V-Moon 1: Luyện thi THPT QG Toán 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán 2021

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021 -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Toán 2021 -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Ôn tập hàm số buổi 4
2 Logarit phần 1
3 Khối lăng trụ đứng
4 Ôn tập hàm số và hình không gian buổi 3
5 Lũy thừa và hàm số lũy thừa phần 2
6 Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m phần 1
7 Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp
8 Lũy thừa và hàm số lũy thừa phần 1
9 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 1 y=f(|x|)
10 Ôn tập hàm số buổi 2
11 Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp và bài toán biện luận nghiệm (Kỹ năng dùng BBT kép và đồ thị)
12 Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm
13 Hàm hợp phần 1
14 Cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối y=|f(x)|
15 Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp
16 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 2 y=f(|x|)
17 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 1 y=|f(x)|
18 Nhận diện đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất
19 Nhận diện đồ thị hàm bậc 3, bậc 4 trùng phương
20 Nhận diện đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất
21 Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương
22 Tiệm cận của đồ thị hàm số đề 2
23 Tiệm cận của đồ thị hàm số đề 1
24 Tiệm cận của đồ thị hàm số phần 1
25 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 (phương trình có yếu tố lượng giác)
26 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 (phương trình có yếu tố lượng giác)
27 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
28 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
29 Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
30 Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1 25/09
Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 2 27/09
Khối lăng trụ xiên 27/09
Hình hộp-Hình lập phương 29/09
Tỷ số thể tích phần 1 29/09
Tỷ số thể tích phần 2 30/09
Tỷ số thể tích phần 3 01/10
Tỷ số thể tích phần 4 03/10
Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3 08/10
Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4 09/10