Combo: Hóa học lớp 11 - Khóa 2021

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về HNO₃
2 Các dạng bài lý thuyết trọng điểm về ankađien
3 Lý thuyết trọng tâm về ankađien
4 Thi online - Luyện tập chương 2
5 Thi online - Ankin.
6 Các dạng bài tập trọng điểm về ankin – phần 2
7 Các dạng bài tập trọng điểm về ankin – phần 1
8 Lý thuyết trọng tâm về ankin
9 Thi online - Bài tập nâng cao về hỗn hợp Ankan, Anken.
10 Bài tập nâng cao về hỗn hợp Ankan, Anken
11 Thi online - Anken.
12 Các dạng bài tập trọng tâm về anken (phần 3)
13 Các dạng bài tập trọng tâm về anken (phần 2)
14 Các dạng bài tập trọng tâm về anken (phần 1)
15 Các dạng câu hỏi lý thuyết về anken
16 Thi online - Phân bón hoá học
17 Lý thuyết trọng tâm về Anken
18 Phân bón hoá học
19 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về xicloankan
20 Lý thuyết trọng tâm về xicloankan
21 Thi online - Photpho và hợp chất
22 Thi oninle – Bài tập về phản ứng tách hiđro và phản ứng cracking
23 Bài toán trọng điểm về hidraocacbon no - Phần 3
24 Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của PHOTPHO
25 Bài toán trọng điểm về hidraocacbon no (phản ứng tách H2) - Phần 2
26 Lý thuyết trọng tâm về PHOTPHO
27 Thi online - Bài tập về phản ứng đốt cháy và phản ứng với phản ứng thế halogen
28 Bài toán trọng điểm về hiđrocacbon no - Phần 1
29 Thi online - Ankan.
30 Lý thuyết trọng tâm về ankan
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Các dạng toán trọng điểm về ankađien 25/11
Thi online - Ankađien, Ankin. 27/11
Các dạng toán trọng điểm về muối nitrat 27/11
Thi online - Các dạng toán trọng điểm về muối nitrat 29/11
Bài tập nâng cao về hỗn hợp Hidrocacbon mạch hở 29/11
Một số vấn đề mở đầu về hóa học Hữu Cơ 01/12
Tổng quan về nhóm CACBON 01/12
Các dạng toán trọng tâm về Photpho và hợp chất 02/12
Thi online - Bài tập nâng cao về hỗn hợp Hidrocacbon mạch hở. 02/12
Thi online - Tổng quan về nhóm CACBON 03/12