Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

THI ONLINE: Cảm ứng ở thực vật

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Cây thích ứng với môi trường sống của nó bằng khả năng
A. đóng khí khổng, lá cụp xuống.
B. hướng động và ứng động.
C. tổng hợp sắc tố quang hợp.
D. thay đổi cấu trúc tế bào.
Bài 2. Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?
A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
B. Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.
C. Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khổng đóng mở.
D. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh nữ
Bài 3. Các kiểu hướng động dương của rễ cây là:
A. hướng đất, hướng nước, hướng sáng.
B. hướng đất, hướng sáng, hướng hóa.
C. hướng đất, hướng nước, hướng hóa.
D. hướng sáng, hướng nước, hướng hóa.
Bài 4. Hai loại hướng động chính là:
A. hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng tới đất).
B. hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nguồn ánh sáng ) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng về trọng lực ).
C. Hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích).
D. hướng động dương ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích).
Bài 5. Hướng động là:
Chọn phương án đúng?
A. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
B. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng .
C. Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.
D. Hình thức phản ứng của lá cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
Bài 6. Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
A. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.
B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
D. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí khổng đóng mở.
Bài 7. Thế nào là hướng tiếp xúc?
A. Là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc.
B. Là sự sinh trưởng khi có tiếp xúc với các cây cùng loài.
C. Là sự sinh trưởng của thân (cành) về phía ánh sáng.
D. Là sự vươn cao tranh ánh sáng với cây xung quanh.
Bài 8. Trong các phát biểu dưới đây:
(1) ngọn cây có tính hướng đất âm
(2) rễ cây có tính hướng trọng lực dương
(3)rễ cây có tính hướng sáng âm
(4) ngọn cây có tính hướng sáng âm
Số phát biểu đúng là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 9. Trong cảm ứng ở thực vật, các hình thức vận động hướng động của cây bị tác động bởi
A. hệ sắc tố.
B. sự thay đổi hàm lượng nhóm axit nuclêic.
C. hoạt động đóng mở khí khổng.
D. các nhân tố môi trường.
Bài 10. Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu :
A. quang ứng động.
B. ứng động không sinh trưởng
C. điện ứng động.
D. ứng động sinh trưởng.
Bài 11. Ứng động khác nhau cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?
A. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.
B. Tác nhân kích thích không định hướng.
C. Có nhiều tác nhân kích thích.
D. Có sự vận động vô hướng.
Bài 12. Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là:
A. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
B. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
C. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
D. Do sự sinh trưởng đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
Bài 13. Cho các hiện tượng sau ở thực vật
(1) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng, khép lại lúc trạng vạng tối
(2) Ngọn cây hướng ra ngoài ánh sáng
(3) Lá cây trinh nữ cụp lại khi tay chạm vào
(4) Rễ cây lan rộng hướng tới nguồn nước
(5) Hoa quỳnh nở vào lúc 12 giờ đêm
(6) Vận động bắt mồi của cây nắp ấm
Những hiện tượng thuộc kiểu ứng động là
A. (1), (2), (3)và (6)
B. (1), (3), (5) và (6)
C. (1), (2), (3) và (5)
D. (1), (2), (4) và (6)
Bài 14. Một cây non trồng bằng cách đặt nằm ngang trong hộp xốp chứa mùn ẩm. Sau một thời gian người ta quan sát thấy thân cây mọc hướng lên thẳng, trong khi đó rễ cây lại mọc hướng xuống đất. Đây là thí nghiệm chứng minh cho hiện tượng cảm ứng nào ở cây trồng?
A. Hướng sáng
B. Hướng trọng lực
C. Hướng nước
D. Hướng tiếp xúc
Bài 15. Phân biệt hiện tượng khép lá và xòe lá ở cây phượng lúc sáng và lúc chiều tối với hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi va chạm. Trong các giải thích dưới đây giải thích nào là chính xác. 
A. Hiện tượng khép lá và xòe lá của cây phượng là ứng động sinh trưởng còn hiện tượng cụp lá cây trinh nữ khi va chạm là ứng động không sinh trưởng.
B. Hiện tượng khép lá và xòe lá của cây phượng là ứng động sinh trưởng còn hiện tượng cụp lá cây trinh nữ khi va chạm là hướng động tiếp xúc.
C. Hiện tượng khép lá và xòe lá của cây phượng là ứng động không sinh trưởng còn hiện tượng cụp lá cây trinh nữ khi va chạm là quang hướng động.
D. Hiện tượng khép lá và xòe lá của cây phượng là quang hướng động còn hiện tượng cụp lá cây trinh nữ khi va chạm là ứng động tiếp xúc.
Bài 16. Phân biệt 2 dạng cảm ứng dưới đây ở thực vật:
1. Chiếu sáng( với cường độ thích hợp ) từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở
2. Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, ngọn cây chỉ uốn cong về hướng ấy.
Trong các nhận định dưới đây nhận định nào là chính xác nhất:
A. 1: Quang ứng động; 2: Quang hướng động
B. 1: Ứng động không sinh trưởng; 2: Ứng động sinh trưởng
C. 1: Quang hướng động; 2: Ứng động không sinh trưởng
D. 1: Quang hướng động; 2: Ứng động không sinh trưởng 
Bài 17. Xác định hình thức cảm ứng ở thực vật trong các ví dụ sau:
1. Sự quấn vòng theo cọc của tua cuốn cây họ đậu.
2. Sự quấn vòng của đỉnh chồi ở cây rau muống.
3. Sự cụp lá của cậy trinh nữ khi va chạm.
4. Sự cụp lá của cây họ đậu vào buổi tối.
A. 1: Ứng động sinh trưởng; 2: Hướng tiếp xúc; 3: Ứng động không sinh trưởng; 4: Quang ứng động. 
B. 1: Hướng tiếp xúc; 2: Ứng động sinh trưởng; 3: Quang ứng động; 4: Ứng động không sinh trưởng. 
C. 1: Hướng tiếp xúc; 2: Ứng động sinh trưởng; 3: Ứng động không sinh trưởng; 4: Quang ứng động. 
D. 1: Hướng tiếp xúc; 2: Quang ứng động; 3: Ứng động không sinh trưởng; 4: Ứng động sinh trưởng. 

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang