Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi Online TÍNH CÁCH 1 (ET3021)

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 400.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. ‘Alice seems a bit depressed.’
A. ‘Oh, yes. Nothing ever upsets her.’
B. ‘I know. She always makes me laugh.’
C. ‘Well, maybe I should apologise, then.’
D. ‘Maybe she’s had some bad news.’
Bài 2. Mary is very polite.
A. Maybe she’s had some bad news.
B. I think it’s because she’s won some money.
C. Yes, she’s definitely angry about something.
D. Yes, she always says ‘thank you’.
Bài 3. ‘Diane seems like a calm person.’
A. ‘Oh, yes. Nothing ever upsets her.’
B. ‘I know. She always makes me laugh.’
C. Well, maybe I should apologise, then.’
D. ‘I think it’s because she’s won some money.’
Bài 4. ‘Gemma seems a bit bad-tempered today.’
A. Well, maybe I should apologise, then.’
B. ‘I think it’s because she’s won some money.’
C. ‘Yes, she always says ‘thank you’.’
D. ‘Yes. She’s definitely angry about something.’
Bài 5. ‘Megan is amusing.’
A. ‘Oh, yes. Nothing ever upsets her.’
B. ‘Yes. She’s definitely angry about something.’
C. ‘Maybe she’s had some bad news.’
D. ‘I know. She always makes me laugh.’
Bài 6. Janice looks glad about something.’
A. ‘I know. She always makes me laugh.’
B. ‘I think it’s because she’s won some money.’
C. ‘Maybe she’s had some bad news.’
D. Well, maybe I should apologise, then.’
Bài 7. ‘Nina was hurt by what you said.’
A. ‘I know. She always makes me laugh.’
B. Well, maybe I should apologise, then.’
C. ‘Maybe she’s had some bad news.’
D. ‘Yes, she always says ‘thank you’.’
Bài 8. Hary isn’t very good at volleyball, but he’s really ________. He puts a lot of energy into it.
A. enthusiastic
B. naughty
C. polite
D. rude
Bài 9. Jack is quite confident now, but he used to be really ________ and didn’t like meeting new people.
A. amusing
B. ridiculous
C. romantic
D. shy
Bài 10. Those shoes look ________ on you. Take them off!
A. embarrassing
B. naughty
C. ridiculous
D. rude
Bài 11. I didn’t bring enough money to pay for the meal! It was really ________.
A. enthusiastic
B. impolite
C. embarrassing
D. rude
Bài 12. My younger brother can be quite _______ and he often gets into trouble.
A. noisy
B. naughty
C. annoy
D. celebrate
Bài 13. I’m trying to work, and that loud music is beginning to ________ me!
A. enthusiastic
B. annoy
C. noisy
D. shy
Bài 14. The Petersons moved house because living on the main road was very ________.
A. impolite
B. naughty
C. romantic
D. noisy
Bài 15. You gave Jane a dozen roses on her birthday? Oh, that’s so ________!
A. amusing
B. romantic
C. naughty
D. rude
Bài 16. Ben is really serious and I don’t think he has a ________.
A. enthusiastic
B. sense of humour
C. romantic
D. shy
Bài 17. It was very ________ of Nicky not to thank you for her present.
A. enthusiastic
B. naughty
C. romantic
D. rude
Bài 18. I passed my exam! Let’s go out and ________.
A. celebrate
B. hang out
C. play
D. enjoy
Bài 19. You’ll have to speak _________I can’t hear what you’re saying.
A. on
B. at
C. up
D. down
Bài 20. Let’s try to cheer Jimmy _________ by having a surprise party!
A. into
B. of
C. up
D. over
Bài 21. Could you please tell the children to shut _______? I’m trying to sleep!
A. on
B. at
C. over
D. up
Bài 22. If you’re upset, try taking long, deep breaths to calm _________.
A. away
B. in
C. for
D. down
Bài 23. Roger first run _______from home when he was only thirteen years old.
A. over
B. for
C. away
D. down
Bài 24. After drying her eyes, Molly went _________telling us why she was so unhappy.
A. on
B. to
C. up
D. down
Bài 25. And then the man said… oh, hang _________ a second! I’ve forgotten the ending to the joke!
A. on
B. over
C. up
D. out
Bài 26. Come _________ and get ready or we’re going to be late.
A. to
B. at
C. up
D. on

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang