Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Luyện đề Nâng cao 2018 môn Toán - Đề số 14

Trong khóa: Pro A+: Luyện đề Nâng cao Toán 2018

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI

Tóm tắt một số câu hỏi trong đề thi, truy câp đề thi để xem đầy đủ câu hỏi.

Bài 1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 1 là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 2. Phương trình có bao nhiêu nghiệm trên khoảng ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 3. Cho hàm số Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây.
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
B. Hàm số đồng biến trên
C. Hàm số nghịch biến trên
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. 
Bài 4. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , . Mặt phẳng tạo với đáy góc . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.
A. .
B. .
C. .
D.
.

Bài 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai điểm và mặt phẳng Một mặt phẳng đi qua hai điểm và vuông góc với mặt phẳng có dạng là Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
B.  
C.
D.  
Bài 6. Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , là đường cao của . Khẳng định nào sau đây sai?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 7. Khi cắt khối trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục của trụ một khoảng bằng ta được thiết diện là hình vuông có diện tích bằng . Tính thể tích của khối trụ .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 8. Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
1e.png
A.
B.
C.
D.
Bài 9. Cho là các số thực dương thỏa mãn Tính giá trị của biểu thức
A.
B.  
C.
D.  
Bài 10. Bất phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên nhỏ hơn 6?
A. 9.
B. 5.
C. 7.
D.  Vô số.
Bài 11. Cho hàm số có đồ thị và điểm Tìm để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt sao cho tứ giác là hình bình hành ( là gốc tọa độ).
A.
B.
C.
D.
Bài 12. Cho hàm số thỏa mãn Tính
A.
B.  
C.
D.  
Bài 13. Cho phương trình Khi đặt phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây?
A.
B.  
C.
D.
 

Bài 14. Trong không gian với hệ tọa độ biết mặt phẳng với đi qua hai điểm và tạo với mặt phẳng một góc Khi đó giá trị thuộc khoảng nào dưới đây?
A.
B.
C.
D.  
Bài 15. Cho hàm số có đồ thị như đường cong trong hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có 6 nghiệm phân biệt.
1e.png
A.
B.  
C.
D.  
Bài 16. Tính nguyên hàm của hàm số
A.
B.
C.
D.
Bài 17. Tìm giá trị dương của để với
A.
B.  
C.
D.  
Bài 18. Tìm các giá trị thực của để hàm số đồng biến trên
A.
B.  
C.
D.  
Bài 19. Kết quả của việc gieo một con súc sắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất, là số chấm suất hiện ở lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai Tính xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm.
A.
B.
C.
D.
Bài 20. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn có dạng với là số nguyên và là các số nguyên dương. Tính
A.
B.  
C.
D.  
Bài 21. Cho số phức thỏa mãn Giá trị nào dưới đây là môđun của
A. 5.
B. 1. 
C.
D.  
Bài 22. Cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 23. Lập các số tự nhiên có 7 chữ số từ các chữ số 1, 2, 3, 4. Tính xác suất để số lập được thỏa mãn các chữ số 1, 2, 3 có mặt hai lần, chữ số 4 có mặt một lần đồng thời các chữ số lẻ đều nằm ở các vị trí lẻ (tính từ trái qua phải).
A.
B.
C.
D.  
Bài 24. Khi đồ thị hàm số có hai điểm cực trị và đường thẳng nối hai điểm cực trị ấy đi qua gốc tọa độ, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 25. Cho tứ diện Tính côsin của góc tạo bởi hai đường thẳng trong đó là trọng tâm tam giác
A.
B.
C.
D.

Bài 26. Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc và Tính trong đó giữa mặt phẳng và mặt phẳng
A.
B.
C.
D.
 

Bài 27. Bạn A muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam giác đều có cạnh bằng Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật từ mảnh tôn nguyên liệu (với thuộc cạnh tương ứng thuộc cạnh ) để tạo thành hình trụ có chiều cao bằng Thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà bạn A có thể làm được là
1e.png
A.
B.
C.
D.
Bài 28. Một hình trụ có trục chứa tâm của một mặt cầu bán kính các đường tròn đáy của hình trụ đều thuộc mặt cầu trên, đường cao của hình trụ đúng bằng Tính thể tích của khối trụ.
A.
B.  
C.
D.  
Bài 29. Tích phân trong đó là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức
A. 3.
B. 0.
C. 1.
D. 2.
Bài 30. Cho lăng trụ tam giác đều có bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy bằng và góc giữa hai đường thẳng bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 31. Cho hàm số và điểm có hoành độ Có bao nhiêu giá trị nguyên của để tiếp tuyến của tại cắt tại 2 điểm phân biệt khác
A. 0.
B. 3.
C.  2.
D.  1. 
Bài 32. Cho lăng trụ với đáy là hình thoi, . Hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng là trung điểm cạnh , góc giữa mặt phẳng với mặt đáy là . Tính thể tích của lăng trụ .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 33. Cho hàm số có đồ thị và hàm số có đồ thị . Biết đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 34. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành và có thể tích là Điểm là trung điểm của một mặt phẳng qua cắt hai cạnh lần lượt tại Gọi là thể tích của khối chóp Tìm giá trị nhỏ nhất của
A.
B.  
C.
D.
Bài 35. Cho hàm số Tìm sao cho từ kẻ được hai tiếp tuyến đến nằm ở hai phía trục D.
A.
B.
C.
D.
Bài 36. Cho hàm số với là tham số. Hỏi hàm số trên có thể có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1.
B. 2. 
C. 3.
D. 4. 
Bài 37. Có 3 học sinh lớp A; 5 học sinh lớp B; 7 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh lập thành một đội. Tính xác suất để tất cả các học sinh A đều được chọn?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 38. Cho hàm số có đồ thị . Gọi là điểm trên có hoành độ bằng 1. Tiếp tuyến tại điểm cắt tại điểm khác . Tiếp tuyến tại điểm cắt tại điểm khác ,…Tiếp tuyến tại điểm cắt tại điểm khác . Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện ?
A. .
B.   .
C. .
D. .
Bài 39. Cho hàm số với là tham số. Gọi là tập hợp các giá trị nguyên dương của để hàm số đồng biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 40. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của , với là số phức khác 0 và thỏa mãn . Tính giá trị của .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 41. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh Các mặt bên lần lượt tạo với đáy các góc lần lượt là Tính thể tích V của khối chóp S.ABC biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng nằm bên trong tam giác
A.
B.
C.
D.  
Bài 42. Cho tam giác vuông cân và hình chữ nhật với được xếp chồng lên nhau sao cho lần lượt là trung điểm của (như hình vẽ bên). Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quanh trục với là trung điểm của
1e.png
A.
B.
C.
D.
Bài 43. Cho phương trình Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn để phương trình trên có nghiệm duy nhất
A. 2018. 
B. 2015.
C. 4036. 
D. 2016.
Bài 44. Cho hàm số có đồ thị Gọi là tập hợp tất cả các giá trị thực của để đường thẳng cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt sao cho các tiếp tuyến của tại vuông góc với nhau. Biết tính tích tất cả các phần tử của tập
A.
B.
C.  
D.
Bài 45. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn thỏa mãn Tích phân bằng
A. 4. 
B.
C.
D. 6.
Bài 46. Cho hai số thực thỏa mãn Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
A.  
B.
C.
D.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang