Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Luyện giải đề THPTQG môn Toán - Đề Chuẩn 21

Trong khóa: Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI

Tóm tắt một số câu hỏi trong đề thi, truy câp đề thi để xem đầy đủ câu hỏi.

Bài 1. Trong không gian cho mặt phẳng . Mặt phẳng song song với mặt phẳng có phương trình nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 2. Trong mặt phẳng phức cho các điểm lần lượt là điểm biểu diễn các số phức . Trọng tâm của tam giác là điểm biểu diễn số phức nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 3. Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt cầu có phương trình . Tọa độ tâm và bán kính mặt cầu là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 4. Cho đa giác lồi có 12 đỉnh. Số tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác là
A. 1320.
B. 202.
C. 220. 
D. 1230.
Bài 5. Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Bài 6. Trong hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
B.
C.
D.
Bài 7. Tìm tập xác định của hàm số
A.
B.
C.
D.
Bài 8. Khai triển Tính tổng
A.
B.
C.
D.
Bài 9. Cho biểu thức có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 18.
B. 24.
C. 12.
D. 6.
Bài 10. Một người gửi ngân hàng triệu theo thể thức lãi kép, lãi suất một tháng. Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn triệu? (Giả sử rằng lãi suất hàng tháng không thay đổi)
A. tháng.
B. tháng.
C. tháng.
D. tháng.
Bài 11. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A.
B.
C.
D.
Bài 12. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm trên đường thẳng . Tính giá trị ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 13. Bằng cách đặt thì tích phân biến đổi thành kết quả nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 14. Biết là hai nghiệm của phương trình Khi đó, giá trị của
A.
B.
C. 9.
D. 4.
Bài 15. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn Giá trị của bằng
A. 29.
B. 5.
C. 19.
D. 9.
Bài 16. Cho tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số thuộc
A. 216.
B. 180.
C. 256.
D. 120.
Bài 17. Cho phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình Cắt phần vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục tại điểm có hoành độ ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng Tính thể tích của phần vật thể
A.
B.
C.
D.
Bài 18. Tìm để hàm số nghịch biến trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Bài 19. Trong không gian với hệ toạ độ cho điểm Gọi là mặt phẳng đi qua và cắt các trục tại các điểm sao cho là trực tâm của tam giác Viết phương trình mặt cầu tâm và tiếp xúc với mặt phẳng
A.
B.
C.
D.
Bài 20. Cho hình cầu tâm bán kính không đổi. Một hình trụ có chiều cao và bán kính đáy thay đổi nội tiếp hình cầu. Tính chiều cao theo sao cho diện tích xung quanh của hình trụ lớn nhất.
A.
B.
C.
D.
Bài 21. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi
A.
B.
C.
D.
Bài 22. Trong không gian với hệ tọa độ cho các điểm . Tìm tọa độ điểm sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 23. Cho hàm số liên tục trên . Tính .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 24. Cho hàm số liên tục trên và thỏa mãn . Khi đó giá trị tích phân bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 25. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng . Tính cosin của góc giữa mặt bên với mặt đáy của hình chóp.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 26. Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt trong đó có 4 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?
A. 116 tam giác.
B. 80 tam giác.
C. 96 tam giác.
D. 60 tam giác.
Bài 27. Cho hàm số xác định trên khoảng thỏa mãn , . Tính giá trị của biểu thức ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị thỏa mãn
A.
B.
C.
D.
Bài 29. Cho hàm số liên tục trên Tính tích phân
A.
B.
C.
D.
Bài 30. Cho hai số thực thỏa mãn Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức lần lượt bằng
A.
B.
C.
D.
Bài 31. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai điểm Biết rằng tập hợp các điểm trong không gian thỏa mãn đẳng thức là một mặt cầu tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu là:
A.
B.
C.
D.
Bài 32. Một con súc sắc không cân đối, có đặc điểm mặt sáu chấm xuất hiện nhiều gấp hai lần các mặt còn lại. Gieo con súc sắc đó hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 11 bằng
A.
B.
C.
D.
Bài 33. Cho một cấp số cộng và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính
A.
B.
C.
D.
Bài 34. Cho khối chóp có đáy là hình bình hành và có thể tích bằng 48. Gọi lần lượt là điểm thuộc các cạnh sao cho Tính thể tích của khối chóp
A.
B.
C.
D.
Bài 35. Cho hàm số xác định và liên tục trên , có bảng biến thiên như hình vẽ dưới:
38h.png
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 36. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi là phân số tối giản. Giá trị biểu thức bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 37. Cho đồ thị hàm số . Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 38. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các đường thẳng (tham khảo hình bên). Tính diện tích hình phẳng ?
32e.png
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 39. Số giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm thực là
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 7.
Bài 40. Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số thỏa mãn tại điểm có hoành độ
A.
B.
C.
D.
Bài 41. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số phân biệt sao cho trong mỗi số đều có mặt cả hai chữ số ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 42. Cho hàm số có đạo hàm . Xét hàm số trên . Trong các phát biểu sau:
(1) Hàm số đồng biến trên khoảng .
(2) Hàm số nghịch biến trên khoảng .
(3) Hàm số có 5 điểm cực trị.
(4) .
Số phát biểu đúng là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 43. Cho hai số phức có điểm biểu diễn lần lượt là cùng thuộc đường tròn có phương trình . Tính giá trị của biểu thức .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 44. Cho hàm số có đồ thị hàm số như trong hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm Khẳng định nào dưới đây là đúng?
32e.png
A.
B.
C.
D.
Bài 45. Cho hình chóp có đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính và vuông góc với mặt phẳng . Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng bằng:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 46. Cho số phức thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 47. Có 12 người xếp thành một hàng dọc (vị trí của mỗi người trong hàng là cố định). Chọn ngẫu nhiên 3 người trong hàng. Tính xác suất để 3 người được chọn không có hai người nào đứng cạnh nhau.
A. .
B. .
C. .
D. .

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang