Combo (B): Toán học lớp 11 - Khóa 2021

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Dãy số có giới hạn 0
2 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG
3 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 03)
4 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 02)
5 Phương trình bậc cao đối với hàm số lượng giác
6 Phương trình lượng giác thường gặp - Phần 1
7 Phương trình lượng giác thường gặp - Phần 2
8 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 01)
9 Hai mặt phẳng song song (Phần 2)
10 Hai mặt phẳng song song (Phần 1)
11 Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 2)
12 Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1)
13 Hai đường thẳng song song (Phần 2)
14 Hai đường thẳng song song (Phần 1)
15 Một số bài toán chọn lọc Nâng cao về Dãy số
16 Min max hàm số lượng giác P1
17 Phương trình a.sinx + b.cosx = c và ứng dụng
18 Tìm số hạng tổng quát của dãy số (Phần 2)
19 Min max hàm số lượng giác P1
20 Tìm số hạng tổng quát của dãy số (Phần 1)
21 Trắc nghiệm: Cấp số Nhân (Đề 02)
22 Trắc nghiệm: Cấp số Nhân (Đề 01)
23 Cấp số nhân (Phần 2)
24 Cấp số nhân (Phần 1)
25 Trắc nghiệm: Cấp số Cộng (Đề 02)
26 Trắc nghiệm: Cấp số Cộng (Đề 01)
27 Cấp số cộng (Phần 2)
28 Hàm số lượng giác - Phần 1
29 Cấp số cộng (Phần 1)
30 Trắc nghiệm: Dãy số (Đề 02)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 1) 02/12
Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 2) 04/12
Dãy số có giới hạn vô cùng 06/12
Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 01) 08/12
Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 02) 09/12
Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 03) 11/12
Giới hạn của hàm số (Phần 1) 13/12
Giới hạn của hàm số (Phần 2) 16/12
Véc tơ trong không gian 16/12
Trắc nghiệm: Véc tơ trong không gian 18/12