Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Luyện đề Nâng cao 2018 môn Toán - Đề số 13

Trong khóa: Pro A+: Luyện đề Nâng cao Toán 2018

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI

Tóm tắt một số câu hỏi trong đề thi, truy câp đề thi để xem đầy đủ câu hỏi.

Bài 1. Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc cho đường thẳng và điểm Đường thẳng đi qua và song song với đường thẳng có véctơ chỉ phương là
A.
B.
C.
D.  
Bài 2. Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4. 
Bài 3. Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng
A.
B.
C.
D.
Bài 4. Tìm tất cả các giá trị thực của thỏa mãn đẳng thức
A.
B.
C.
D.
Bài 5. Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.
B. Khối mười hai mặt đều và khối hai mặt đều có cùng số đỉnh.
C. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng.
D. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.
Bài 6. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh tạo với mặt đáy một góc Tính thể tích của khối chóp đã cho.
A.
B.  
C.
D.  
Bài 7. Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng Phương trình mặt phẳng đi qua và song song với
A.
B.  
C.
D.
Bài 8. Cho các số thực dương với Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
B.
C.
D.
Bài 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
A.
B.  
C.
D.  
Bài 10. Cho tứ diện đều Gọi là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Tính
A.
B.  
C.
D.
Bài 11. Gọi là bán kính đường tròn đáy và là độ dài đường sinh của hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ là
A.
B.
C.
D.  
Bài 12. Cho hai số phức Giá trị của biểu thức
A.
B. 5. 
C. 6.
D.
Bài 13. Trong không gian cho điểm Hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng là điểm có tọa độ
A.
B.  
C.
D.
Bài 14. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.

Hàm số có giá trị cực đại bằng
A. 1.
B. 2.
C. 0.
D.
Bài 15. Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt cầu Các điểm lần lượt là giao điểm (khác gốc tọa độ) của mặt cầu và các trục tọa độ Phương trình mặt phẳng
A.
B.
C.
D.
Bài 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của thuộc đoạn sao cho đường thẳng cắt đồ thị của hàm số tại hai điểm phân biệt?
A. 17.
B. 16.
C. 20.
D. 15.
Bài 17. Cho số phức thỏa mãn Tập hợp các điểm biểu diện số phức
A. Đường tròn tâm bán kính
B. Đường thẳng có phương trình
C. Đường thẳng có phương trình
D. Đường thẳng có phương trình  
Bài 18. Trong không gian với hệ trục cho hai đường thẳng Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
B.
C. chéo nhau.
D.  
Bài 19. Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình chữ nhật, cạnh cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa cạnh và mặt phẳng đáy bằng Thể tích của khối chóp
A.
B.
C.
D.  
Bài 20. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.

Đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi
A.
B.
C.
D.
Bài 21. Trong không gian với hệ tọa độ cho tam giác có phương trình đường phân giác trong góc . Biết rằng điểm thuộc đường thẳng và điểm thuộc đường thẳng . Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 22. Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập . Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 23. Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 24. Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc đường tròn cố định. Tính bán kính đường tròn đó.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 25. Gọi là tập hợp các giá trị của tham số để phương trình có nghiệm. Tập có bao nhiêu giá trị nguyên?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 26. Biết rằng hệ số của trong khai triển bằng 31. Tìm ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 27. Trong không gian cho hai đường thẳng và mặt phẳng . Biết đường thẳng nằm trên mặt phẳng và cắt cả hai đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 28. Cho khối trụ có chiều cao 20. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng ta được thiết diện là hình elip có độ dài trục lớn bằng 10. Thiết diện chia khối trụ ban đầu thành hai nửa, nửa trên có thể tích , nửa dưới có thể tích . Khoảng cách từ một điểm thuộc thiết diện gần đáy dưới nhất và điểm thuộc thiết diện xa đáy dưới nhất tới đáy lần lượt là 8 và 14. Tính tỉ số ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 29. Lúc 10 giờ sáng trên sa mạc, một nhà địa chất đang ở tại vị trí , anh ta muốn đến vị trí (bằng ôtô) trước 12 giờ trưa, với km. Nhưng trong sa mạc thì xe chỉ có thể di chuyển với vận tốc 30km/h. Cách vị trí một đoạn km có một con đường nhựa chạy song song với đường thẳng nối từ đến . Trên đường nhựa thì xe có thể di chuyển với vận tốc 50km/h. Tìm thời gian ít nhất để nhà địa chất đến ?
A. 1 giờ 52 phút.
B. 1 giờ 56 phút.
C. 1 giờ 54 phút.
D. 1 giờ 58 phút.
Bài 30. Cho hàm số liên tục, luôn dương trên và thỏa mãn Khi đó giá trị của tích phân
A.
B.
C.
D.  
Bài 31. Cho hình chóp . Tam giác vuông tại cm, cm. Tam giác lần lượt vuông góc tại . Khối cầu ngoại tiếp hình chóp có thể tích là (cm3). Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 32. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 33. Cho hình lăng trụ tam giác có đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu của lên mặt phẳng là trung điểm cạnh điểm là trung điểm cạnh . Tính cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 34. Đường thẳng luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với tại và . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất.
A.
B.  
C.
D.
Bài 35. Biết rằng hai số phức thỏa mãn . Số phức có phần thực là và phần ảo là thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng ?
A.
B. .
C. .
D. .
Bài 37. Từ các chữ số 0; 2; 3; 5; 6; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó hai chữ số không đứng cạnh nhau.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 38. Cho đồ thị của hàm số như hình vẽ bên. Gọi là tập hợp các giá trị nguyên dương của để hàm số có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các giá trị của các phần tử của bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 39. Trong không gian tọa độ cho ba mặt phẳng Một đường thẳng thay đổi cắt ba mặt phẳng lần lượt tại Tìm giá trị nhỏ nhất của
A.
B. 96.
C. 108.
D.
Bài 40. Cho hàm số có đồ thị là là điểm trên có hoành độ Tiếp tuyến của tại cắt tại điểm khác tiếp tuyến của tại cắt tại điểm khác …, tiếp tuyến của tại điểm cắt tại điểm khác gọi là tọa độ điểm Tìm để
A.
B.  
C.
D.
Bài 41. Biết Tìm các giá trị để
A.
B.
C.
D.  
Bài 42. Cho tam giác vuông tại , . Khi quay tam giác vuông một vòng quanh cạnh , quanh cạnh , quanh cạnh ta được các hình có diện tích toàn phần lần lượt là . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 43. Cho năm số tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự và các số đều khác 0, biết rằng ta có và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị với .
A. .
B. .
C. .
D. .

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang