Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT QG2021 Hóa học

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản
2 Thi online - Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
3 Live S Hóa - Đề kiểm tra đánh giá năng lực thi giữa kỳ I năm 2021
4 Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
5 Thi online - Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
6 Live S Hóa - Chữa đề thi giữa kỳ I năm 2021 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội
7 Đề kiểm tra giữa kì I - môn Hóa học năm 2020 - Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh
8 Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
9 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Đếm số phát biểu mệnh đề đúng sai
10 Live S Hóa – Bài tập về phản ứng lên men rượu từ các hợp chất CACBOHIĐRAT
11 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Tìm phát biểu mệnh đề đúng sai
12 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Đếm số chất trong dãy thỏa mãn
13 Thi online - Lý thuyết tổng hợp về AMINO AXIT - Đề 02
14 Thi online - Lý thuyết tổng hợp về AMINO AXIT - Đề 01
15 Thi online - Câu hỏi về tính chất lưỡng tính của AMINO AXIT
16 Thi online - Tính chất môi trường dung dịch AMINO AXIT
17 Lý thuyết trọng tâm tính chất hóa học của AMINO AXIT
18 Live S Hóa - Nâng cao - Kết hợp phản ứng tráng bạc với đốt cháy - thủy phân CACBOHIĐRAT
19 Thi online - Xử lí nâng cao CO2 thu được sau phản ứng lên men rượu
20 Thi online - Đồng đẳng - đồng phân - tính chất vật lý và điều chế - ứng dụng AMINO AXIT
21 Thi online - Xử lí đơn giản CO2 thu được sau phản ứng lên men rượu
22 Thi online - Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp AMINO AXIT
23 Live S Hóa - Cơ bản bài tập tráng bạc - phản ứng H2, Br2 và kết hợp đốt cháy, thủy phân CACBOHIĐRAT
24 Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp AMINO AXIT
25 Thi online - Bài tập về phản ứng lên men rượu từ tinh bột - xenlulozơ
26 Thi online - Bài tập về phản ứng lên men rượu từ glucozơ
27 Live S Hóa - Giải bài tập thủy phân - đốt cháy hợp chất CACBOHIĐRAT
28 Thi online - Tổng hợp lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai
29 Thi online - Bài tập kết hợp phản ứng tráng bạc với thủy phân và đốt cháy - Nâng cao
30 Thi online - Bài tập kết hợp phản ứng tráng bạc với thủy phân và đốt cháy
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản 01/11
Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt 02/11
Thi online - Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt 03/11
Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 04/11
Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 05/11
II.6. Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 06/11
Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 07/11
Thi online - Amin phản ứng với kim loại và một số tính chất khác 08/11
Bài toán tổng hợp về tính lưỡng tính của AMINO AXIT 30/11
Thi online - Bài toán tổng hợp về tính lưỡng tính của AMINO AXIT 30/11