Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Hỏi - Đáp Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)

Trắc nghiệm : Hình nón có yếu tố Nội - Ngoại tiếp

Trong khóa: Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000

Đăng ký khóa học: Đăng ký

VÀO ĐỀ THI

Tóm tắt một số câu hỏi trong đề thi, truy câp đề thi để xem đầy đủ câu hỏi.

Bài 1. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó
A.
B.
C.
D.
Bài 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh A và Thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp lớn nhất bằng bao nhiêu?
A.
B.
C.
D. đáp án khác.
Bài 3. Cho hình lập phương cạnh bằng 1cm. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình lập phương và có đáy là hình tròn ngoại tiếp mặt đối diện với mặt chứa đỉnh. Tính thể tích V của khối nón.
A.
B.
C.
D.
Bài 4. Gọi là thể tích khối tứ diện đều ABCD và là thể tích của hình nón ngoại tiếp khối tứ diện ABCD. Tính tỉ số
A.
B.
C.
D.
Bài 5. Cho tứ diện đều cạnh a. Một hình nón có đỉnh là một trong bốn đỉnh của tứ diện, đường tròn đáy ngoại tiếp một mặt của tứ diện đối diện với đỉnh đó. Tính theo a thể tích V của khối nón đó.
A.
B.
C.
D.
Bài 6. Hình nón ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a có diện tích xung quanh bằng
A.
B.
C.
D.
Bài 7. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, đường cao bằng 2a. Gọi là khối nón có đỉnh là S và có đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính thể tích của .
A.
B.
C.
D.
Bài 8. Cho hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng nội tiếp một hình nón. Tính thể tích V của khối nón được tạo nên bởi hình nón trên.
A.
B.
C.
D.
Bài 9. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 2a. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh A và đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
A.
B.
C.
D.
Bài 10. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng 2a. Tính diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp S.ABC
A.
B.
C.
D.
Bài 11. Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 12. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Tính thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp trên.
A.
B.
C.
D.
Bài 13. Hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích V của khối nón đỉnh S và có đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD.
A.
B.
C.
D.
Bài 14. Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón còn ba đỉnh còn lại của tứ diện nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 15. Cho hình nón đỉnh S, xét hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy của hình nón và có , góc giữa hai mặt phẳng bằng Tính thể tích của khối nón đã cho.
A.
B.
C.
D.
Bài 16. Cho S.ABCD là hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc Hình tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Tính diện tích xung quanh của hình tròn xoay đó.
A.
B.
C.
D.
Bài 17. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và đường cao bằng 6a. Tính thể tích khối nón nội tiếp hình chóp đó (hình nón nội tiếp hình chóp là hình nón có đỉnh trùng với đỉnh hình chóp và có đường tròn nội tiếp đa giác đáy hình chóp, khối nón tương ứng gọi là khối nón nội tiếp hình chóp)
A.
B.
C.
D.
Bài 18. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có các cạnh bên bằng a và góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy bằng với Tính thể tích V của khối nón có đỉnh S và có đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
A.
B.
C.
D.
Bài 19. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a. Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’. Tính diện tích toàn phần của khối nón đó.
A.
B.
C.
D.
Bài 20. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC; mặt phẳng vuông góc với Tính diện tích xung quanh của hình nón nội tiếp hình chóp đã cho.
A.
B.
C.
D.
Bài 21. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với mặt đáy một góc Hình nón có đỉnh S, đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD có diện tích xung quanh là
A.
B.
C.
D.
Bài 22. Cho hình nón có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 23. Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
Bài 24. Cho hình nón có đường sinh và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 25. Cho hình nón có đường sinh là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 26. Cho hình nón có chiều cao là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác đều. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 27. Cho hình nón có bán kính là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác có một góc Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 28. Cho hình nón có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 29. Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 30. Cho hình nón có đường sinh và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 31. Cho hình nón có đường sinh là . Thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 32. Cho hình nón có chiều cao là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác đều. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là:
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 33. Cho hình nón có bán kính là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác cân có góc đáy là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 34. Cho hình nón có đường sinh và bán kính đáy lần lượt là Diện tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 35. Cho hình nón có đường sinh và bán kính đáy lần lượt là Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 36. Cho hình nón có đường sinh và chiều cao lần lượt là . Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 37. Cho hình nón có chiều cao và bán kính đáy lần lượt là Diện tích mặt cầu nội tiếp hình nón là:
A.
B.
C.
D.
Bài 38. Cho hình nón có chiều cao là Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác có một góc Diện tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 39. Cho hình nón có chiều cao là Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác tù có một góc Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 40. Cho hình nón có bán kính đáy là Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác đều. Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 41. Cho hình nón có bán kính đáy là Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác đều. Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 42. Cho hình nón có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 43. Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
Bài 44. Cho hình nón có đường sinh và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 45. Cho hình nón có đường sinh là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 46. Cho hình nón có chiều cao là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác đều. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 47. Cho hình nón có bán kính là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác có một góc Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 48. Cho hình nón có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 49. Cho hình nón có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 50. Cho hình nón có đường sinh và chiều cao lần lượt là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 51. Cho hình nón có đường sinh là . Thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 52. Cho hình nón có chiều cao là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác đều. Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là:
A.
B.
C.
D. Đáp án khác.
Bài 53. Cho hình nón có bán kính là Thiết diện qua trục hình nón là tam giác cân có góc đáy là Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 54. Cho hình nón có đường sinh và bán kính đáy lần lượt là Diện tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 55. Cho hình nón có đường sinh và bán kính đáy lần lượt là Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.
Bài 56. Cho hình nón có đường sinh và chiều cao lần lượt là . Thể tích mặt cầu nội tiếp hình nón là
A.
B.
C.
D.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang