Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi online - Ngữ âm – trọng âm 3

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Câu 1.
A about B bough
C coughD shout
Câu 2.
A hood B hook
C stoodD tool
Câu 3.
A suitable B biscuit
C guiltyD building
Câu 4.
A patient B crescent
C ancientD machine
Câu 5.
A literally B symbolize
C hymnD eagle
Câu 6.
A Siamese B gymnastics
C symbolizeD systemize
Câu 7.
A united B union
C uglyD unique
Câu 8.
A garlic B garden
C garage D garbage
Câu 9.
A host B cost
C postD most
Câu 10.
A seize B neigh
C beige D rein
Câu 11.
A soul B mould
C foulD shoulder
Câu 12.
A listened B liked
C watched D stopped
Câu 13.
A accident B jazz
C stamps D watch
Câu 14.
A tough B enough
C throughD cough
Câu 15.
A giant B guidance
C languageD danger
Câu 16.
A worked B called
C deservedD changed
Câu 17.
A brain B blame
C campaignD any
Câu 18.
A brain B blame
C campaignD any
Câu 19.
A leather B legal
C speciesD please
Câu 20.
A tough B enough
C throughD cough
Câu 21.
A giant B guidance
C languageD danger
Câu 22.
A measure B animals
C seasonD disaster
Câu 23.
A varied B peeked
C discoveredD acquired
Câu 24.
A comfort B hobby
C knowledgeD popular
Câu 25.
A equivalent B compete
C yieldD lease
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Câu 1.
A documentary B occupation
C competitiveD individual
Câu 2.
A philosophy B geometry
C astonishmentD aspiration
Câu 3.
A company B atmosphere
C customerD employment
Câu 4.
A accurate B exercise
C computerD delicate
Câu 5.
A architecture B aristocrat
C artificialD argument
Câu 6.
A approximate B accommodate
C counteractionD courageously
Câu 7.
A attitude B attitude
C protectionD investment
Câu 8.
A microscopic B redundant
C reluctantD acquaintance
Câu 9.
A economy B accompany
C presentationD successfully
Câu 10.
A company B atmosphere
C customerD employment
Câu 11.
A occasional B industrial
C informationD variety
Câu 12.
A recommend B position
C museumD commitment
Câu 13.
A deserve B political
C fantasticD mystery
Câu 14.
A business B company
C compensateD compartment
Câu 15.
A eternal B literate
C pessimistD vulnerable
Câu 16.
A superficial B supermarket
C supernovaD superpose
Câu 17.
A cigarette B contaminate
C appreciateD succession
Câu 18.
A minority B optimistic
C accompanyD eradicate
Câu 19.
A tornado B idea
C coherentD almost
Câu 20.
A instrument B enthusiasm
C accentD influence
Câu 21.
A politics B deposit
C conceptionD occasion
Câu 22.
A western B cartoon
C teacherD theatre
Câu 23.
A explore B exceed
C holidayD attraction
Câu 24.
A attractive B perception
C culturalD expensive
Câu 25.
A exhausting B musician
C disgustingD government

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang