V-Moon : Luyện thi THPT QG Lịch sử 2021

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Combo: 2.800.000đ 1.999.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) phần 1
2 Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) phần 1
3 Phân biệt cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng
4 Thi online - Liên minh khu vực ở Tây Âu (so sánh với tổ chức ASEAN)
5 Liên minh khu vực ở Tây Âu (so sánh với tổ chức ASEAN)
6 Thi online - Chính sách đối ngoại của Tây Âu và Nhật Bản (1945 - 2000)
7 Chính sách đối ngoại của Tây Âu và Nhật Bản (1945 - 2000)
8 Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) phần 3
9 Thi online - Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
10 Phân biệt khái niệm, thuật ngữ cốt lõi liên quan đến lịch sử Việt Nam
11 Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) phần 2
12 Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) phần 1
13 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 2)
14 “Công thức” khi học về ý nghĩa thắng lợi của các sự kiện lịch sử trọng đại
15 Thi online - Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (1945 – 2000)
16 Thi online - Ấn Độ (1945 – 2000)
17 Ấn Độ, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (1945 – 2000)
18 Thi online - Sự ra đời và mở rộng của tổ chức ASEAN. Quan hệ Việt Nam – ASEAN
19 Sự ra đời và mở rộng của tổ chức ASEAN. Quan hệ Việt Nam - ASEAN
20 Thi online - Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) phần 2
21 Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) phần 2
22 Thi online - Những biến đổi của khu vực Đông Nam Á (1945 – 2000)
23 “Công thức” khi học về nguyên nhân thắng lợi lịch sử Việt Nam (1930 – 1975)
24 Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) phần 1
25 Thi online - Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000)
26 Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000) phần 2
27 Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000) phần 1
28 Thi online - Khái quát về phong trào đấu tranh giành độc lập trong thế kỉ XX
29 Thi online - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 1)
30 Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) phần 2 22/09
Thi online - Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) phần 2 23/09
Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) phần 3 24/09
Phân biệt tính chất của các phong trào cách mạng và sách lược cách mạng 24/09
Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 3) 25/09
Thi online - Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) phần 3 25/09
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa (nửa sau thế kỉ XX) 25/09
Thi online - Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa (nửa sau thế kỉ XX) 26/09
Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1) 29/09
Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1) 30/09