Combo (A): Toán học lớp 11 - Khóa 2021

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Dãy số có giới hạn 0
2 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG
3 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 03)
4 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 02)
5 Live 2k4: Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp phần 1
6 Nhị thức Niu-tơn phần 2
7 Nhị thức Niu-tơn phần 1
8 Nhị thức Niu-tơn phần 1
9 Phương trình và bất phương trình tổ hợp
10 Live 2k4: Chữa đề thi giữa kỳ 1
11 Ôn thi giữa kỳ 1-đề 1
12 Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng
13 Toán 11: Quy tắc cộng và quy tắc nhân
14 Luyện tập xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
15 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 01)
16 Hai mặt phẳng song song (Phần 2)
17 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 3)
18 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 2)
19 Xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng
20 Hai mặt phẳng song song (Phần 1)
21 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 1)
22 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp phần 1
23 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp phần 1
24 Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 2)
25 Live chữa: Phép vị tự
26 Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1)
27 Hai đường thẳng song song (Phần 2)
28 Luyện tập-Quy tắc cộng và quy tắc nhân
29 Luyện tập-Quy tắc cộng và quy tắc nhân
30 Quy tắc cộng và quy tắc nhân
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 1) 02/12
Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 2) 04/12
Dãy số có giới hạn vô cùng 06/12
Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 01) 08/12
Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 02) 09/12
Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 03) 11/12
Giới hạn của hàm số (Phần 1) 13/12
Giới hạn của hàm số (Phần 2) 16/12
Véc tơ trong không gian 16/12
Trắc nghiệm: Véc tơ trong không gian 18/12