Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT QG 2021 Vật lý

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live - Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
2 Lý thuyết giao thoa sóng và các dạng bài tập cơ bản
3 Live - Dao động tắt dần nâng cao
4 Vật lý: Đề ôn tập thi giữa kì 1 - 2k3
5 Thi online - Dao động tắt dần nâng cao
6 Ôn tập sóng và quá trình truyền sóng
7 Ôn tập sóng và quá trình truyền sóng
8 Thi online - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
9 Thi online - Tổng hợp dao động
10 Thi online - Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
11 Live - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
12 Thi online - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
13 Live - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1
14 Ôn tập chương dao động cơ số 5
15 Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
16 Live - Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
17 Thi online - Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
18 Ôn tập chương dao động cơ số 4
19 Đề ôn tập dao động cơ số 3
20 Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
21 Live - Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
22 Thi online - Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
23 Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
24 Live - Tổng hợp dao động- P2
25 Live - Tổng hợp dao động
26 Dao động tắt dần nâng cao
27 Live - Tổng hợp dao động (Nhóm kín)
28 Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
29 Đề ôn tập chương dao động cơ số 2
30 Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đồ thị dao động điều hòa - P1 04/11
Thi online - Đồ thị dao động điều hòa - P1 05/11
Live - Đồ thị dao động điều hòa - P1 06/11
Đồ thị dao động điều hòa - P2 08/11
Thi online - Đồ thị dao động điều hòa - P2 09/11
Live - Đồ thị dao động điều hòa - P2 10/11
Đại cương điện xoay chiều 19/11
Thi online - Đại cương điện xoay chiều 20/11
Live - Đại cương điện xoay chiều 20/11
Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C 24/11