Pro SAT: Luyện thi THPT QG Sinh học 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Khóa NC: P3: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 THI ONLINE: Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
2 Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
3 THI ONLINE: Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
4 Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
5 Livestream buổi 13: Ôn tập tiến hóa phần 1
6 THI ONLINE: Biến động số lượng cá thể của quần thể
7 Biến động số lượng cá thể của quần thể
8 Thi online - Ôn tập tiến hóa phần 1
9 THI ONLINE: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)
10 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)
11 THI ONLINE: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)
12 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)
13 THI ONLINE: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
14 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
15 THI ONLINE: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
16 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
17 Phát sinh loài người (chỉ dành cho HSG, không thi đại học)
18 Livestream buổi 12: Ứng dụng Di truyền vào chọn giống và Bài tập phả hệ
19 Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
20 Thi online - Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
21 Thi online - Tổng ôn về chọn giống và phả hệ
22 Thi online - Nguồn gốc sự sống
23 Nguồn gốc sự sống
24 Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P2)
25 Quá trình hình thành loài mới (P2)
26 Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P1)
27 Quá trình hình thành loài mới (P1)
28 Thi online - Loài và các cơ chế cách li
29 Loài và các cơ chế cách li
30 Bồi dưỡng học sinh giỏi về nhân tố tiến hoá
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Diễn thế sinh thái 29/11
THI ONLINE: Diễn thế sinh thái 29/11
Các thành phần của HST 30/11
Giới thiệu các khóa phục vụ học sinh 2018 30/11
THI ONLINE: Các thành phần của HST 30/11
[BKGN] Bài 01: Tìm tỉ lệ kiểu hình của phép lai 2 cặp tính trạng 01/12
Livestream buổi 14: Ôn tập tiến hóa (P2) 01/12
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 02/12
THI ONLINE: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 02/12
Chu trình sinh địa hóa 04/12