
Bài 7.
A. omen
B. response
C. hospital
D. revolve
Bài 8.
A. contender
B. continent
C. constant
D. contents
Bài 9.
A. telephone
B. photograph
C. expertise
D. diplomat
Bài 10.
A. preferably
B. respiratory
C. itinerary
D. predicament
Bài 11.
A. down
B. crow
C. crowd
D. browse
Bài 12.
A. property
B. futhermore
C. surgery
D. nitrogen
Bài 13.
A. purpose
B. chosen
C. propose
D. although
Bài 14.
A. altenrative
B. generously
C. satisfactory
D. military
Bài 15.
A. remarkable
B. pacific
C. assassin
D. noncombatant
Bài 16.
A. literally
B. symbolize
C. hymn
D. eagle
Bài 17.
A. miraculous
B. solidify
C. intimacy
D. appropriate
Bài 18.
A. over
B. rose
C. cover
D. chosen
Bài 19.
A. candy
B. sandy
C. many
D. handy
Bài 20.
A. carnivore
B. accomplice
C. bewilder
D. delusive
Bài 21. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions
A. allegiance
B. docile
C. incipient
D. procrastinate
Bài 22.
A. caption
B. completion
C. official
D. anxiety
Bài 23.
A. darkness
B. warmth
C. market
D. remark
Bài 24.
A. ancestor
B. tragedy
C. accurate
D. discriminate
Bài 25.
A. prophesy
B. atmosphere
C. hemisphere
D. ideology
Bài 26.
A. Valentine
B. imagine
C. discipline
D. magazine
Bài 27.
A. praised
B. stressed
C. snapped
D. walked
Bài 28.
A. wonder
B. kangaroo
C. periodical
D. population
Bài 29.
A. workbook
B. tomato
C. mountain
D. lion
Bài 30.
A. mathematics
B. statistics
C. acadenmy
D. mechanic
Bài 31.
A. immune
B. pneumonia
C. delicate
D. insistent
Bài 32.
A. indeed
B. emit
C. private
D. belong
Bài 33.
A. differential
B. preferential
C. assassinate
D. complimentary
Bài 34.
A. here
B. mere
C. there
D. herein
Bài 35.
A. earning
B. learning
C. searching
D. cleaning
Bài 36.
A. Saturday
B. difficult
C. interesting
D. unhappy
Bài 37.
A. dictation
B. umbrella
C. computer
D. university
Bài 38.
A. important
B. structural
C. chocolate
D. national
Bài 39.
A. competition
B. repetition
C. equivalent
D. disappointment
Bài 40.
A. apprehension
B. conventional
C. preferential
D. calculation
Bài 41.
A. ambitious
B. chocolate
C. occurrence
D. position
Bài 42.
A. engineer
B. tomorrow
C. patato
D. tomato
Bài 43.
A. coup
B. group
C. soup
D. tough
Bài 44.
A. microscopic
B. redundant
C. reluctant
D. acquaintance
Bài 45.
A. a corn
B. cup
C. can
D. cede
Bài 46.
A. hunt
B. pullover
C. under
D. funny
Bài 47.
A. book
B. floor
C. hook
D. cooker
Bài 48.
A. figure
B. bright
C. fight
D. sight
Bài 49.
A. nature
B. pure
C. picture
D. culture
Bài 50.
A. hunt
B. pullover
C. under
D. funny

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang