Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

THI ONLINE: Quy luật phân li mở rộng

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1.

Ở chuột lang, màu lông được qui định của một số alen:

Cb: đen, Cc: kem, Cs: bạc, Cz: bạch tạng.

Hãy phân tích kết quả các phép lai sau đây và xác định trình tự đúng nhất của các alen theo quan hệ trội lặn.

da gen 1.png

A. Cb> Cc> Cs> Cz
B. Cb> Cs> Cc> Cz
C. Cc> Cz> Cb> Cs
D. Cb> Cz> Cs> Cc
Bài 2. Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám và alen Cw quy định lông trắng. Trong đó alen Cb trội hoàn toàn so với các alen Cy, Cg và Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg và Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1) Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.
(2) Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.
(3) Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.
(4) Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. 
(5) Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con có ít nhất 2 loại kiểu gen.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 3. Ở người.gen A quy định mắt đen, a quy định mắt xanh. B tóc quăn, b tóc thẳng. Nhóm máu do 3 alen: trong đó 2 alen đồng trội là IA , IB và alen lặn là IO. Biết các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B; mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A. Sinh con mắt đen, tóc thẳng , nhóm máu O. Kiểu gen của bố mẹ có thể là:
A. Bố AabbIBIO và Mẹ aaBBIAIO.
B. Bố AabbIBIO và Mẹ aaBbIAIO.
C. Bố AAbbIBIO và Mẹ aaBbIAIA.
D. Bố AabbIBIB và Mẹ aaBbIAIO.
Bài 4. Ở một loài thú, tính trạng màu sắc lông do một dãy alen quy định: alen HV quy định lông vàng; alen Hquy định lông nâu; alen HĐ quy định lông đen; alen HT quy định lông trắng. 
Phép lai 1: lông vàng x lông trắng 100% lông vàng. 
Phép lai 2: lông đen x lông đen 3 lông đen : 1 lông nâu.
 Phép lai 3: lông nâu x lông vàng 1 lông vàng : 2 lông nâu : 1 lông trắng. 
Dựa vào kết quả các phép lai trên có thể kết luận về tương quan trội lặn giữa các alen là
A. A. HT >HĐ >HV >HN 
B. HĐ >HN >HV >HT
C. HV >HĐ >HN >HT
D. HN >HĐ >HV >HT
Bài 5. Ở người, kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?
A. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A
B. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.
C. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A.
D. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.
Bài 6. Hiện tượng tác động của một gen lên nhiều tính trạng đã giải thích
A. Sự xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp
B. Hiện tượng trội không hoàn toàn làm xuất hiện tính trạng trung gian
C. Hiện tượng biến dị tương quan:sự thay đổi của tính trạng này luôn luôn đi kèm với sự thay đổi tương quan trên một tính trạng khác
D. Sự tác động qua lại giữa các gen alen để cùng chi phối một thứ tính trạng
Bài 7. Ở người nhóm máu A, B, O do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen IAIB. Cặp vợ chồng có kiểu gen như thế nào có thể cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu?
A. IAIO và IAIB
B. IBIO và IAIB
C. IAIB và IAIB
D. IAIO và IBIO
Bài 8. Gen đột biến HbS ở người làm biến đổi hồng cầu từ dạng hình đĩa lõm hai mặt thành dạng hình lưỡi liềm, dạng hồng cầu này có thể bị vỡ, vón lại gây tắc các mạch máu nhỏ và gây hàng loạt các rối loạn bệnh lý ở người. Đây là ví dụ về
A. tác động đa hiệu của gen.
B. tác động cộng gộp giữa các gen.
C. một gen có thể tạo ra nhiều loại mARN khác nhau.
D. một gen có thể điều khiển hoạt động của nhiều gen khác.
Bài 9. Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu B sinh ra con có nhóm máu A, người em lấy vợ có nhóm máu O sinh ra con có nhóm máu B. Kiểu gen của vợ người anh, con người anh, con người em lần lượt là:
A. IBIB, IAIO, IBIO
B. IBIO, IAIA, IBIO
C. IBIO, IAIO, IBIO   
D. IBIO, IAIA, IBIB.   
Bài 10. Một người đàn ông có nhóm máu O lấy một người vợ có nhóm máu A sinh ra đứa con thứ nhất có nhóm máu A và đứa con thứ hai có nhóm máu O. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Bố có kiểu gen IoIo.
B. Mẹ có kiểu gen IAIA.
C. Đứa trẻ thứ nhất có kiểu gen IAIo.
D. Đứa trẻ thứ hai có kiểu gen IoIo.
Bài 11. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào ?
A. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.
B. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu B.
C. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.
D. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A.
Bài 12. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, chồng người chị có nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A. Tìm kiểu gen của hai chị em, chồng người chị và chồng người em?
A. I AI B, I AI A, I BI 0
B. I AI 0, I AI A, I BI 0
C. I AI B, I AI 0,I BI 0
D. I AI A, I AI 0 ,I BI 0
Bài 13. Ở một loài sinh vật lưỡng bội (2n), xét gen có 3 alen IA; IB và IO. Số kiểu gen tối đa có thể có về gen nói trên là
A. 3
B. 6
C. 8
D. 9
Bài 14. Ở một loài sinh vật lưỡng bội (2n), xét gen nằm trên NST thường có 6 alen A1, A2, A3, A4, A5, A6. Số kiểu gen tối đa có thể có về gen nói trên là
A. 6
B. 21
C. 15
D. 32
Bài 15. ở người: kiểu gen IAIA, IAi qui định nhóm máu A; kiểu gen IBIB, IBi qui định nhóm máu B. Kiểu gen ii qui định nhóm máu O; kiểu gen IAIB qui định nhóm máu AB. Biết không có hiện tượng đột biến xảy ra. Cặp bố mẹ có con nhóm máu O, có con nhóm máu AB là:
A. Bố máu A, mẹ máu O
B. Bố máu B, mẹ máu O.
C. Bố máu AB, mẹ máu O.
D.  Bố máu A, mẹ máu B.
Bài 16. Có hai chi em gái mang nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là:
A. IBIO và IAIO.
B. IAIO và IAIO.
C. IBIO và IBIO.
D. IOIO và IAIO.
Bài 17. Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, em lấy chồng nhóm máu B sinh con nhóm máu A. Nhóm máu của hai chị em sinh đôi nói trên lần lượt là
A. Nhóm AB và nhóm AB.
B. Nhóm B và nhóm A.
C. Nhóm A và nhóm B.
D. nhóm B và nhóm O
Bài 18. Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B, AB ở người là IA, IB, IO trong đó IA và IB trội hoàn toàn so với IO, IA và IB tương đương nhau. Cặp bố mẹ có thể sinh ra các con mang tất cả 4 nhóm máu trên là
1. Bố máu AB, mẹ máu B                   2. Bố mẹ đều có máu B hoặc đều có máu AB
3. Bố có máu A, mẹ máu B                 4. Bố có máu A, mẹ máu AB
Phương án đúng
A. 1, 2.
B. 2, 4.
C. 1, 2, 3, 4.
D. 3.
Bài 19. Ở một loài động vật, màu mắt do một gen quy định. Tiến hành các phép lai thu được như sau:HINH7.pngThứ tự các tính trạng từ trội đến lặn là:
A. Đỏ → Vàng → Trắng → Xanh.
B. Đỏ → Trắng → Vàng → Xanh.
C. Trắng → Đỏ → Xanh → Vàng .
D. Trắng → Đỏ → Vàng → Xanh.
Bài 20. Ở 1 loài, gen A quy định tính trạng có vảy, trội hoàn toàn so với gen a quy định không vảy. Cá không vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền
A. tương tác gen.
B. trội trung gian.
C. trội hoàn toàn.
D. gen đa hiệu.
Bài 21. Gen đa hiệu là
A. gen nằm trong tế bào chất, di truyền theo dòng mẹ.
B. gen tạo ra nhiều loại mARN.
C. gen tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng.
D. gen điều khiển sự hoạt động của nhiều gen khác.
Bài 22. Ở ngô : Gen A qui định thân cao, a qui định thân thấp; BB qui định hạt màu vàng, Bb qui định hạt tím, bb qui định hạt trắng . Cho cây ngô dị hợp về 2 cặp gen trên tự thụ phấn bắt buộc, ở đời con xuất hiện số kiểu hình và tỷ lệ cây thấp hạt tím là:
A. 4 và 1/16
B. 6 và 1/8
C. 4 và 1/8
D. 6 và 1/16
Bài 23. Xét màu sắc loài hoa do ba alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa hồng và alen a1 quy định hoa trắng, trong đó alen a trội hoàn toàn so với alen a1. Người ta đem lai giữa cây hoa đỏ lưỡng bội với cây hoa hồng lưỡng bội được F1 xuất hiện cây hoa trắng. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở cơ thể F1
A. 3 : 1.
B. 1 : 2 : 1
C. 1 : 1 : 1 : 1.
D. 1 : 1.
Bài 24. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu AB. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái có nhóm máu là A sẽ là
A. 6,25%.
B. 12,5%.
C. 50%.
D. 25%.
Bài 25. Mẹ có nhóm máu B, con có nhóm máu O. Người có nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải là bố đứa trẻ?
A. Nhóm máu AB và A
B. Nhóm máu A và B
C. Nhóm máu AB
D. Nhóm máu AB và B
Bài 26.

