Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Đề thi online Tổng ôn Phần giao tiếp xã hội

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia 2018

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. “How far is it from here to the nearest post office?” – “_____.”
A. Turn left and then turn right
B. Two kilometers at least
C. No, it's rather far
D. Yes, it's quite near here
Bài 2. “Would you like something to eat?” – “_____. I'm not hungry now.”
A. Yes, I would
B. No, no problem
C. No, thanks
D. Yes, it is
Bài 3. “Could you bring me some water?” – “_____.”
A. Certainly, sir
B. No, I can't
C. Yes, I can
D. I don't want to
Bài 4. “_____?” – “I have got a terrible headache.”
A. What’s the matter with you
B. What’s the wrong with you
C. What’s happened with you
D. What’s problem with you
Bài 5. “_____ eating out tonight?” – “That’s a good idea.”
A. Would you like
B. How about
C. Can we
D. Shall we
Bài 6. “You’re really in good shape.” – “_____.”
A. I’m a real couch potato
B. Oh, are you?
C. Thanks a lot
D. Good for you
Bài 7. “Happy birthday! This is a small present for you.” – “_____.”
A. What a pity!
B. How terrible!
C. Have a good time!
D. How beautiful it is! Thanks.
Bài 8. “Hoa fell off her bicycle and she had to stay in hospital for a few days.” – “_____.”
A. Poor me
B. Oh. is she.
C. How terrified!
D. Oh poor her.
Bài 9. - Mike: “Our living standards have been improved greatly.”
- Susan: “_____.”
A. Thank for saying so
B. Sure. I couldn’t agree more
C. No, it’s nice to say so
D. Yes, It’s nice of you to say so
Bài 10. “Make yourself at home!” – “_____.”
A. Not at all. Don’t mention it.
B. Thanks. Same to you.
C. That’s very nice. Thank you.
D. Yes, can I help you.
Bài 11. “I’m afraid I’ve broken your cup of tea.” - “_____.”
A. Don’t mention it
B. Not at all
C. It’s the same
D. Don’t worry about it
Bài 12. “Hi, Paul _____.” – “Great, thanks. What about you?”
A. What are you doing?
B. What are you doing these days?
C. How are you doing?
D. It’s a nice evening, isn’t it?
Bài 13. “I enjoy listening to pop music.” – “_____.”
A. I’m too
B. I don’t
C. Neither do I
D. So am I
Bài 14. “_____.” – “It was really interesting.”
A. What was the film last night?
B. How was the film last night?
C. How about going for a film?
D. Did you like the film last night?
Bài 15. “Do you mind if I use your phone?” – “_____.”
A. No, you don't.
B. Yes, you do.
C. No. You can use it.
D. Yes. It's my pleasure.
Bài 16. “Have a nice weekend!” – “Thank you. _____.”
A. Me too
B. Same here
C. The same to you
D. The same with you
Bài 17. “What do you usually do on your day off?” – “_____.”
A. I usually drive to work
B. I will sleep all day.
C. I usually do not much
D. Nothing much. I always sleep until noon
Bài 18. “How often do you exercise?” – “_____.”
A. No, I sometimes do
B. Yes, I often do
C. About three times a week
D. Often I don’t do
Bài 19. “_____” – “Well, a microwave is used to cook or heat food.”
A. Could you tell me what is a microwave used for?
B. Please tell me how to use a microwave?
C. Can you tell me what is used for cooking?
D. Could you tell me what a microwave is used for?
Bài 20. “_____?” – “He's tall and thin with blue eyes.”
A. What does John look like
B. Who does John look like
C. How does John look like
D. What does John like
Bài 21. “Thanks for the lovely evening.” – “_____.”
A. Yes, it's really great
B. No, it's not good
C. Oh, that's right
D. I'm glad you enjoyed it
Bài 22. “Do you get much exercise?” – “_____.”
A. I usually do
B. Yes, I do
C. How about you?
D. Very often
Bài 23. “_____.” – “It’s nice.”
A. What do you think of the weather today?
B. What does the weather like today?
C. Do you like the weather today?
D. How does the weather like?
Bài 24. “I have passed all my examinations” – “_____.”
A. My dear
B. Best wishes
C. Well done
D. That’s very well
Bài 25. “Can I smoke is here?” – “I’d rather you _____.”
A. don’t
B. didn’t
C. can’t
D. couldn’t

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang