02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Dao động điều hoà

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018
Lần xem / bài:10
Số bài: 401
Học phí: 100.000đ
Hạn sử dụng: 01-07-2018
STT Bài học
1 B010101 - Điều kiện về lực của các loại chuyển động có hình dáng khác nhau
2 Luyện tập - B010101 - Điều kiện về lực của các loại chuyển động có hình dáng khác nhau
3 Thi online - B010101 - Điều kiện về lực của các loại chuyển động có hình dáng khác nhau
4 B010102 - Khái niệm Dao động cơ điều hòa
5 Luyện tập - B010102 - Khái niệm Dao động cơ điều hòa
6 Thi online - B010102 - Khái niệm Dao động cơ điều hòa
7 B010201 - Điều kiện về lực kéo về trong dao động điều hòa
8 Luyện tập - B010201 - Điều kiện về lực kéo về trong dao động điều hòa
9 Thi online - B010201 - Điều kiện về lực kéo về trong dao động điều hòa
10 B010202 - Con lắc lò xo dao động điều hòa
11 Luyện tập - B010202 - Con lắc lò xo dao động điều hòa
12 Thi online - B010202 - Con lắc lò xo dao động điều hòa
13 B010203 − Con lắc đơn dao động điều hòa
14 Luyện tập - B010203 − Con lắc đơn dao động điều hòa
15 Thi online - B010203 − Con lắc đơn dao động điều hòa
16 B010301 – Chuẩn hóa phương trình dao động và So sánh pha của hai dao động
17 Luyện tập - B010301 – Chuẩn hóa phương trình dao động và So sánh pha của hai dao động
18 Thi online - B010301 – Chuẩn hóa phương trình dao động và So sánh pha của hai dao động
19 B010302 – Mối quan hệ ĐỘC LẬP THỜI GIAN trong dao động điều hòa
20 Luyện tập - B010302 – Mối quan hệ ĐỘC LẬP THỜI GIAN trong dao động điều hòa
21 Thi online - B010302 – Mối quan hệ ĐỘC LẬP THỜI GIAN trong dao động điều hòa
22 B010401 – Viết phương trình dao động điều hòa
23 Luyện tập - B010401 – Viết phương trình dao động điều hòa
24 Thi online - B010401 – Viết phương trình dao động điều hòa
25 B010402 – Trường hợp VTCB nằm ngoài gốc tọa độ
26 Luyện tập - B010402 – Trường hợp VTCB nằm ngoài gốc tọa độ
27 Thi online - B010402 – Trường hợp VTCB nằm ngoài gốc tọa độ
28 B010403 - Kích thích dao động bằng va chạm
29 Luyện tập - B010403 - Kích thích dao động bằng va chạm
30 Thi online - B010403 - Kích thích dao động bằng va chạm
31 B010501 – Dao động điều hòa và Chuyển động tròn đều
32 Luyện tập - B010501 – Dao động điều hòa và Chuyển động tròn đều
33 Thi online - B010501 – Dao động điều hòa và Chuyển động tròn đều
34 B010502 – Bài toán xác định một THỜI ĐIỂM trong DĐĐH
35 Luyện tập - B010502 – Bài toán xác định một THỜI ĐIỂM trong DĐĐH
36 Thi online - B010502 – Bài toán xác định một THỜI ĐIỂM trong DĐĐH
37 B010503 – Bài toán xác định số lần đi qua một VỊ TRÍ trong DĐĐH
38 Luyện tập - B010503 – Bài toán xác định số lần đi qua một VỊ TRÍ trong DĐĐH
39 Thi online - B010503 – Bài toán xác định số lần đi qua một VỊ TRÍ trong DĐĐH
40 B010601 – Bài toán tìm QUÃNG ĐƯỜNG đi trong DDDH
41 Luyện tập - B010601 – Bài toán tìm QUÃNG ĐƯỜNG đi trong DDDH
42 Thi online - B010601 – Bài toán tìm QUÃNG ĐƯỜNG đi trong DDDH
43 B010602 – Bài toán tìm THỜI GIAN chuyển động trong DDDH
44 Luyện tập - B010602 – Bài toán tìm THỜI GIAN chuyển động trong DDDH
45 B010603 – Bài toán CỰC TRỊ của quãng đường đi trong DĐĐH
46 Luyện tập - B010603 – Bài toán CỰC TRỊ của quãng đường đi trong DĐĐH
47 B010604 – Bài toán CỰC TRỊ của thời gian chuyển động trong DĐĐH
48 Luyện tập - B010604 – Bài toán CỰC TRỊ của thời gian chuyển động trong DĐĐH
49 Thi Online - B0106 (p1) - Bài toán xác định QUÃNG ĐƯỜNG đi và THỜI GIAN chuyển động
50 Thi Online - B0106 (p2) - Bài toán CỰC TRỊ của quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa
51 B010701 – Khảo sát đại lượng bất kỳ biến thiên điều hòa
52 Luyện tập - B010701 – Khảo sát đại lượng bất kỳ biến thiên điều hòa
53 B010702 – Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa
54 Luyện tập - B010702 – Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa
55 Thi Online - B0107 - Mở rộng phương pháp chuyển động tròn đều
56 B010801 – Tổng hợp DDDH bằng phương pháp Véc tơ quay
57 Luyện tập - B010801 – Tổng hợp DDDH bằng phương pháp Véc tơ quay
58 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ - B01 (B0105+B0106 + B0107)
59 B010802 – Dùng phép tính SỐ PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa
60 Luyện tập - B010802 – Dùng phép tính SỐ PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa
61 Thi Online - B0108 - Tổng hợp dao động điều hòa cùng tần số
62 B011001 – Cơ năng trong dao động điều hòa
63 Luyện tập - B011001 – Cơ năng trong dao động điều hòa
64 B011002 – Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DDDH
65 Luyện tập - B011002 – Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DDDH
66 B011003 − Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa
67 Luyện tập - B011003 − Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa
68 Thi Online - B0110 (p1) - Năng lượng dao động điều hòa
69 Thi Online - B0110 (p2) - Năng lượng dao động điều hòa
70 Thi Online - B0110 (p3) - Năng lượng dao động điều hòa
71 B011101 – Các trường hợp dao động của con lắc lò xo
72 Luyện tập - B011101 – Các trường hợp dao động của con lắc lò xo
73 Thi Online - B0110 (p4) - Năng lượng dao động điều hò
74 B011102 – Ghép các lò xo
75 Luyện tập - B011102 – Ghép các lò xo
76 B011103 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương thẳng đứng
77 Luyện tập - B011103 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương thẳng đứng
78 Thi Online - B0111 (p1) – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang
79 Thi Online - B0111 (p2) – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương thẳng đứng
80 B011201 – Chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực
81 Luyện tập - B011201 – Chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực
82 Thi Online - B0112 (p1) - Chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực
83 B011202 – Con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực
84 Thi Online - B0112 (p2) - Con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực
85 Luyện tập - B011202 – Con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực
86 B011301 – Dao động Tắt dần và dao động Duy trì
87 Luyện tập - B011301 – Dao động Tắt dần và dao động Duy trì
88 B011302 – Dao động cưỡng bức và Hiện tượng cộng hưởng
89 Thi Online - B0113 - Dao động Tắt dần - Duy trì - Cưỡng bức
90 B010901 – Bài toán ĐỒ THỊ SIN trong dao động điều hòa
91 Luyện tập - B010901 – Bài toán ĐỒ THỊ SIN trong dao động điều hòa
92 Thi online - Ôn tập chuyên đề dao động cơ học - 01
93 Thi online - Ôn tập chuyên đề dao động cơ học - 02
94 Thi online - Ôn tập chuyên đề dao động cơ học - 03
95 Thi online - Ôn tập chuyên đề dao động cơ học - 04
96 Thi online - Ôn tập chuyên đề dao động cơ học - 05
97 Tổng hợp câu khó dao động cơ
09-02-2029
98 xoa
10-02-2029
99 xoa
11-02-2029
100 xoa
12-02-2029
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
10765 86
2 buidung1995
Trần Thị Thu Hương
9150 89
3 Soldiersoociu
quyết tâm đỗ
11437 - -
4 hungheh2017
Trần Mạnh Hùng
7759 97
5 pavolusa
Nguyễn Phong Danh
8599 86
6 kutenenhox410
Bùi Nhật Huy
6085 94
7 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
6097 93
8 edogan
Lê Văn Đại
6280 87
9 xuandich
Nguyễn Vũ Long
6448 82
10 phammauthai
Hải Nguyễn
5069 89
11 snow2000
Nguyễn Thị Nhung
5134 84
12 huyendiu
Nguyễn Thị Huyền Dịu
4802 88
13 alivepool99
bé bugster Poppy
4217 96
14 gemma
Khả Khả
4350 90
15 nguyenviettuan11a1
Little Zerooos
4657 81
16 Vanphuongtk
Nguyen van phuong
4557 - -
17 phamngoc45
Phạm Thị Ngọc
4413 86
18 nguyenuyenvulinh
Nguyễn Uyên
3876 90
19 khoi19992000
Bộ Công An
3810 95
20 chuyennguyen28
nguyen thi chuyen
5070 - -
21 julia808
Nguyễn Trần Kiều Mỹ
4036 82
22 tranminhquanghptpc
Trần Minh Quang
3739 91
23 Dungvkbn
Nguyễn Minh Dũng
3569 87
24 ladykill
bxcbxcvnvc
4137 - -
25 hoangthuc2000pc
tiếng gọi của gió
3226 91
26 vutru1412
Phạm Vũ Bắc
3132 91
27 phaihocthatgioi
Nguyễn Thị Linh
3327 85
28 lethianwinwin
Lê Thi An
2988 90
29 vuducanhthbg200
Nguyễn Đức Anh
3045 87
30 huungocgunner
Phan Hữu Ngọc
2770 96