Pro S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 THI ONLINE: Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
2 Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
3 THI ONLINE: Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
4 Luyện đề số 50: Đề tổng hợp
5 Luyện đề số 49: Đề tổng hợp
6 Luyện đề số 47: Đề tổng hợp
7 Luyện đề số 48: Đề tổng hợp
8 Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
9 Livestream buổi 13: Ôn tập tiến hóa phần 1
10 THI ONLINE: Biến động số lượng cá thể của quần thể
11 Luyện đề số 46
12 Biến động số lượng cá thể của quần thể
13 Thi online - Ôn tập tiến hóa phần 1
14 THI ONLINE: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)
15 Luyện đề số 45
16 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)
17 THI ONLINE: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)
18 Luyện đề số 44
19 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)
20 THI ONLINE: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
21 Luyện đề số 43
22 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
23 THI ONLINE: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
24 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
25 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
26 Nghị luận về 1 tác phẩm, 1 đoạn trích văn xuôi
27 Diễn đạt trong văn nghị luận
28 Phát sinh loài người (chỉ dành cho HSG, không thi đại học)
29 Livestream buổi 12: Ứng dụng Di truyền vào chọn giống và Bài tập phả hệ
30 Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Phong cách ngôn ngữ hành chính 28/11
Diễn thế sinh thái 29/11
THI ONLINE: Diễn thế sinh thái 29/11
Các thành phần của HST 30/11
THI ONLINE: Các thành phần của HST 30/11
Livestream buổi 14: Ôn tập tiến hóa (P2) 01/12
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 02/12
THI ONLINE: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 02/12
Chu trình sinh địa hóa 04/12
THI ONLINE: Chu trình sinh địa hóa 04/12