Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

THI ONLINE: Trao đổi nước và muối khoáng ở thực vật

Trong khóa: Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học phí: 50.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Bài 1. Động lực giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét là
A. lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
B. lực đẩy của rễ, lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
C. lực đẩy của rễ, lực hút do thoát hơi nước ở lá, sự chênh lệch áp suất thẩm thấu ở thân.
D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ, sự chênh lệch áp suất thẩm thấu ở thân.
Bài 2. Cây hấp thụ nitơ ở dạng:
A. NH4-, NO+3
B. NH+4, NO-3 
C. N2+, NO-3
D. N2+, NH3+
Bài 3. Cơ quan chuyên hóa hấp thu nước và muối khoáng của thực vật trên cạn là
A. hoa.
B. rễ.
C. thân.
D. lá.
Bài 4. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:
A. Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
B. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
C. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
D. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
Bài 5. Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:
A. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
B. lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
C. lượng nước thoát ra nhỏ, không thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
D. lượng nước thoát ra lớn, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
Bài 6. Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá
A. Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ.
B. Lực đẩy ( áp suất rễ)
C. Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết.
D. Lực hút do thoát hơi nước ở lá
Bài 7. Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là:
A. P, K, Mn.
B. P, K, Fe. 
C. N, Mg, Fe.
D. N, K, Mn.
Bài 8. Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh lại?
A. Na+
B. Mg2+
C. Fe3+
D. Ca2+
Bài 9. Khi nói về cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(I) Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước và hoạt động trao đổi chất của cây
(II) Nước di chuyển từ nơi có thế nước thấp (trong đất) vào tế bào lông hút nơi có thế nước cao hơn
(III) Các ion khoáng chỉ được cây hấp thụ vào theo cơ chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng ATP từ hô hấp.
(IV) Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường: con đường gian bào và con đường tế bào chất.
(V) Dịch của tế bào biểu bì rễ (lông hút) là nhược trương so với dung dịch đất.
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Bài 10. Nguồn nitơ cây có khả năng hấp thụ trực tiếp là
A. nitơ trong không khí.
B. nitơ  khoáng (NH4+, NO3-).
C. nitơ trong các hợp chất hữu cơ.
D. nitơ khoáng (NH4+, NO3-), nitơ trong không khí (N2) và xác sinh vật.
Bài 11. Phát biểu nào dưới đây về vai trò của các nguyên tố khoáng trong cơ thể thực vật và dạng khoáng mà cây hấp thụ là sai?
A. Cây hấp thụ phốt pho dưới dạng H2PO4- và PO43-.
B. Nguyên tố khoáng có vai trò tham gia vào quá trình quang phân li nước là môlipđen.
C. Khi cây trồng bị thiếu nitơ lá sẽ có màu vàng nhạt, lá nhỏ, sinh trưởng và phát triển chậm.
D. Một trong những vai trò của sắt trong cơ thể thực vật là tham gia tổng hợp diệp lục.
Bài 12. Quá trình thoát hơi nước qua lá là
A. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.
B. Động lực đầu dưới của dòng mạch rây.
C. Động lực đầu trên của dòng mạch rây.
D. Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ.
Bài 13. Rễ cây trên cạn hấp thụ những chất nào?
A. Nước cùng các chất dinh dưỡng.
B. Nước và các chất khí.
C. Nước cùng các ion khoáng.   
D. O2 và các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước.
Bài 14. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ?
A. Miền lông hút
B. Rễ chính
C. Miền sinh trưởng
D. Đỉnh sinh trưởng
Bài 15. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là:
A. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, lá xuất hiện màu vàng nhạt.
C. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
D. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
Bài 16. Sự hấp thụ khoáng thụ động của tế bào lông hút phụ thuộc vào:
A. hoạt động trao đổi chất.
B. chênh lệch nồng độ ion.
C. hoạt động thẩm thấu.
D. cung cấp năng lượng.
Bài 17. Trong các nhận định sau:
(1) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-.
(2) NH4+ ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amít.
(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.
(4) Trong cây, NO3- được khử thành NH4+.
(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+ dư thừa, đồng thời tạo nguồn dữ trữ NH4+ cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.
Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
Bài 18. Trong quá trình vận chuyển nước và ion khoáng ở rễ cây, nơi cuối cùng nước và các chất khoáng hòa tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch gỗ của rễ là:
A. tế bào lông hút.
B. tế bào biểu bì.
C. tế bào nội bì.
D. khí khổng.
Bài 19. Vai trò chủ yếu của magiê đối với đời sống thực vật là
A. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.
B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.
C. thành phân của axit nuclêôtit, ATP, phôpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả.
D. thành phần cấu tạo của diệp lục, hoạt hóa enzim.
Bài 20. Vai trò của quá trình thoát hơi nước ở thực vật là
A. cân bằng khoáng cho cây.   
B. giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá.
C. làm giảm lượng khoáng trong cây.
D. tăng lượng nước cho cây.
Bài 21. Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:
A. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
B. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.
C. Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.
D. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
Bài 22. Dòng mạch gỗ được vận chuyển nhờ
1. Lực đẩy ( áp suất rễ).
2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.
3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá ) và cơ quan chứa ( quả, củ..)
5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất.
A. 1-2-4.
B. 1-2-3.
C. 1-3-5.
D. 1-3-4.
Bài 23. Khi nói về các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu thiếu các nguyên tố này thì các cây không hoàn thành được chu kì sống.
II. Các nguyên tố này không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.
III. Các nguyên tố này phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cây.
IV. Các nguyên tố này phải tham gia vào cấu tạo của các chất hữu cơ đại phân tử.
A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Bài 24. Khi nói về quá trình trao đổi nước của thực vật trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ quan hút nước chủ yếu là rễ.
II. Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu là lá.
III. Nước được vận chuyển từ rễ lên lá rồi lên thân bằng mạch gỗ.
IV. Tất cả lượng nước do rễ hút được đều thoát ra ngoài qua con đường khí khổng.
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Bài 25. Khi tế bào khí khổng mất nước thì
A. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại nên khí khổng đóng lại.
B. thành mỏng hết căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại.
C. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại.
D. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại.
Bài 26. Úp chuông thủy tinh trên các chậu cây (ngô, lúa, bí...). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:
(1) Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra.
(2) Có sự bão hòa hơi nước trong chuông thủy tính.
(3) Hơi nước thoát từ lá đọng lại trên phiến lá.
(4) Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ trên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá.
Các phương án đúng là:
A. (1), (4).
B. (1), (2). 
C. (3), (4).
D. (2), (4).
Bài 27. Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước?
A. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.
B. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.
C. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.
D. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.
Bài 28. Nếu không có đai Caspari thì cây đó
A. không có khả năng cố định nito
B. không có khả năng vận chuyển nước và muối khoáng lên lá
C. không có khả năng kiểm tra lượng nước và các chất khoáng hấp thụ.
D. không bị mất nước do thoát hơi nước.
Bài 29. Điều nào sau đây sẽ là kết quả của việc đặt một tế bào thực vật trong môi trường nhược trương?
A. Tế bào thực vật sẽ trở nên cứng hơn do nước đi vào tế bào.
B. Xảy ra hiện tượng tế bào bị vỡ.
C. Sẽ không có chuyển động dòng của nước vào hoặc ra khỏi tế bào thực vật.
D. Vách tế bào thực vật sẽ bị vỡ do áp suất của môi trường.
Bài 30. Yếu tố nào trong những yếu tố sau liên quan đến việc kiểm soát sự di chuyển của nước vào cây?
A. Tế bào biểu bì. 
B. Tế bào nội bì.
C. Đai Casparian 
D. Mô phân sinh đỉnh
Bài 31. Mục đích chính của lông hút là để
A. Chống lại nhiễm trùng.
B. Tăng hấp thu đường.
C. Tăng sự hấp thụ nước.
D. Neo cây trồng vào đất.
Bài 32. Điều nào sau đây phân biệt giữa sự vận chuyển của mạch gỗ và mạch rây
A. Vận chuyển mạch gỗ là chủ động còn mạch rây thì không.
B. Quá trình thoát hơi nước có trong mạch rây, còn trong mạch gỗ thì không.
C. Mạch rây chứa nước và chất khoáng, mạch gỗ chứa chất hữu cơ.
D. Mạch gỗ vận chuyển theo hướng từ dưới lên, mạch rây thì ngược lại.
Bài 33. Tế bào thực vật đặt trong môi trường có thế nước thấp hơn sẽ
A. mất nước và vỡ  
B. mất nước và phồng lên
C. nhận nước và phồng lên
D. mất nước và co nguyên sinh
Bài 34. Vì sao không tưới nước khi trời nắng to? Trong các lí do dưới đâu có bao nhiêu điều đúng.
1. Nước làm nóng vùng rễ cây làm cây chết.
2. Nước đọng trên lá như một thấu kính hội tụ thu năng lượng mặt trời làm cháy lá
3. Rễ không lấy được nước khi nhiệt độ cao
4. Nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc hơi nóng làm héo, khô lá
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 35. Vì sao nhiệt độ trên bề mặt quả dưa chuột luôn nhỏ hơn nhiệt độ không khí xung quanh 1- 20C
1. Quả dưa chuột hấp thụ nhiệt tốt
2. Khối lượng quả dưa chuột lớn
3. Diện tích thoát hơi nước của quả dưa chuột lớn hơn so với khối lượng của nó
4. hàm lượng nước trong quả dưa chuột rất cao, khả năng điều hoàn nhiệt độ tốt và khả năng thoát hơi nước cao
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 36. Vì sao ở vùng ôn đới, gió mạnh làm gãy cành cây vào mùa hè nhiều hơn vào mùa đông
A. Vào mùa đông, cành cây cứng hơn do lượng nước ít hơn.
B. Vào mùa hè, cành cây giòn hơn do chứa ít nước hơn.
C. Vào mùa hè, không khí khô, nóng làm cành cây dễ gẫy.
D. Vào mùa đông, cây rụng hết lá chỉ còn cành
Bài 37. Một số loài cây chịu đựng được trong một thời gian dài điều kiện khô hạn mà không ảnh hưởng tới quang hợp. Có bao nhiêu đặc điểm thích nghi nào dưới đây giúp cây có khả năng đó?
1. Đóng khí khổng
2. Thế nước của lá cây rất thấp
3. Tế bào bao quanh bó mạch chứa lục lạp.
4. Hệ thống rễ phát triển tốt.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 38. Có bao nhiêu biện pháp dưới đây sẽ làm cây đang trồng trong đất mặn khỏi bị héo?
1. Tăng độ ẩm của môi trường.
2. Tưới nước để rửa bớt độ mặn của đất.
3. Phủ một lớp sáp lên bề mặt lá cây.
4. Đặt cây vào trong bóng dâm
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 39. Có một loại tế bào biểu bì biến dạng và giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình sống của thực vật. Có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng?
1. Đó là tế bào biểu bì của rễ biến thành lông hút.
2. Đó là tế bào biểu bì của lá biến thành khí khổng.
3. Đó là biểu bì của thân có lớp cutin dày bảo vệ cơ thể
4. Đó là tế bào biểu bì của lá biến thành lông.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang