Combo (A): Toán học lớp 11 - Khóa 2021

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Phép quay
2 Trắc nghiệm: Phép tịnh tiến
3 Luyện tập-Phép vị tự
4 Phép vị tự
5 Phép tịnh tiến (Phần 2)
6 Luyện tập-phép quay
7 Live chữa: Ứng dụng điệu kiện có nghiệm của phương trình asinx+bcosx=c
8 Phép quay
9 Phép tịnh tiến (Phần 1)
10 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 2)
11 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 1)
12 Xác suất thống kê (Phần 3)
13 Xác suất thống kê (Phần 2)
14 Phép tịnh tiến
15 Luyện tập về phép tịnh tiến
16 Live chữa: Phép tịnh tiến
17 Xác suất thống kê (Phần 1)
18 Trắc nghiệm : Nhị thức Niu-tơn
19 Phép tịnh tiến phần 1
20 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 3)
21 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 2)
22 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 1)
23 Lý thuyết cơ bản về Nhị thức Niu-tơn
24 Live chữa-Phương trình lượng giác cơ bản phần 2
25 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 3)
26 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 2)
27 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 1)
28 Live chữa: Hàm số lượng giác phần 2
29 Bài toán Đếm (Phần 4)
30 Ứng dụng điều kiện có nghiệm của phương trình asinx+bcosx=c
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Trắc nghiệm: Phép quay 19/09
Phép vị tự 20/09
Trắc nghiệm: Phép vị tự 21/09
Phép đồng dạng 22/09
Trắc nghiệm: Phép đồng dạng 23/09
Trắc nghiệm: Kiểm tra chuyên đề Phép Biến Hình 24/09
Mở đầu về Hình học Không gian 25/09
Phép đồng dạng 25/09
Luyện tập-Phép đồng dạng 26/09
Ôn tập-Phép biến hình 27/09