V-Moon : Luyện thi THPT QG Lịch sử 2021

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Combo: 2.800.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
2 Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
3 Thi online - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (9/1945 – 12/1946)
4 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (9/1945 – 12/1946)
5 Thi online - Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
6 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
7 Thi online - Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
8 Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
9 Thi online - Cuộc tập dượt đấu tranh cuối cùng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
10 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 6)
11 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
12 Cuộc tập dượt đấu tranh cuối cùng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
13 Thi Online - Sự chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng
14 Sự chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng
15 Thi online - So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa (1939 – 1945)
16 So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa (1939 – 1945)
17 Thi Online - Bối cảnh, chủ trương đấu tranh của Đảng trong cuộc vận động giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945)
18 Bối cảnh, chủ trương đấu tranh của Đảng trong cuộc vận động giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945)
19 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
20 Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939), (phần 2)
21 Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939), (phần 2)
22 Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939)
23 Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh lần thứ hai (1936 – 1939) (phần 1)
24 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 5)
25 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 2)
26 Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh đầu tiên (1930 – 1931)
27 Đảng lãnh đạo cuộc tập dượt đấu tranh đầu tiên (1930 – 1931)
28 Thi Online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 7)
29 Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 6)
30 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (phần 7)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Moon Lê Nga

facebook.com/lengamoon06

0966482199

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) - P1 27/11
Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) (phần 1) 29/11
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) - P2 01/12
Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) (phần 2) 02/12
Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 1 05/12
Thi online - Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 1 06/12
Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 2 08/12
Thi Online - Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 2 09/12
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc (phần 1) 12/12
Thi Online - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc (phần 1) 13/12