Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Trắc nghiệm: Bài toán thiết diện với Hình Nón

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI

Tóm tắt một số câu hỏi trong đề thi, truy câp đề thi để xem đầy đủ câu hỏi.

Bài 1. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh . Thể tích của khối nón là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 2. Tính thể tích khối nón tròn xoay có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân với cạnh góc vuông bằng .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 3. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân, có cạnh góc vuông là . Tính diện tích xung quanh của hình nón?
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 4. Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh . Diện tích xung quanh của hình nón là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 5. Tính diện tích xung quanh của một hình nón, biết thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có diện tích bằng 8.
A. .
B. .
C. .
D.
.

Bài 6. Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được thiết diện là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng , diện tích quanh của hình nón đó là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 7. Cho khối nón đỉnh , đáy là hình tròn tâm , thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh . Tính thể tích của khối nón.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 8. Một hình nón có bán kính đáy bằng 1 và có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân. Tính diện tích xung quanh của hình nón.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 9. Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là tam giác đều cạnh . Tính thể tích của khối nón theo .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 10. Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng 9. Tính diện tích toàn phần của hình nón.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 11. Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là tam giác đều có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1. Diện tích xung quanh của hình nón là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 12. Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông có diện tích bằng . Tính thể tích của khối nón đó?
A. .
B. .
C. .
D.
.

Bài 13. Thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng . Diện tích toàn phần và thể tích của khối nón có giá trị là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 14. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng . Diện tích xung quanh của hình nón là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 15. Cho hình nón có đỉnh là . Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác đều cạnh . Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt đường tròn đáy tại hai điểm sao cho . Tính theo diện tích tam giác .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 16. Cắt hình nón có đỉnh bằng mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng . Cắt hình nón bằng mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón ta được thiết diện là tam giác cân . Tính diện tích của tam giác biết góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng chứa đáy của hình nón bằng .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 17. Cho hình nón có bán kính bằng và góc ở đỉnh bằng . Một thiết diện qua đỉnh của hình nón chắn trên đáy một dây cung có số đo . Tính diện tích của thiết diện đó.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 18. Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bằng và chiều cao bằng . Mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón cắt hình nón này theo một thiết diện. Tính giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện này.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 19. Cho một hình nón có chiều cao . Gọi là dây cung của đường tròn sao cho đều và mặt phẳng tạo với đáy hình nón một góc . Tính diện tích xung quanh của hình nón.
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 20. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao cm, bán kính đáy cm. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là cm. Tính diện tích thiết diện đó?
A. (cm2).
B. (cm2).
C. (cm2).
D. (cm2).
Bài 21. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao cm, bán kính đáy cm. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là cm. Tính diện tích thiết diện đó?
A. (cm2).
B. (cm2).
C. (cm2).
D. (cm2).
Bài 22. Một hình nón có đường sinh bằng và góc ở đỉnh bằng . Cắt hình nón bằng một mặt phẳng đi qua đỉnh sao cho góc giữa và mặt đáy hình nón là . Khi đó diện tích thiết diện là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 23. Cho khối nón có bán kính đáy bằng . Cắt khối nón đã cho bởi một mặt phẳng vuông góc với trục và bỏ phần trên của khối nón (phần chứa đỉnh của khối nón). Biết thiết diện là hình tròn có bán kính bằng và độ dài phần đường sinh còn lại bằng . Tính thể tích phần còn lại của khối nón theo .
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 24. Một hình nón có bán kính đáy , đường cao . Gọi là mặt phẳng vuông góc với tại sao cho . Một mặt phẳng qua trục hình nón cắt phần khối nón nằm giữa và đáy hình nón theo thiết diện là hình thang cân có hai đường chéo vuông góc nhau như hình vẽ. Thể tích phần hình nón nằm giữa mặt phẳng và mặt phẳng chứa đáy hình nón là:
Screenshot_1.png
A. .
B. .
C. .
D. .
Bài 25. Cho tam giác vuông tại Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác quanh
A.
B.  
C.  
D.
Bài 26. Trong không gian, cho tam giác vuông tại với Tính theo diện tích xung quanh của hình nón khi quay tam giác quanh trục
A.
B.
C.
D.
Bài 27. Cho tam giác đều cạnh đường cao Tính thể tích của khối nón tròn xoay tạo thành khi quay hình tam giác quanh
A.
B.
C.
D.
Bài 28. Cho tam giác Tính thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay tam giác quanh cạnh
A.
B.
C.
D.
Bài 29. Cho tam giác vuộng tại quay quanh cạnh góc vuông tạo thành hình nón xoay có diện tích xung quanh bằng
A.
B.
C.
D.
Bài 30. Trong không gian cho tam giác vuông vuông tại góc và cạnh Khi quay tam giác quanh cạnh góc vuông thì đường gấp khúc tạo thành một hình nón tròn xoay. Tính thể tích của khối nón tròn xoay tương ứng.
A.
B.
C.
D.
Bài 31. Cho tam giác vuông tại Tính diện tích xung quanh của hình nón tạo thành khi quay tam giác quanh đường thẳng chứa cạnh
A.
B.
C.
D.
Bài 32. Cho tam giác vuông cân tại và có Cho tam giác quay quanh trục ta nhận được khối tròn xoay Tính thể tích của
A.
B.
C.
D.
Bài 33. Gọi là diện tích hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng của hình lập phương có cạnh khi quay quanh trục Diện tích xung quanh
A.
B.
C.
D.
Bài 34. Cho tam giác vuông tại Quay tam giác quanh ta thu được một khối tròn xoay. Tính diện tích bề mặt của khối tròn xoay đó.
A.
B.
C.
D.
Bài 35. Cho hình thang vuông tại Tính thể tích của hình tròn xoay tạo thành khi quay đường gấp khúc quanh trục
A.
B.
C.
D.
Bài 36. Cho tam giác cân tại biết cạnh Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay tam giác quanh cạnh
A.
B.
C.
D.
Bài 37. Cho tam giác đều quay quanh đường cao tạo ra hình nón có chiều cao bằng Tính diện tích xung quanh của hình nón này.
A.
B.
C.
D.
Bài 38. Cho nữa đường tròn đường kính và điểm thay đổi trên nửa đường tròn đó. Đặt và gọi là hinh chiếu vuông góc vủa lên Tìm sao cho thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác quanh trục đạt giá trị lớn nhất.
A.
B.
C.
D.
Bài 39. Cho tam giác lần lượt bằng Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra do hinh tam giác quay quanh đường thẳng
A.
B.
C.
D.
Bài 40. Cho tam giác Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho hinh tam giác quay quanh đường thẳng
A.
B.
C.
D.
Bài 41. Cho hinh thang biết Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng tạo nên một khối tròn xoay. Biết thể tích của khối tròn xoay có dạng với a,b \in \mathbb{N}, là phân số tối giản. Tính
A.
B.
C.
D.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang