V-Moon: Luyện thi THPT QG Vật lý 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live - Đại cương điện xoay chiều
2 Thi online - Đại cương điện xoay chiều
3 Ôn tập chương sóng cơ học số 2
4 Sóng âm và các dạng bài nâng cao
5 Sóng âm và các dạng bài cơ bản
6 Ôn tập chương sóng cơ học số 1
7 Đại cương điện xoay chiều
8 Live - Sóng dừng và các dạng bài nâng cao
9 Sóng dừng và các dạng bài nâng cao
10 Sóng dừng và các dạng bài cơ bản
11 Live - Sóng dừng và các dạng bài cơ bản
12 Live - Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa sóng cơ học
13 Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa sóng cơ học
14 ôn tập giao thoa sóng cơ
15 Live - Giao thoa sóng nâng cao các bài toán liên quan đến pha dao động
16 Live - Đồ thị dao động điều hòa - P2
17 Giao thoa sóng nâng cao các bài toán liên quan đến pha dao động
18 Thi online - Đồ thị dao động điều hòa - P2
19 Đồ thị dao động điều hòa - P2
20 Live - Tìm số cực đại cực tiểu trên miền giao thoa
21 Live - Đồ thị dao động điều hòa - P1
22 Hiểu sâu về việc chặn trong bài toán đếm giao thoa
23 Tìm số cực đại cực tiểu trên miền giao thoa
24 Thi online - Đồ thị dao động điều hòa - P1
25 Live - Lý thuyết giao thoa sóng và các dạng bài tập cơ bản
26 Lý thuyết giao thoa sóng và các dạng bài tập cơ bản
27 Đồ thị dao động điều hòa - P1
28 Vật lý: Đề ôn tập thi giữa kì 1 - số 4 - 2k3
29 Vật lý: Đề ôn tập thi giữa kì 1 - số 3 - 2k3
30 Vật lý: Đề ôn tập thi giữa kì 1 - số 2 - 2k3
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C 29/11
Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C 30/11
Live - Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C 01/12
Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 05/12
Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 06/12
Live - Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 07/12
Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC 13/12
Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC 14/12
Live - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC 15/12
Giản đồ vecto chung gốc 17/12