Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Luyện giải đề THPTQG môn Toán - Đề Chuẩn 20

Trong khóa: Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI

Tóm tắt một số câu hỏi trong đề thi, truy câp đề thi để xem đầy đủ câu hỏi.

Bài 1. Cho hình chóp đôi một vuông góc nhau và . Tính thể tích của khối chóp .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho Biết rằng là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm là:
A.
B.
C.
D.
Bài 3. Tập xác định của hàm số là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 4. Trong không gian mặt phẳng Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
A.
B.
C.
D.
Bài 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:
A. ; .
B. ; .
C. ; .
D. ; .
Bài 6. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường , trục và hai đường thẳng xung quanh trục .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 7. Gọi là các số thực thỏa điều kiện . Tìm tất cả các giá trị của .
A.
B.
C.
D.
Bài 8. Trong không gian cho mặt cầu Tính bán kính của mặt cầu
A.
B.
C.
D.
Bài 9. Cho hình nón có độ dài đường sinh l = 2a, góc ở đỉnh của hình nón . Tính thể tích V của khối nón đã cho.
A.
B.
C.
D.
Bài 10. Cho cấp số cộng Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.
A.
B.
C.
D.
Bài 11. Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
Bài 12. Cho hàm số Tính
A.
B.
C.
D.
Bài 13. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh Hình chiếu của trên mặt phẳng trùng với trung điểm của cạnh Cạnh bên Tính thể tích khối chóp theo
A.
B.
C.
D.
Bài 14. Biết rằng Tính
A.
B.
C.
D.
Bài 15. Cho bốn hàm số có đồ thị là đường cong theo phía trên đồ thị, thứ tự từ trái qua phải là như hình vẽ. Tương ứng hàm số đồ thị đúng là

6e.png
A.
B.
C.
D.
Bài 16. Cho tứ diện có hai mặt phẳng cùng vuông góc với Gọi là hai đường cao của tam giác là đường cao của tam giác Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A.
B.
C.
D.
Bài 17. Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm người hát tốp ca, tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ.
A.
B.
C.
D.
Bài 18. Cho hàm số , là tham số. Tìm giá trị của tham số để hàm số có giới hạn tại
A.
B.
C.
D.
Bài 19. Một cấp số nhân có số hạng đầu công bội Biết Tìm
A.
B.
C.
D.
Bài 20. Biến đổi thành với Khi đó là hàm số nào trong các hàm số sau đây?
A.
B.
C.
D.
Bài 21. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, , cạnh bên và vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi M là trung điểm của cạnh Tính bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp .
A.
B.
C.
D.
Bài 22. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau mà số đó nhất thiết có mặt các chữ số 1,2,5 ?
A. 684
B. 648
C. 846
D. 864
Bài 23. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của để bất phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của
A. giá trị nguyên.
B. giá trị nguyên.
C. giá trị nguyên.
D. giá trị nguyên.
Bài 24. Cho hàm số có đồ thị Biết rằng đồ thị tiếp xúc với đường thẳng tại điểm có hoành độ âm và đồ thị của hàm số cho bởi hình vẽ dưới đây. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành.
6e.png
A.
B.
C.
D.
Bài 25. Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng Mặt phẳng chứa tạo với đường thẳng một góc lớn nhất đi qua điểm nào dưới đây ?
A.
B.
C.
D.
Bài 26. Cho hàm số Có bao nhiêu giá trị nguyên của để hàm số có điểm cực trị ?
A.
B.
C.
D.
Bài 27. Một công ty dự kiến chi tỷ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích lít. Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là chi phí để làm mặt đáy là Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được (giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể).
A. thùng.
B. thùng.
C. thùng.
D. thùng.
Bài 28. Cho là hàm số chẵn, có đạo hàm trên đoạn . Biết rằng . Tính
A.
B.
C.
D.
Bài 29. Cho mặt cầu bán kính R. Một hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy r thay đổi nội tiếp mặt cầu. Tính chiều cao h theo R sao cho diện tích xung quanh của hình trụ lớn nhất.
A.
B.
C.
D.
Bài 30. Đội thanh niên xung kích của trường THPT Moon.vn có 12 học sinh gồm 5 học sính khối 12, 4 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để làm nhiệm cụ mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho 4 học sinh được chọn thuộc không quá 2 khối.
A.
B.
C.
D.
Bài 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 32. Cho hàm số xác định trên , và có đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Xét các khẳng định sau: (I) Hàm số có ba cực trị. (II) Phương trình có nhiều nhất ba nghiệm. (III) Hàm số nghịch biến trên khoảng . Số khẳng định đúng là:
35e.png
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 33. Xét tứ diện thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích tứ diện bằng
A.
B.
C.
D.
Bài 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để tồn tại cặp số thỏa mãn , đồng thời thỏa mãn
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Bài 35. Bác An có ba tấm lưới mắt cáo, mỗi tấm có chiều dài 4 m. Bác muốn rào một phần vườn của nhà bác dọc theo bờ tường (bờ tường ngăn đất nhà bác với đất nhà hàng xóm) theo hình thang cân (như hình vẽ) để trồng rau ( là phần tường không cần phải rào). Bác An rào được phần đất vườn có diện tích lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây?
35e.png
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 36. Tính giá trị của biểu thức biết rằng với .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 37. Cho dãy số thỏa mãn với mọi . Giá trị nhỏ nhất của để bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 38. Cho hàm số xác định trên và có đạo hàm thỏa mãn trong đó Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A.
B.
C.
D.
Bài 39. Cho tứ diện . Hai tam giác có diện tích lần lượt là 15 và 10. Biết thể tích của tứ diện bằng 20. Tính cotan của góc giữa hai mặt phẳng ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 40. Cho số phức thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của bằng
A.
B.  
C.
D. 1
Bài 41. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và thỏa mãn Biết Tìm các giá trị thực của tham số để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt.
A.
B.
C.
D.
Bài 42. Trong không gian với hệ tọa độ , xét mặt cầu đi qua hai điểm và có tâm thuộc mặt phẳng . Bán kính mặt cầu có giá trị nhỏ nhất là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 43. Cho hàm số xác định và liên tục trên thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: Tính giá trị của
A.
B.
C.
D.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang