02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Dao động cơ học

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018
Lần xem / bài:10
Số bài: 227
Học phí: 100.000đ
Hạn sử dụng: 10-07-2018
STT Bài học
1 Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản - Phần 1
2 Luyện tập - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản - Phần 1
3 Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 2
4 Luyện tập - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 2
5 Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 3
6 Luyện tập - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 3
7 Thi online - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản
8 Chủ đề 2: Thời gian trong dao động điều hòa.
9 Luyện tập - Chủ đề 2: Thời gian trong dao động điều hòa.
10 Thi online - Chủ đề 2: Thời gian trong dao động điều hòa.
11 Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2.
12 Luyện tập - Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2.
13 Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2 (Phần 2)
14 Luyện tập - Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2 (Phần 2)
15 Thi online - Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2.
16 Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2
17 Luyện tập - Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2.
18 Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2- Phần 2
19 Luyện tập - Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2- Phần 2
20 Thi online - Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2.
21 Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu
22 Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu-Phần 2
23 Luyện tập - Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu
24 Thi online - Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu
25 Chủ đề 6: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
26 Luyện tập - Chủ đề 6: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
27 Thi online - Chủ đề 6: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
28 Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động.
29 Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động-Phần 2.
30 Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động-Phần 3.
31 Luyện tập - Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động.
32 Thi online - Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động.
33 Chủ đề 8: Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu
34 Chủ đề 8: Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu (Bài tập)
35 Luyện tập - Chủ đề 8:Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu
36 Thi online- Chủ đề 8: Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu
37 Chủ đề 9: Năng lượng và các bài toán năng lượng trong con lắc lò xo
38 Luyện tập - Chủ đề 9: Năng lượng và các bài toán năng lượng trong con lắc lò xo
39 Thi online - Chủ đề 9: Năng lượng và các bài toán năng lượng trong con lắc lò xo
40 Chủ đề 10: Lực đàn hồi, lực hồi phục và các bài toán liên quan cực trị
41 Chủ đề 11: Cắt ghép con lắc lò xo. Phương pháp thuận nghịch
42 Chủ đề 12: Các bài toán liên quan đến biên độ mới của vật sau các biến cố
43 Luyện tập - Chủ đề 10: Lực đàn hồi, lực hồi phục và các bài toán liên quan cực trị
44 Thi online - Chủ đề 10: Lực đàn hồi, lực hồi phục và các bài toán liên quan cực trị
45 Luyện tập - Chủ đề 11: Cắt ghép con lắc lò xo. Phương pháp thuận nghịch
46 Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
47 Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)- P2
48 Chủ đề 14: Các bài toán về chu kì, tần số, năng lượng, phương trình dao động, …của con lắc đơn
49 Luyện tập - Chủ đề 12: Các bài toán liên quan đến biên độ mới của vật sau các biến cố
50 Luyện tập - Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
51 Thi online - Chủ đề 11: Cắt ghép con lắc lò xo. Phương pháp thuận nghịch
52 Chủ đề 15: Vận tốc và gia tốc của vật, lực căng của sợi dây của con lắc đơn
53 Luyện tập - Chủ đề 14: Các bài toán về chu kì, tần số, năng lượng, phương trình dao động, …
54 Thi online - Chủ đề 12: Các bài toán liên quan đến biên độ mới của vật sau các biến cố
55 Luyện tập - Chủ đề 15: Vận tốc và gia tốc của vật, lực căng của sợi dây.
56 Chủ đề 16: Con lắc đơn chịu thêm ngoại lực tác dụng.
57 Chủ đề 17: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
58 Luyện tập - Chủ đề 16: Con lắc chịu thêm ngoại lực tác dụng.
59 Thi online - Chủ đề 14: Các bài toán về chu kì, tần số, năng lượng, phương trình dao động, …
60 Chủ đề 18: Lý thuyết về dao động tổng hợp. Các bài toán cơ bản và nâng cao
61 Chủ đề 18: Tổng hợp dao đông - Phần 2
62 Thi online - Chủ đề 16: Con lắc chịu thêm ngoại lực tác dụng.
63 Thi online - Chủ đề 15: Vận tốc và gia tốc của vật, lực căng của sợi dây.
64 Test Smod VẬT LÝ
65 Luyện tập - Chủ đề 18: Lý thuyết về dao động tổng hợp. Các bài toán cơ bản và nâng cao
66 Luyện tập - Chủ đề 17: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
67 Chủ đề 19: Dao động tắt dần. Cộng hưởng
68 Chủ đề 19 - Xử lý dạng bài dao động tắt dần - Nâng cao
69 Thi online - Chủ đề 17: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
70 Luyện tập - Chủ đề 19: Dao động tắt dần. Cộng hưởng
71 Thi online - Chủ đề 18: Lý thuyết về dao động tổng hợp. Các bài toán cơ bản và nâng cao
72 Thi online - Chủ đề 19: Dao động tắt dần. Cộng hưởng
73 Thi online - Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
10765 86
2 buidung1995
Trần Thị Thu Hương
9150 89
3 Soldiersoociu
quyết tâm đỗ
11437 - -
4 hungheh2017
Trần Mạnh Hùng
7759 97
5 pavolusa
Nguyễn Phong Danh
8599 86
6 kutenenhox410
Bùi Nhật Huy
6085 94
7 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
6097 93
8 edogan
Lê Văn Đại
6280 87
9 xuandich
Nguyễn Vũ Long
6448 82
10 phammauthai
Hải Nguyễn
5069 89
11 snow2000
Nguyễn Thị Nhung
5134 84
12 huyendiu
Nguyễn Thị Huyền Dịu
4802 88
13 alivepool99
bé bugster Poppy
4217 96
14 gemma
Khả Khả
4350 90
15 nguyenviettuan11a1
Little Zerooos
4657 81
16 Vanphuongtk
Nguyen van phuong
4557 - -
17 phamngoc45
Phạm Thị Ngọc
4413 86
18 nguyenuyenvulinh
Nguyễn Uyên
3876 90
19 khoi19992000
Bộ Công An
3810 95
20 chuyennguyen28
nguyen thi chuyen
5070 - -
21 julia808
Nguyễn Trần Kiều Mỹ
4036 82
22 tranminhquanghptpc
Trần Minh Quang
3739 91
23 Dungvkbn
Nguyễn Minh Dũng
3569 87
24 ladykill
bxcbxcvnvc
4137 - -
25 hoangthuc2000pc
tiếng gọi của gió
3226 91
26 vutru1412
Phạm Vũ Bắc
3132 91
27 phaihocthatgioi
Nguyễn Thị Linh
3327 85
28 lethianwinwin
Lê Thi An
2988 90
29 vuducanhthbg200
Nguyễn Đức Anh
3045 87
30 huungocgunner
Phan Hữu Ngọc
2770 96