Combo: Vật lý lớp 11 - Khóa 2021

Vật lý lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Vật lý lớp 11 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.000.000đ 700.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Lực từ, cảm ứng từ
2 Luyện tập - Thuyết electron
3 Luyện tập - Dòng điện không đổi. Nguồn điện
4 Trắc nghiệm: Từ trường
5 Dòng điện không đổi. Nguồn điện
6 Từ trường
7 Thuyết electron
8 Luyện tập - Định luật Cu - lông (Phần 2)
9 Trắc nghiệm: Dòng điện trong chất điện phân
10 Luyện tập - Định luật Cu - lông (Phần 1)
11 Dòng điện trong chất điện phân (P2)
12 Điện tích , định luật Cu - lông (Phần 2)
13 Điện tích , định luật Cu - lông (Phần 1)
14 Dòng điện trong chất điện phân (P1)
15 Trắc nghiệm: Dòng điện trong Kim loại
16 Dòng điện trong Kim loại
17 Kiểm tra chuyên đề Dòng điện (Đề số 2)
18 Kiểm tra chuyên đề Dòng điện (Đề số 1)
19 Phương pháp giải một số bài toán có chứa ĐÈN
20 Trắc nghiệm: Ghép các nguồn điện thành bộ
21 Ghép các nguồn điện thành bộ
22 Định luật Ôm với các loại đoạn mạch
23 Trắc nghiệm: Luyện tập về dòng điện không đổi
24 Luyện tập về Dòng điện không đổi
25 Trắc nghiệm: Định luật Ôm cho toàn mạch
26 Định luật Ôm với toàn mạch
27 Trắc nghiệm: Điện năng, công suất điện
28 Điện năng. Công suất điện
29 Trắc nghiệm: Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có R
30 Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Điện năng. Công suất điện 19/09
Trắc nghiệm: Lực từ, cảm ứng từ 19/09
Điện trường 19/09
Luyện tập - Điện năng. Công suất điện 20/09
Luyện tập điện trường 20/09
Các dạng bài tập điện trường 21/09
Công của lực điện 21/09
Các dạng bài tập công của lực điện trường 22/09
Các cách ghép điện trở 22/09
Từ trường của một số dạng dòng điện 22/09