Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi online - Trạng từ 2 (ET1029)

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. She is ....... singer I’ve ever met.
A. worse
B. bad
C. the worst
D. badly
Bài 2. Mary is ....... responsible as Peter.
A. more
B. the most
C. much
D. as
Bài 3. It is ....... in the city than it is in the country.
A. noisily
B. more noisier
C. noisier
D. noisy
Bài 4. She sings ……….. among the singers I have known.
A. the most beautiful
B. the more beautiful
C. the most beautifully
D. the more beautifully
Bài 5. She is ....... student in my class.
A. most hard-working
B. more hard-working
C. the most hard-working
D. as hard-working
Bài 6. The English test was ....... than I thought it would be.
A. the easier
B. more easy
C. easiest
D. easier
Bài 7. English is thought to be ....... than Math.
A. harder
B. the more hard
C. hardest
D. the hardest
Bài 8. Jupiter is ....... planet in the solar system.
A. the biggest
B. the bigger
C. bigger
D. biggest
Bài 9. She runs …… in my class.
A. the slowest
B. the most slow
C. the slowly
D. the most slowly
Bài 10. My house is ....... hers.
A. cheap than
B. cheaper
C. more cheap than
D. cheaper than
Bài 11. Her office is ....... away than mine.
A. father
B. more far
C. farther
D. farer
Bài 12. Tom is ....... than David.
A. handsome
B. the more handsome
C. more handsome
D. the most handsome
Bài 13. He did the test ……….. I did.
A. as bad as
B. badder than
C. more badly than
D. worse than
Bài 14. A boat is ....... than a plane.
A. slower
B. slowest
C. more slow
D. more slower
Bài 15. My new sofa is ....... than the old one.
A. more comfortable
B. comfortably
C. more comfortabler
D. comfortable
Bài 16. My sister dances ……….. than me.
A. gooder
B. weller
C. better
D. more good
Bài 17. My bedroom is ....... room in my house.
A. tidier than
B. the tidiest
C. the most tidy
D. more tidier
Bài 18. This road is ....... than that road.
A. narrower
B. narrow
C. the most narrow
D. more narrower
Bài 19. He drives ……. his brother.
A. more careful than
B. more carefully
C. more carefully than
D. as careful as
Bài 20. It was ....... day of the year.
A. the colder
B. the coldest
C. coldest
D. colder
Bài 21. Of the four dresses, I like the red one ………
A. better
B. the bester
C. best
D. the better
Bài 22. My cat is ………….. of the two.
A. the prettier
B. prettier
C. the prettiest
D. prettiest
Bài 23. The more he works, …………he feels.
A. the more tired
B. the most tired
C. more tired
D. the tireder
Bài 24. Jim has ………. opportunities to play tennis as I do.
A. fewer
B. as few
C. less
D. as less
Bài 25. Losing your credit card is …………. than losing your money.
A. bader
B. worst
C. worse
D. badder
Bài 26. Can Tho is ……….. from Sai Gon than Bien Hoa is.
A. farther
B. further
C. far
D. farer
Bài 27. The ……….. we start, the sooner we will be back.
A. early
B. earliest
C. more early
D. earlier
Bài 28. He drives ……………….. as his father does.
A. so careful
B. so carefully
C. as careful
D. as carefully
Bài 29. I’ll be there ……….. I can.
A. no sooner than
B. as sooner as
C. as soon as
D. sooner as
Bài 30. The richer he is, ……… he gets.
A. more miserable
B. the most miserable
C. most miserable
D. the more miserable

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang