Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố – Định luật tuần hoàn Men-đê-lê-ep

Trong khóa: Khóa HÓA HỌC 10 - 2019

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 550.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO XEM BÀI GIẢNG