Chương trình Luyện thi THPT Quốc gia 2020

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Toán học

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Toán học

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa Tăng Tốc Pro S 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ 200.000đ

Khóa Nâng cao P1 - Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa NC sinh học: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa NC sinh học: P3 - Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Học phí: 400.000đ 150.000đ

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa: Ngữ Pháp NÂNG CAO (Cô Trang)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa học: Từ Vựng NÂNG CAO Tiếng Anh (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 300.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 300.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 300.000đ

Bí quyết về phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi hiệu quả môn Lịch Sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 150.000đ

Combo: 1.200.000đ 800.000đ Đăng ký

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 300.000đ

Bí quyết về phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi hiệu quả môn Lịch Sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 150.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 300.000đ

35 Đề luyện trước ngày thi

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ 550.000đ

Combo: 1.200.000đ 1.000.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Video chữa 35 đề luyện trước ngày thi đề số 35 (phần 1)
2 Video chữa 35 đề luyện trước ngày thi đề số 35 (phần 2)
3 Live - Điện học (lớp 11)
4 Bài giảng - Điện từ học (lớp 11) .
5 Live - Điện từ học (lớp 11) .
6 Live - Quang hình học
7 Thi online - VDC - Giao thoa - sóng dừng
8 Bổ trợ kỹ năng dùng máy tính giải bài min-max mũ và logarit
9 Đề thi thử THPT QG môn Tiếng Anh năm 2020 - Trường THPT Đồng Đậu - Tỉnh Vĩnh Phúc - Lần 2
10 Bài giảng - VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi
11 Bài giảng - VDC - Khoảng cách dao động điều hòa
12 Thi Online - 35 đề luyện trước ngày thi đề số 35
13 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Tiếng Anh - Trường THPT Lê Hữu Trác - Tỉnh Hà Tĩnh
14 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Tỉnh Vĩnh Phúc - Lần 4
15 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Toán học - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Tỉnh Vĩnh Phúc - Lần 4
16 Video chữa 35 đề luyện trước ngày thi đề số 34 (phần 1)
17 Video chữa 35 đề luyện trước ngày thi đề số 34 (phần 2)
18 Bất phương trình mũ và logarit chứa tham số (NEW)
19 Bài tập về hợp chất hữu cơ dạng CxHyNzOt
20 Bài tập tổng hợp về chất béo
21 Thi Online - 35 đề luyện trước ngày thi đề số 34
22 Bài giảng - Thấu kính
23 Live - Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp – Hiện tượng cộng hưởng
24 Live - Mạch điện xoay chiều có một phần tử
25 Live - Máy biến áp truyền tải điện năng
26 Live - Máy phát điện xoay chiều 1 pha – 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha
27 Bài giảng - Mạch dao động LC
28 Live -Mạch dao động LC
29 Bài giảng - Sóng điện từ - truyền thông bằng sóng điện từ
30 Live - Sóng điện từ - truyền thông bằng sóng điện từ
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài giảng - VDC - Giao thoa - sóng dừng 05/08
Những bí kíp chinh phục câu hỏi vận dụng cao (phần 1) 05/08
Những bí kíp chinh phục câu hỏi vận dụng cao (phần 2) 05/08
Live - VDC - Giao thoa - sóng dừng 08/08
Thi online - VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi 08/08
Live- VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi 08/08
Thi online - VDC - Khoảng cách dao động điều hòa 08/08
Live- VDC - Khoảng cách dao động điều hòa 08/08
Tiệm cận của đồ thị hàm số 09/08
Bài toán tiệm cận chứa tam số 10/08