Combo: Từ vựng và Ngữ Pháp - Luyện thi ĐH sớm

Khóa: Ngữ Pháp NÂNG CAO (Cô Trang)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa học: Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh (Cô Trang)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 300.000đ

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi Online Unit 8 (4)
2 Thi Online Unit 8 (3)
3 Thi Online Unit 8 (2)
4 Thi Online Unit 8 (1)
5 Unit 8: Speaking (Nói)
6 Unit 8: Reading (Đọc hiểu)
7 Unit 8: Grammar (Ngữ pháp)
8 Unit 8: Vocabulary 2 (Từ vựng 2)
9 Unit 8: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
10 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 5
11 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 4
12 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 3
13 Thi Online Unit 7 (4)
14 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 2
15 Thi Online Unit 7 (3)
16 Thi Online Unit 7 (2)
17 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 1
18 Thi Online Unit 7 (1)
19 Unit 7: Grammar 2 (Ngữ pháp 2)
20 Đề Kiểm tra tiến độ 3
21 Unit 7: Speaking (Nói)
22 Unit 7: Grammar 1 (Ngữ pháp 1)
23 Đề Kiểm tra tiến độ 2
24 Unit 7: Vocabulary (Từ vựng)
25 Thi Online Unit 6 (4)
26 Đề Kiểm tra Giữa Kỳ 1
27 Đề Kiểm tra tiến độ 1
28 Unit 6: Speaking (Nói)
29 Thi Online Unit 6 (3)
30 Unit 6: Writing (Viết)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Unit 9: Language Focus 30/11
Unit 9: Vocabulary(Từ vựng) 30/11
Unit 11: Language Focus 01/12
Unit 9: Skills (Rèn Kỹ năng) 01/12
Thi Online Unit 9 (1) 02/12
Thi Online Unit 9 (2) 03/12
Thi Online Unit 9 (3) 05/12
Thi Online Unit 9 (4) 08/12
Unit 10: Vocabulary (Từ vựng) 09/12
Unit 10: Skills (Rèn Kỹ năng) 10/12