Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT QG 2021 Toán - T. Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021 -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Toán 2021 -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live 2k3: Chữa đề thi giữa kỳ 1 Chuyên ĐH Vinh 2019-2020
2 Live chữa đề thi giữa kỳ 1 đề số 1
3 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 3
4 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 2
5 Các dạng toán tìm min max phần 1
6 GTLN, NN của hàm hợp và bài toán biện luận phần 2 (BBT kép và tương giao đồ thị)
7 Công thức nhanh tính thể tích một số khối chóp đặc biệt
8 Đề thi ôn thi giữa kỳ 1-2020
9 Live chữa: Phương pháp bội nghiệm phần 1
10 Toán 2k3: Phương pháp bội nghiệm đỉnh cao phần 2
11 Min max trị tuyệt đối phần 1
12 Toán 2k3: Hàm đặc trưng
13 Áp dụng công thức số 1 đề 1
14 Áp dụng công thức số 1 đề 2
15 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 1
16 Mở đầu về nguyên hàm và vi phân
17 Bất phương trình mũ và logarit chứa tham số
18 (Phương pháp bội nghiệm phần 3) Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m
19 Phương pháp bội nghiệm đỉnh cao
20 Tư duy hàm đặc trưng phần 1
21 (Phương pháp bội nghiệm phần 2) Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m
22 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 1
23 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4
24 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
25 Kỹ năng dùng đồ thị biện luận nghiệm của phương trình mũ và logarit
26 Minmax mũ và lograit phần 4
27 Ôn tập hàm số và hình không gian
28 Minmax hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (chứa tham số, pp giá trị đảo)
29 Tỷ số thể tích phần 4
30 Minmax Mũ và logarit phần 3 (bộ ba ý tưởng cho 1 bài toán)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Live chữa đề giữa kỳ I-Chuyên ĐH Vinh 2019 28/10
Góc trong không gian phần 3 01/11
Tiếp tuyến của hàm hợp, hàm ẩn (nâng cao) 07/11
GTLN, NN hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm 13/11
Tính đơn điệu và cực trị hàm hợp phần 3 (hàm ngược) 14/11
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng công thức đặc biệt) 22/11
Bài toán tìm hẳng số C cơ bản 24/11
Bài toán tìm hẳng số C nâng cao (hàm ẩn, hàm không liên tục) 24/11
Nguyên hàm của hàm số phân thức: Mẫu số là đa thức bậc nhất 24/11
Nguyên hàm của hàm số phân thức: Mẫu số là đa thức bậc 2 có hai nghiệm phân biệt 24/11