Pro S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán 2021

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P4)
2 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P1)
3 Luyện đề số 33
4 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P3)
5 Luyện đề số 32
6 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P3)
7 Luyện đề số 31
8 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P2)
9 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)
10 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P1)
11 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)
12 Luyện đề số 30
13 Luyện đề số 29
14 Thi online - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P1)
15 Luyện đề số 28
16 Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P1)
17 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P2)
18 Livestream buổi 7: Tổng ôn về liên kết giới tính, di truyền ngoài NST và ảnh hưởng của môi trường
19 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P1)
20 Thi online - Ôn tập về liên kết giới tính và ảnh hưởng của môi trường đến kiểu gen
21 Luyện đề số 27
22 Luyện đề số 26
23 Luyện đề số 25
24 Thi online - Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
25 Sóng – Xuân Quỳnh (P2)
26 Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
27 Sóng – Xuân Quỳnh (P1)
28 Luyện đề số 24
29 Luyện đề số 23
30 Bài tập di truyền liên kết giới tính trong các đề thi HSG (Chỉ thi HSG; không thi ĐH)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P4) 23/09
Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P2) 24/09
Luyện đề số 34 25/09
Ôn tập tổng hợp về QLDT (P5) 25/09
Luyện đề số 35 26/09
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P5) 26/09
Luyện đề số 36 27/09
Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P1) 29/09
Ôn tập tổng hợp về QLDT (P6) 29/09
Livestream buổi 8: Ôn tập Quy luật di truyền (P1) 29/09