Combo: Vật lý lớp 11 - Khóa 2021

Vật lý lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Vật lý lớp 11 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Kính Hiển Vi
2 Tương tác giữa hai dòng điện song song.
3 Trắc nghiệm : Kính Lúp
4 Luyện tập: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
5 Kính Lúp
6 Trắc nghiệm : Mắt và cách sửa các tật của mắt (P2)
7 Bài tập - Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
8 Trắc nghiệm : Mắt và cách sửa các tật của mắt (P1)
9 Mắt và cách sửa các tật của mắt (P2)
10 Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
11 Luyện tập: Lực từ tác dụng lên dòng điện
12 Mắt và cách sửa các tật của mắt (P1)
13 Lực từ tác dụng lên dòng điện
14 Luyện tập: Từ trường
15 Trắc nghiệm : Hệ thấu kính (Nâng cao)
16 Hệ thấu kính (Nâng cao)
17 Từ trường
18 Trắc nghiệm : Bài tập về Thấu kính (P2)
19 Trắc nghiệm : Bài tập về Thấu kính (P1)
20 Bài tập về Thấu kính (P2)
21 Bài tập về Thấu kính (P1)
22 Trắc nghiệm : Lý thuyết về Thấu kính
23 Lý thuyết về Thấu kính (P2)
24 Dòng điện trong chất khí(P2)
25 Lý thuyết về Thấu kính (P1)
26 Dòng điện trong chất khí
27 Trắc nghiệm : Lăng kính
28 Lăng kính
29 Dòng điện trong chất điện phân(Phần 2)
30 Đề Trắc nghiệm : Lưỡng chất phẳng (Nâng cao)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Trắc nghiệm : Kính Hiển Vi 25/11
Luyện tập - Tương tác giữa hai dòng điện song song 26/11
Kính Thiên Văn 27/11
Lực Lorenxo. 28/11
Trắc nghiệm : Kính Thiên Văn 28/11
Đề thi mẫu học kì 2 - Đề 1 (Trắc nghiệm) 29/11
Đề thi mẫu học kì 2 - Đề 2 (Trắc nghiệm) 30/11
Luyện tập - Lực Lorenxo. 30/11
Đề thi mẫu học kì 2 - Đề 3 (Trắc nghiệm) 01/12
Hiện tượng cảm ứng điện từ 05/12