02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dao động cơ học

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018
Lần xem / bài:10 Số bài: 227
Học phí: 100.000đ
Hạn sử dụng: 10-07-2018
STT Bài học
1 Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản - Phần 1
2 Luyện tập - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản - Phần 1
3 Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 2
4 Luyện tập - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 2
5 Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 3
6 Luyện tập - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản-Phần 3
7 Thi online - Chủ đề 1: Các khái niệm và các bài toán mở đầu làm quen cơ bản
8 Chủ đề 2: Thời gian trong dao động điều hòa.
9 Luyện tập - Chủ đề 2: Thời gian trong dao động điều hòa.
10 Thi online - Chủ đề 2: Thời gian trong dao động điều hòa.
11 Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2.
12 Luyện tập - Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2.
13 Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2 (Phần 2)
14 Luyện tập - Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2 (Phần 2)
15 Thi online - Chủ đề 3: Thời điểm lần thứ n. Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2.
16 Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2
17 Luyện tập - Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2.
18 Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2- Phần 2
19 Luyện tập - Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2- Phần 2
20 Thi online - Chủ đề 4: Quãng đường và số lần vật đi qua li độ x* từ thời điểm t1 đến t2.
21 Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu
22 Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu-Phần 2
23 Luyện tập - Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu
24 Thi online - Chủ đề 5: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất. Thời gian cực đại, cực tiểu
25 Chủ đề 6: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
26 Luyện tập - Chủ đề 6: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
27 Thi online - Chủ đề 6: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
28 Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động.
29 Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động-Phần 2.
30 Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động-Phần 3.
31 Luyện tập - Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động.
32 Thi online - Chủ đề 7: Viết phương trình dao động. Đồ thị dao động.
33 Chủ đề 8: Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu
34 Chủ đề 8: Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu (Bài tập)
35 Luyện tập - Chủ đề 8:Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu
36 Thi online- Chủ đề 8: Con lắc lò xo và các bài toán mở đầu
37 Chủ đề 9: Năng lượng và các bài toán năng lượng trong con lắc lò xo
38 Luyện tập - Chủ đề 9: Năng lượng và các bài toán năng lượng trong con lắc lò xo
39 Thi online - Chủ đề 9: Năng lượng và các bài toán năng lượng trong con lắc lò xo
40 Chủ đề 10: Lực đàn hồi, lực hồi phục và các bài toán liên quan cực trị
41 Chủ đề 11: Cắt ghép con lắc lò xo. Phương pháp thuận nghịch
42 Chủ đề 12: Các bài toán liên quan đến biên độ mới của vật sau các biến cố
43 Luyện tập - Chủ đề 10: Lực đàn hồi, lực hồi phục và các bài toán liên quan cực trị
44 Thi online - Chủ đề 10: Lực đàn hồi, lực hồi phục và các bài toán liên quan cực trị
45 Luyện tập - Chủ đề 11: Cắt ghép con lắc lò xo. Phương pháp thuận nghịch
46 Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
47 Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)- P2
48 Chủ đề 14: Các bài toán về chu kì, tần số, năng lượng, phương trình dao động, …của con lắc đơn
49 Luyện tập - Chủ đề 12: Các bài toán liên quan đến biên độ mới của vật sau các biến cố
50 Luyện tập - Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
51 Thi online - Chủ đề 11: Cắt ghép con lắc lò xo. Phương pháp thuận nghịch
52 Chủ đề 15: Vận tốc và gia tốc của vật, lực căng của sợi dây của con lắc đơn
53 Luyện tập - Chủ đề 14: Các bài toán về chu kì, tần số, năng lượng, phương trình dao động, …
54 Thi online - Chủ đề 12: Các bài toán liên quan đến biên độ mới của vật sau các biến cố
55 Luyện tập - Chủ đề 15: Vận tốc và gia tốc của vật, lực căng của sợi dây.
56 Chủ đề 16: Con lắc đơn chịu thêm ngoại lực tác dụng.
57 Chủ đề 17: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
58 Luyện tập - Chủ đề 16: Con lắc chịu thêm ngoại lực tác dụng.
59 Thi online - Chủ đề 14: Các bài toán về chu kì, tần số, năng lượng, phương trình dao động, …
60 Chủ đề 18: Lý thuyết về dao động tổng hợp. Các bài toán cơ bản và nâng cao
61 Chủ đề 18: Tổng hợp dao đông - Phần 2
62 Thi online - Chủ đề 16: Con lắc chịu thêm ngoại lực tác dụng.
63 Thi online - Chủ đề 15: Vận tốc và gia tốc của vật, lực căng của sợi dây.
64 Test Smod VẬT LÝ
65 Luyện tập - Chủ đề 18: Lý thuyết về dao động tổng hợp. Các bài toán cơ bản và nâng cao
66 Luyện tập - Chủ đề 17: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
67 Chủ đề 19: Dao động tắt dần. Cộng hưởng
68 Chủ đề 19 - Xử lý dạng bài dao động tắt dần - Nâng cao
69 Thi online - Chủ đề 17: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
70 Luyện tập - Chủ đề 19: Dao động tắt dần. Cộng hưởng
71 Thi online - Chủ đề 18: Lý thuyết về dao động tổng hợp. Các bài toán cơ bản và nâng cao
72 Thi online - Chủ đề 19: Dao động tắt dần. Cộng hưởng
73 Thi online - Chủ đề 13: Các bài toán cần kiến thức tổng hợp (hay - lạ - khó)
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 NhatVyHuynhVo
Nhật Vy
1808 100
2 phamhuong1901
Phạm Hương
1412 100
3 sang080702
Hm Hm Hm
772 100
4 tahue111
Phạm Diệp
718 100
5 Kingofmonsters
Lưu Tấn Hưng
768 100
6 doancam
Đoàn Dương Mộng Cầm
819 100
7 tangtheanh
Tăng Thế Anh
772 100
8 bibo
Vô Danh Tiểu Tốt
759 100
9 khadoan1509
Đoàn Văn Khả
659 100
10 phicaca
Ái Tân Giác La
637 100
11 0919256898
Ngô Hải Anh
641 100
12 kieuvanvivu
nhất định được
676 100
13 kingbtrvv
King dk
575 100
14 phanvantu02
lê thị tú
611 100
15 thuuphuongg9898
Nguyễn thu phương
582 100
16 linhlun456ls
Bui The Linh
528 100
17 shinenguyen99999
CJ Entus
553 100
18 caohoanganh7
Cao Hoàng Anh
604 100
19 camnhung000024
Trần Cẩm Nhung
445 100
20 minh12b1
Phạm Anh Minh
465 100
21 ChamBuia1
Bùi Ngọc Châm
449 100
22 Bachdong9999
Nguyễn Bạch Đông
482 100
23 tomtom2002
Tơm Tơm
459 100
24 Ten0dang0nhap
Đặng Bá Tài
446 100
25 phunguyenminh37625
Nguyễn Minh Phú
392 100
26 hiepdong
Xác định Fuho
369 100
27 trandinhquang01
Trần Đình Quang
331 100
28 quantm
Trần Minh Quân
373 100
29 thanhthanhnganngan
lê thị thanh ngân
407 100
30 taiem2003k
Lã Ngọc Tiến Minh
565 100

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin