V-Moon: Luyện thi THPT QG Hóa học 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Bài tập thuần đốt cháy AMINO AXIT
2 III.3. Bài tập thuần đốt cháy AMINO AXIT
3 Thi online - Bài tập AMINO AXIT phản ứng với dung dịch bazơ mạnh
4 III.2. Bài tập AMINO AXIT phản ứng với dung dịch bazơ mạnh
5 Live S Hóa - YTHH Quy đổi AMINO AXIT xử lí tinh tế mới cho bài tập đốt cháy
6 Thi online - Bài tập AMINO AXIT phản ứng với axit vô cơ tạo muối
7 III.1. Bài tập AMINO AXIT phản ứng với axit vô cơ tạo muối
8 Live S Hóa - Lý thuyết nâng cao AMIN - dạng tổng hợp điểm 9 - 10 kỳ thi THPT Quốc gia
9 Thi online - Amin phản ứng với kim loại và một số tính chất khác
10 Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
11 II.6. Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
12 Đề kiểm tra giữa kì I - môn Hóa học năm 2021 - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
13 Đề thi giữa kỳ I năm 2020 - 2021
14 Live S Hóa - Chữa đề thi giữa kỳ I năm 2020 - 2021 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định
15 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
16 Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
17 Live S Hóa - Lý thuyết trọng tâm tổng hợp về AMIN
18 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt
19 Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt
20 Live S Hóa: YTHH Quy đổi AMIN xử lý tinh tế bài tập đốt cháy
21 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản
22 Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản
23 Thi online - Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
24 Live S Hóa - Đề kiểm tra đánh giá năng lực thi giữa kỳ I năm 2021
25 Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
26 Thi online - Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
27 Live S Hóa - Chữa đề thi giữa kỳ I năm 2021 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội
28 Đề kiểm tra giữa kì I - môn Hóa học năm 2021 - Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh
29 Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
30 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Đếm số phát biểu mệnh đề đúng sai
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài toán tổng hợp về tính lưỡng tính của AMINO AXIT 30/11
Thi online - Bài toán tổng hợp về tính lưỡng tính của AMINO AXIT 30/11
III.1. Bài tập AMINO AXIT phản ứng với axit vô cơ tạo muối 11/12
III.2. Bài tập AMINO AXIT phản ứng với axit vô cơ mạnh 13/12
III.3. Bài tập thuần đốt cháy AMINO AXIT 15/12
Định hướng cách học lý thuyết HÓA HỮU CƠ 05/09
Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 01 20/09
Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 02 24/09