Live S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 1.300.000đ 1.300.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
Chú ý: Học phí combo không áp dụng với các khóa Live của thầy Phan Khắc Nghệ Cô Trang Anh .
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Câu trực tiếp gián tiếp (P1)
2 Live - Đại cương điện xoay chiều
3 Phương trình mũ và lôgarit chứa tham số - Phần 3
4 Bài toán lãi suất và tăng trường phần 1
5 Thi online - Đại cương điện xoay chiều
6 Phương trình mặt phẳng - Phần 1
7 Thi online - Câu bị động 2
8 Tổng ôn mũ và logarit
9 Ôn tập chương sóng cơ học số 2
10 Câu chủ động, bị động (P2)
11 Phương trình mũ và lôgarit chứa tham số - Phần 2
12 Toán 2k3: Ôn thi học kì I - Đề số 01
13 Thi online - Liên từ
14 Nguyên hàm từng phần phần 2 (hàm ẩn)
15 Tích phân và tính chất cơ bản của tích phân
16 Tích phân hàm số hữu tỷ
17 Phương pháp đổi biến tính tích phân
18 Phương pháp vi phân đổi biến hoặc tìm hàm tính tích phân hàm ẩn
19 Tích phân từng phần với hàm ẩn
20 Phương trình vi phân tách biến
21 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 1
22 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2
23 Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn
24 Phương trình vi phân tuyến tính
25 Tích có hướng và ứng dụng
26 Sóng âm và các dạng bài nâng cao
27 Sóng âm và các dạng bài cơ bản
28 Phương trình mũ và lôgarit chứa tham số - Phần 1
29 Câu chủ động, bị động (P1)
30 Đề thi thử số 3
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Phương trình mặt phẳng - Phần 2 28/11
Phương trình đường thẳng - Phần 1 28/11
Phương trình đường thẳng - Phần 2 28/11
Bài toán vị trí tương đối 28/11
Phương trình mặt cầu - Phần 1 28/11
Phương trình mặt cầu - Phần 2 28/11
Bài toán góc và khoảng cách - Phần 1 28/11
Bài toán góc và khoảng cách - Phần 2 28/11
Câu trực tiếp gián tiếp (P2) 28/11
Đề thi thử số 4 29/11