Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi online - Trạng từ 1 (ET1028)

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Tom is ________. He works ________.(slow)
A. slow/ slowly
B. slow/ slow
C. slowly/ slow
D. slowly/ slowly
Bài 2. Sue is a ________girl. She climbed up the ladder ________ . (careful)
A. careful/ careful
B. carefully/ carefully
C. careful/ carefully
D. carefully/ careful
Bài 3. The dog is ________. It barks ________.(angry)
A. angry/ angry
B. angry/ angrily
C. angrily/ angry
D. angrily/ angrily
Bài 4. He acted________. He's an ________ actor. (excellent)
A. excellent/ excellently
B. excellent/ excellent
C. excellently/ excellently
D. excellently/ excellent
Bài 5. They learn English ________. They think English is an ________ language. (easy)
A. easy/ easy
B. easily/ easy
C. easy/ easily
D. easily/ easily
Bài 6. Max is a ________ singer. He sings ________. (good)
A. good/ better
B. better/ good
C. good/ well
D. better/ well
Bài 7. It's ________ cold today. The cold wind is ________ . (awful)
A. awfully/ awful
B. awful/ awful
C. awfully/ awfully
D. awful/ awfully
Bài 8. Dogs rely on their noses as they can smell (extreme / good) ________. If that is true, why does dog food smell so(terrible) ________?
A. extreme good/ terrible
B. extremely well/ terrible
C. extremely well/ terrible
D. extreme good/ terribly
Bài 9. The little boy looked ________. I went over to comfort him and he looked at me ________.(sad)
A. sadly/ sadly
B. sadly/ sad
C. sad/ sad
D. sad/ sadly
Bài 10. I tasted the soup (careful) ________ but it tasted (wonderful) ________.
A. carefully /wonderful
B. careful/ wonderful
C. carefully/ wonderfully
D. carefully/ wonderful
Bài 11. He's always in a rush. I don't understand why he walks so ____________.
A. quick
B. quickly
C.
D.
Bài 12. I prefer studying in the library. It's always______________.
A. quiet
B. quietly
C.
D.
Bài 13. Michael __________ took the assistant job. He had been looking for a position all summer.
A. happy
B. happily
C.
D.
Bài 14. Marta dances _____________. She's been taking ballet since she was five years old.
A. beautiful
B. beautifully
C.
D.
Bài 15. They speak French very ____________. They lived in France for two years.
A. good
B. well
C.
D.
Bài 16. My neighbor always plays ___________ music on the weekends. It's so annoying.
A. loud
B. loudly
C.
D.
Bài 17. Please be __________ in the hallway. The walls have just been painted.
A. careful
B. carefully
C.
D.
Bài 18. Dan is very smart, but he is not a very___________ student.
A. good
B. well
C.
D.
Bài 19. He reacted __________ to the news. I have never seen him so upset.
A. angry
B. angrily
C.
D.
Bài 20. We didn't ______________ understand the teacher's instructions. Most of us did not finish the assignment.
A. complete
B. completely
C.
D.
Bài 21. The bus driver was ____________ injured.
A. serious
B. seriously
C.
D.
Bài 22. Kevin is ____________ clever.
A. extreme
B. extremely
C.
D.
Bài 23. This hamburger tastes ____________.
A. awful
B. awfully
C.
D.
Bài 24. Be ____________ with this glass of milk. It's hot.
A. careful
B. carefully
C.
D.
Bài 25. Robin looks _________ . What's the matter with him?
A. sad
B. sadly
C.
D.
Bài 26. Jack is ____________ upset about losing his keys.
A. terrible
B. terribly
C.
D.
Bài 27. This steak smells ____________.
A. good
B. well
C.
D.
Bài 28. Our basketball team played ____________ last Friday.
A. bad
B. badly
C.
D.
Bài 29. Don't speak so ____________. I can't understand you.
A. fast
B. fastly
C.
D.
Bài 30. Maria ____________ opened her present.
A. slow
B. slowly
C.
D.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang