V-Moon 1: Luyện thi THPT QG Toán 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021 -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Toán 2021 -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài toán lãi suất và tăng trường phần 1
2 Tổng ôn mũ và logarit
3 Nguyên hàm từng phần phần 2 (hàm ẩn)
4 Tích phân và tính chất cơ bản của tích phân
5 Tích phân hàm số hữu tỷ
6 Phương pháp đổi biến tính tích phân
7 Phương pháp vi phân đổi biến hoặc tìm hàm tính tích phân hàm ẩn
8 Tích phân từng phần với hàm ẩn
9 Phương trình vi phân tách biến
10 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 1
11 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2
12 Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn
13 Phương trình vi phân tuyến tính
14 Hàm số mũ-Hàm logarit và ứng dụng
15 Thiết diện của hình nón
16 Nguyên hàm từng phần phần 1 (pp múa cột)
17 Live chữa: Phương trình mũ và phương trình logarit
18 Nguyên hàm hàm lượng giác phần 2
19 Định lý Viet với phương trình mũ và logarit
20 Live chữa: Bài tập mũ và Logarit nâng cao
21 Nguyên hàm hàm lượng giác phần 1
22 GTLN, NN hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm
23 Live 2k3: Mũ và logarit từ đề thi THPT QG
24 Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm phần 2
25 Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm phần 1
26 Live chữa đề thi giữa kỳ 1 đề số 5
27 Nguyên hàm hàm số hữu tỷ
28 Bài toán tìm hẳng số C
29 Tư duy hàm đặc trưng phần 1
30 Live 2k3: Chữa đề thi học kỳ số 04
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Tiệm cận đồ thị hàm số phần 2 (hàm hợp) 14/12
Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 1 19/12
Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 2 20/12
Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 1 21/12
Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 2 22/12
Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động 23/12
Ứng dụng tích phân với bài toán hàm số 24/12
Đại cương về hình tọa độ Oxyz (phần 1) 24/12
Đại cương về hình tọa độ Oxyz (phần 2) 24/12
Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng (phần 2) 24/12