Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Thi Online Unit 15 (4)

Trong khóa: Khóa TIẾNG ANH 10

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 450.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI
Each sentence has four underlined words or phrases marked A, B, C and D. Circle one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct.
Câu 1. What are (A) the people who lives (B) in the other (C) part of Germany like (D)?
A are B who lives
C otherD like
Câu 2. New York is attractive (A) with places such (B) the Statue of Liberty (C) and the Empire State Building (D).
A is attractive B such
C Statue of LibertyD Empire State Building
Câu 3. New York is original (A) called (B) New Amsterdam as (C) it was founded (D) by the Dutch.
A original B called
C asD was founded
Câu 4. The (A) Statue of Liberty holds (B) a torch in (C) its right hands (D).
A The B holds
C in D hands
Câu 5. When compared to (A) New York, London (B) has few (C) high buildings (D).
A compared to B London
C few D buildings
Câu 6. Tourists come (A) from all over (B) the world visit (C) the romantic rivers (D) in Italy.
A come B all over
C visit D rivers
Câu 7. You will enjoy (A) the views in Hanoi (B) what (C) is the capital of (D) Vietnam.
A will enjoy B in Hanoi
C what D capital of
Câu 8. Although I asked (A) my parents for permission but (B) they still (C) got angry (D).
A asked B but
C still D got angry
Câu 9. A film (A) which we went (B) to yesterday has just opened (C) for a week (D).
A A film B went
C has just openedD for a week
Câu 10. Welcome (A) to our city with (B) its many beautiful (C) historic attraction (D).
A Welcome B with
C beautiful D attraction
The words in italics below are cues. Make the sentence by choosing from the alternatives A, B, C and D the one best way to make a meaningful sentence. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
Câu 1. Corinth / Korinth / be / Greek City / cape of Corinth / join / the Peloponnesus / mainland of Greece /.
A Corinth, or Korinth is a Greek City on the cape of Corinth that joins the Peloponnesus to the mainland of Greece. B Corinth and Korinth is a Greek City on the cape of Corinth that joins the Peloponnesus to the mainland of Greece.
C Corinth, or Korinth is a Greek City in the cape of Corinth that joining the Peloponnesus to the mainland of Greece.D Corinth, or Korinth, are a Greek City on the cape of Corinth that joins the Peloponnesus to the mainland of Greece.
Câu 2. west / cape / lie / Gulf of Corinth / while / east / lie / Saronic Gulf /.
A To the west of the cape lie the Gulf of Corinth while to the east lie the Saronic Gulf. B To the west of the cape are lying the Gulf of Corinth while to the east are lying the Saronic Gulf.
C To the west of the cape lies the Gulf of Corinth while to the east lies the Saronic Gulf.D To the west of the cape is lying the Gulf of Corinth while to the east is lying the Saronic Gulf.
Câu 3. Corinth / be / about / 48 miles / southwest / Athens/.
A Corinth is about 48 miles southwest to Athens. B Corinth is about 48 miles in southwest of Athens.
C Corinth is about 48 miles southwest from Athens.D Corinth is about 48 miles southwest of Athens.
Câu 4. Corinth / also / serve / capital / the area / Corinthia /.
A Corinth also serves the capital of the area of Corinthia. B Corinth also serves as the capital of the area of Corinthia.
C Corinth also serves as capital of area of Corinthia.D The Corinth also serves as the capital of the area of the Corinthia.
Câu 5. city / be / likewise / surround / narrow / coastal plain / Vocha.
A The city is likewise surrounding by the narrow coastal plain of Vocha. B The city is likewise surrounded by a narrow coastal plain of Vocha.
C The city is likewise surrounded by the narrow coastal plain of Vocha.D The city is likewise surrounded by the narrow coastal plain of Vocha.
Choose one word whose underlined part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
Câu 1.
A anything B Thursday
C thereD think
Câu 2.
A capital B empire
C mingleD district
Câu 3.
A brother B clothes
C fatherD both
Câu 4.
A although B harbour
C famousD borough
Câu 5.
A match B characterize
C Dutch D church
Choose one word whose stress pattern is different. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
Câu 1.
A mingle B museum
C empire D borough
Câu 2.
A gallery B develop
C unusual D cathedral
Câu 3.
A population B information
C contribution D characterize
Câu 4.
A liberty B including
C holidayD business
Câu 5.
A reserved B tablet
C attract D prefer

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang