Combo (B): Toán học lớp 11 - Khóa 2021

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Phép quay
2 Phương trình lượng giác thường gặp - Phần 1
3 Trắc nghiệm: Phép tịnh tiến
4 Phép tịnh tiến (Phần 2)
5 Hàm số lượng giác - Phần 1
6 Phép tịnh tiến (Phần 1)
7 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 2)
8 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 1)
9 Xác suất thống kê (Phần 3)
10 Xác suất thống kê (Phần 2)
11 Xác suất thống kê (Phần 1)
12 Trắc nghiệm : Nhị thức Niu-tơn
13 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 3)
14 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 2)
15 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 1)
16 Lý thuyết cơ bản về Nhị thức Niu-tơn
17 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 3)
18 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 2)
19 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 1)
20 Bài toán Đếm (Phần 4)
21 Bài toán Đếm (Phần 3)
22 Bài toán Đếm (Phần 2)
23 Bài toán Đếm (Phần 1)
24 Phương trình lượng giác cơ bản (P2)
25 Trắc nghiệm : Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
26 Chỉnh hợp - Tổ hợp
27 Phương trình lượng giác cơ bản (P1)
28 Hoán vị
29 Trắc nghiệm : Quy tắc cộng và nhân
30 Quy tắc cộng và nhân (P2)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Moon Lê Nga

facebook.com/lengamoon06

0966482199

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Trắc nghiệm: Phép quay 19/09
Phương trình lượng giác thường gặp - Phần 2 19/09
Phương trình bậc cao đối với hàm số lượng giác 20/09
Phép vị tự 20/09
Trắc nghiệm: Phép vị tự 21/09
Phép đồng dạng 22/09
Trắc nghiệm: Phép đồng dạng 23/09
Trắc nghiệm: Kiểm tra chuyên đề Phép Biến Hình 24/09
Mở đầu về Hình học Không gian 25/09
Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 27/09