Ở người tính trạng nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB,IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO,nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO, nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen IAIB. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A. Xác định kiểu gen quy định nhóm máu của 2 chị em (Quá trình giảm phân xảy ra bình thường)?

 

A. IAIO
B. IAIB
C. IBIO
D. IAIA
Bài 27. Muốn phân biệt được hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn với hiện tượng gen đa hiệu người ta làm thế nào?
A. Dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai.
B. Dùng đột biến gen để xác định.
C. Tạo điều kiện để xảy ra hoán vị gen.
D. Dùng phương pháp lai phân tích.
Bài 28. Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiên tượng di truyền:
A. Tương tác bổ sung.
B. Tương tác cộng gộp.
C. Liên kết gen hoàn toàn.
D. Tác động đa hiệu của gen.
Bài 29. Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi 
A. một loại tính trạng do nó chi phối
B. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể
C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối
D. ở một tính trạng
Bài 30. Đột biến gen gây bệnh hồng cầu liềm ở người kèm theo một loạt các rối loạn khác như tiêu huyết, suy tim, viêm khớp.... Kiểu tác động này được gọi là
A. tác động đa hiệu của gen.
B. tương tác gen.
C. liên kết gen.
D. hoán vị gen.
Bài 31. Thế nào là gen đa hiệu?
A. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.
B. Gen tạo ra nhiều loại mARN.
C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.
D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao.
Bài 32. Gen đa hiệu là gen
A. tạo ra nhiều loại mARN khác nhau.
B. tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau.
C. có thể chi phối đến nhiều tính trạng khác nhau.
D. điều khiển sự hoạt động của các gen khác.
Bài 33. Ý nghĩa của hiện tượng đa hiệu là giải thích:
A. Hiện tượng biến dị tổ hợp
B. Kết quả của hiện tượng đột biến gen
C. Hiện tượng biến dị tương quan
D. Sự xúc tác qua lại giữa các gen alen để cùng chi phối một thứ tính trạng
Bài 34. Trong qua trình chọn giống hiện tượng nhiều gen chi phối một tính trạng cho phép:
A. hạn chế được hiên tượng thoái hoá giống.
B. mở ra khả năng tìm kiếm tính trạng mới.
C. khắc phục được tính bất thụ trong lai xa.
D. nhanh chóng tạo được ưu thế lai.
Bài 35. Một trong những cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương quan là:
A. đột biến lặp đoạn NST
B. phân li độc lập của các gen không alen
C. gen đa hiệu
D. tác động cộng gộp của các gen không alen

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang