Chương trình Luyện thi THPT Quốc gia 2020

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Toán học

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Toán học

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa Tăng Tốc Pro S 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ 200.000đ

Khóa Nâng cao P1 - Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa NC sinh học: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa NC sinh học: P3 - Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Học phí: 400.000đ 150.000đ

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 600.000đ 100.000đ

Khóa: Ngữ Pháp NÂNG CAO (Cô Trang)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Khóa học: Từ Vựng NÂNG CAO Tiếng Anh (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 300.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 300.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 300.000đ

Bí quyết về phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi hiệu quả môn Lịch Sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 150.000đ

Combo: 1.200.000đ 800.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 300.000đ

Bí quyết về phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi hiệu quả môn Lịch Sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 150.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 300.000đ

35 Đề luyện trước ngày thi

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 550.000đ

Combo: 1.200.000đ 1.000.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa
2 Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa
3 Thi online - Bài tập về số phép lai
4 Bài tập về số phép lai
5 Bài giảng - Tổng hợp dao động điều hòa
6 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 14)
7 Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - tổng hợp nâng cao
8 Live - Chữa đề một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11
9 Live-Khoảng cách 2 đường chéo nhau
10 MinMax logarit phần 1 (new)
11 Live - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
12 Thi online - Bài tập về tần số hoán vị
13 Bài tập về tần số hoán vị
14 Thi online - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
15 Video chữa 35 đề luyện trước ngày thi đề số 12 (phần 2)
16 Thi online - Luyện đề Hóa 2020 - Đề chuẩn 17
17 Live mặt cầu phần 2
18 Bài kiểm tra kiến thức thi tốt nghiệp THPT 2020 - Môn Hóa Học - Trường THPT Chuyên KHTN - Trường ĐH KHTN
19 Thi online - Một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11
20 Live - Chữa đề các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về POLIME
21 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Trường THPT chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 3
22 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Trường THPT chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 3
23 Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
24 Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
25 Thi online - Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình
26 Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình
27 Video chữa 35 đề luyện trước ngày thi đề số 12 (phần 1)
28 Đề thi thử Vật lý số 17
29 Thi online - Các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về POLIME
30 Một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1) 30/05
Bài giảng - Quang phổ và các loại tia 30/05
Thi online - Quang phổ và các loại tia 30/05
Live - Quang phổ và các loại tia 30/05
[Video] Sự phối thì 30/05
[Live 1] Sự phối thì 30/05
[Live 2] Sự phối thì 30/05
Luyện tập - Sự phối thì - Đề số 01 30/05
Luyện tập - Sự phối thì - Đề số 02 30/05
Luyện tập - Các từ chỉ số lượng - Đề số 01 30/05