V-Moon: Luyện thi THPT QG Vật lý 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn 8+ môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.600.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
2 Thi online - Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
3 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo (nâng cao)
4 Live - Cắt ghép, bài toán giữ lò xo (Nhóm kín)
5 Thi online - Đại cương con lắc đơn
6 Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
7 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo
8 Live - Ôn tập con lắc lò xo(Nhóm kín)
9 Đại cương con lắc đơn
10 Thi online - Bài tập tổng hợp con lắc lò xo
11 Bài tập tổng hợp con lắc lò xo (P2)
12 Bài tập tổng hợp con lắc lò xo (P1)
13 Thi online - Con lắc lò xo gặp biến cố
14 Con lắc lò xo gặp biến cố
15 Thi online - Cắt ghép lò xo. Bài toán giữ lò xo
16 Cắt ghép lò xo. Bài toán giữ lò xo
17 Thi online - Lực đàn hồi - Lực hồi phục -P2
18 Thi online - Lực đàn hồi - Lực hồi phục -P1
19 Lực đàn hồi - Lực hồi phục
20 Live - Cơ năng con lắc lò xo
21 Thi online- Cơ năng con lắc lò xo -P1
22 Thi online- Cơ năng con lắc lò xo -P2
23 Cơ năng con lắc lò xo
24 Live - Đại cương con lắc lò xo
25 Thi online - Đại cương con lắc lò xo - P2
26 Thi online - Đại cương con lắc lò xo - P1
27 Đại cương con lắc lò xo - P2
28 Đại cương con lắc lò xo - P1
29 Live- Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường
30 Thi online - Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Moon Lê Nga

facebook.com/lengamoon06

0966482199

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 22/09
Live - Đại cương con lắc đơn 22/09
Bài tập tổng hợp con lắc đơn 23/09
Thi online - Bài tập tổng hợp con lắc đơn 24/09
Tổng hợp dao động 24/09
Live - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 25/09
Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1 26/09
Live - Bài tập tổng hợp con lắc đơn 15/10
Live - Tổng hợp dao động 18/10
Thi online - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1 20/10