Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Luyện tập - Viết phương trình dao động điều hòa.

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Một vật dao động điều hòa trong thời gian 2s thực hiện 4 dao động toàn phần và tốc độ trung bình trong thời gian đó là 32 cm/s . Gốc thời gian là lúc vật có li độ x = 4 . Phương trình dao động của vật là
A. Screenshot_91.png
B. Screenshot_92.png
C. Screenshot_93.png
D. Screenshot_94.png
Bài 2. Một vật đao động điều hòa dọc theo trục Ox trên đoạn thẳng có chiều dài 8cm. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ x = -2cm và có vận tốc Screenshot_24.jpg. Phương trình dao động của vật là
A. Screenshot_25.jpg
B. Screenshot_26.jpg
C. Screenshot_27.jpg
D. Screenshot_28.jpg
Bài 3. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với tần số 1,5 Hz quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Tốc độ cực đại trong quá trình dao động là 6π cm/s . Lúc t = 0, chất điểm có mặt tại tọa độ –1 cm và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của chất điểm là
A. x = 3cos(3πt + 2π/3) cm.
B. x = 2cos(3πt + π/3) cm.
C. x = 3cos(3πt – π/3) cm.
D. x = 2cos(3πt – 2π/3) cm.
Bài 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động là 1(Hz). Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x0 = 5(cm) theo chiều dương với vận tốc v0 = 10π(cm/s)?
A. Screenshot_66.jpg
B. Screenshot_67.jpg
C. Screenshot_68.jpg
D. Screenshot_69.jpg
Bài 5. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, chu kì 0,05 s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ x = -3 √3cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là :
A. x = 6cos(40 πt – π/3) (cm).
B. x = 6cos(40 πt + 2π/3) (cm).
C. x = 6cos(40 πt + 5 π/6) (cm).
D. x = 6cos(40 πt + π/3) (cm)
Bài 6. Một vật dao động điều hoà với chu kì 0,2 s. Khi vật cách vị trí cân bằng 2√2 cm thì có vận tốc 20π√2 cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:
A. x = 0,4cos(10πt - π/2) cm
B. x = 4√2cos(0,1πt - π/2) cm
C. x = -4cos(10πt + π/2) cm
D. x = 4cos(10πt + π/2) cm
Bài 7. Một điểm dao động điều hoà vạch ra một đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm, thời gian mỗi lần đi hết đoạn thẳng từ đầu nọ đến đầu kia là 0,5 s. Chọn gốc thời gian lúc chất điểm ở A, chiều dương từ A đến B. Phương trình dao động của chất điểm là:
A. x = 2,5cos(2πt) cm.
B. x = 5cos(2πt) cm.
C. x = 5cos(πt - π) cm.
D. x = 5cos(2πt - π) cm.
Bài 8. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm và chu kỳ T = 2 s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos(2πt – π/2) cm
B. x = 4cos(πt – π/2) cm
C. x = 4cos(2πt + π/2) cm
D. x = 4cos(πt + π/2) cm
Bài 9. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5π (s), khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ 0,2 (m/s), lấy gốc thời gian khi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên ngược chiều dương của trục tọa độ Ox. Phương trình dao động:
A. x = 5cos(4t + 0,5π) (cm)
B. x = 4cos(5t + π) (cm)
C. x = 5cos4t (cm)
D. x = 15cos(4t + π) (cm)
Bài 10. Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5 s; quãng đường vật đi được trong 2 s là 32 cm. Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ x = 2√3 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos(2πt - π/3) cm
B. x = 4cos(2πt - π/6) cm
C. x = 8cos(πt + π/3) cm
D. x = 8cos(πt + π/6) cm
Bài 11. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 2 cm, tần số f = 5 Hz. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ xo = -1 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật có dạng:
A. x = 2cos(10πt - 2π/3) cm
B. x = 2cos(10πt + 2π/3) cm
C. x = 2cos(10πt + π/6) cm
D. x = 2cos(10πt - π/6) cm
Bài 12. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 8 cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn 0,4π m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí 2√3 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos(10πt – π/6) cm
B. x = 4cos(20πt + π/6) cm
C. x = 2cos(10πt + π/6) cm
D. x = 2cos(20πt – π/6) cm
Bài 13. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 1 s. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật có gia tốc a0 = - 0,1 m/s2 và vận tốc v0 = -π√3 cm/s. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 2cos(πt – 5π/6) cm
B. x = 2cos(πt + π/6) cm
C. x = 2cos(πt + π/3) cm
D. x = 4cos(πt – 2π/3) cm
Bài 14. Một vật dao động điều hòa dọc theo một đoạn thẳng với quỹ đạo dài bằng 10 cm. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 0,5 s. Tại thời điểm ban đầu t = 0, vật có vận tốc cực đại. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 5cos(2πt – π/2) cm
B. x = 5cos(πt + π/2) cm.
C. x = 10cos(2πt - π/2) cm.
D. x = 10cos(πt + π/2) cm.
Bài 15. Một chât điểm dao động điều hòa trên trục Ox (gốc O là vị trí cân bằng). Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực hiện được 5 dao động toàn phần và trong 1s chất điểm đi được quãng đường 40cm. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ - 2√3 và đang chuyển động chậm dần. Phương trình dao động của vật là
A. x = 4cos(5πt - π/6) cm
B. x = 4√3cos(5πt - π/6) cm
C. x = 4cos(5πt + 5π/6) cm
D. x = 4√3cos(5πt - π/2) cm
Bài 16. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quĩ đạo. Phương trình dao động của vật là
A. 110.png
B. 111.png
C. 112.png
D. 113.png
Bài 17. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc có độ lớn 0,4π (m/s). Gọi mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ x=2√3 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. 28a.png
B. 28a.png
C. 28a.png
D. 28a.png
Bài 18. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. 30a.png
B. 30a.png
C. 30a.png
D. 30a.png
Bài 19. Một vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz và biên độ 8 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của là
A. x = 4cos(10πt – π/2) cm
B. x = 4cos(10πt + π/2) cm
C. x = 8cos(10πt + π/2) cm
D.
x = 8cos(10πt – π/2) cm

Bài 20. Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng với phương trình x = Acos(ωt + π/2) . Gốc thời gian được chọn là lúc
A. vật ở vị trí biên âm 
B. vật ở vị trí biên dương
C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm
D. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương
Bài 21. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10(rad/s). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm, với tốc độ v = 50√3 (cm/s) theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. Screenshot_71.png
B. Screenshot_72.png
C. Screenshot_73.png
D. Screenshot_74.png
Bài 22. Một vật dao động điều hòa trong thời gian 2s thực hiện 4 dao động toàn phần và tốc độ trung bình trong thời gian đó là 32 cm/s . Gốc thời gian là lúc vật có li độ x = 4 . Phương trình dao động của vật là
A. Screenshot_91.png
B. Screenshot_92.png
C. Screenshot_93.png
D. Screenshot_94.png

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang