Live S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 1.300.000đ 1.300.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
Chú ý: Học phí combo không áp dụng với các khóa Live của thầy Phan Khắc Nghệ Cô Trang Anh .
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Lý thuyết đặc trưng - So sánh các hợp chất CACBOHIĐRAT
2 Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
3 Thi online - Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT - Đề 1
4 Thi online - Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT - Đề 2
5 Chữa đề tham khảo lần 2 - Thầy Duy biên soạn
6 Chữa đề tham khảo lần 2 - Thầy Duy biên soạn
7 Live S Hóa - Kiểm tra lý thuyết chương ESTE - đề số 01
8 Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT
9 Live - Chữa bài tập H01 (Góc trong không gian)
10 Thi online - Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
11 D09: Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp)
12 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo (nâng cao)
13 Ôn tập hàm số buổi 4
14 Live - Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
15 Thi online - Tổng quan khái niệm - cấu tạo - TCVL - ứng dụng của CACBOHIĐRAT
16 Live - Cắt ghép, bài toán giữ lò xo (Nhóm kín)
17 Thi online - Đại cương con lắc đơn
18 Thi online - Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân hỗn hợp ESTE thường
19 Live - Phân tích sự kết hợp đốt cháy và thủy phân của hỗn hợp ESTE thường
20 Thi online - Lý thuyết nâng cao - tổng hợp về LIPT - CHẤT BÉO
21 Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
22 Logarit phần 1
23 Tổng quan khái niệm - cấu tạo - TCVL - ứng dụng của CACBOHIĐRAT
24 Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
25 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - XENLULOZƠ
26 Khối lăng trụ đứng
27 Ôn tập hàm số và hình không gian buổi 3
28 Lý thuyết nâng cao - tổng hợp về LIPT - CHẤT BÉO
29 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo
30 Lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - XENLULOZƠ
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 22/09
Live - Đại cương con lắc đơn 22/09
Bài tập tổng hợp con lắc đơn 23/09
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - So sánh các hợp chất CACBOHIĐRAT 23/09
Thi online - Bài tập tổng hợp con lắc đơn 24/09
Lý thuyết đặc trưng - Nhận biết hợp chất CACBOHIĐRAT thông qua giả thiết chữ 24/09
Tổng hợp dao động 24/09
Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1 25/09
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Nhận biết hợp chất CACBOHIĐRAT thông qua giả thiết chữ 25/09
Live - Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 1) 25/09