02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

ĐỌC HIỂU Tiếng Anh

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Lần xem / bài:10
Số bài: 438
Học phí: 700.000đ
Hạn sử dụng: 25-06-2019
STT Bài học
1 Skim
28-02-2019
2 Thi Online Skim
28-02-2019
3 Scan
28-02-2019
4 Thi Online Scan
28-02-2019
5 Guess
28-02-2019
6 Thi Online Guess
28-02-2019
7 Read Closely
28-02-2019
8 Thi Online Read Closely
28-02-2019
9 Progress Test 1
28-02-2019
10 Main ideas
28-02-2019
11 Thi Online Main Idea
28-02-2019
12 Details 1
28-02-2019
13 Thi Online Detail 1
28-02-2019
14 Details 2
28-02-2019
15 Thi Online Detail 2
28-02-2019
16 Details 3
28-02-2019
17 Thi Online Detail 3
28-02-2019
18 Inference
28-02-2019
19 Thi Online Inference 1
28-02-2019
20 References
28-02-2019
21 Thi Online References
28-02-2019
22 Luyện đề đọc hiểu 1 - Education and Language
28-02-2019
23 Luyện đề đọc hiểu 2 - Education and Language
28-02-2019
24 Luyện đề đọc hiểu 3 - Education and Language
28-02-2019
25 Luyện đề đọc hiểu 4 - Education and Language
28-02-2019
26 Luyện đề đọc hiểu 1 - Health
28-02-2019
27 Luyện đề đọc hiểu 2 - Health
28-02-2019
28 Luyện đề đọc hiểu 3 - Health
28-02-2019
29 Luyện đề đọc hiểu 4 - Health
28-02-2019
30 Luyện đề đọc hiểu 1 - People - Places
28-02-2019
31 Luyện đề đọc hiểu 2 - People - Places
28-02-2019
32 Luyện đề đọc hiểu 3 - People - Places
28-02-2019
33 Luyện đề đọc hiểu 4 - People - Places
28-02-2019
34 Luyện đề đọc hiểu 1 - Nature - Environment
28-02-2019
35 Luyện đề đọc hiểu 2 - Nature - Environment
28-02-2019
36 Luyện đề đọc hiểu 3 - Nature - Environment
28-02-2019
37 Luyện đề đọc hiểu 4 - Nature - Environment
28-02-2019
38 Luyện đề đọc hiểu 1 - Social Issues
28-02-2019
39 Luyện đề đọc hiểu 2 - Social Issues
28-02-2019
40 Luyện đề đọc hiểu 3 - Social Issues
28-02-2019
41 Luyện đề đọc hiểu 4 - Social Issues
28-02-2019
42 Luyện đề đọc hiểu 1 - Technology and You
28-02-2019
43 Luyện đề đọc hiểu 2 - Technology and You
28-02-2019
44 Luyện đề đọc hiểu 3 - Technology and You
28-02-2019
45 Luyện đề đọc hiểu 1 - Culture and Sport
28-02-2019
46 Luyện đề đọc hiểu 2 - Culture and Sport
28-02-2019
47 Luyện đề đọc hiểu 3 - Culture and Sport
28-02-2019
48 Luyện đề đọc hiểu 1 - Politics and Economic
28-02-2019
49 Luyện đề đọc hiểu 2 - Politics and Economic
28-02-2019
50 Luyện đề đọc hiểu 3 - Politics and Economic
28-02-2019
51 Luyện đề đọc hiểu 1 - Psychology and Others
28-02-2019
52 Luyện đề đọc hiểu 2 - Psychology and Others
28-02-2019
53 Luyện đề đọc hiểu 3 - Psychology and Others
28-02-2019
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
19737 81
2 Thugiang2k
Nguyễn Thu Giang
19926 80
3 Fralone
Bại Não
17534 88
4 duongtuoi
Dương Tươi
18099 90
5 alivepool99
Poppy Pipo papo
15149 95
6 hanabrown
Super Changg
15510 - -
7 dobichngoc0105
Đỗ Thị Bích Ngọc
14373 83
8 hailuckyperson1
Trần Duy Hải
12691 86
9 tranlua
Trần Thị Lụa
12165 91
10 duyen352
Nguyễn Thị Duyên
17769 - -
11 khanhhuyenxinhdep
Nguyễn Khánh Huyền
12139 - -
12 dungirq
Nguyễn Việt Dũng
13595 - -
13 trinhvanmuoihai012
Mai Hoàng Tín
10862 91
14 2th1301
Nguyễn Thị Thu Thủy
12516 80
15 thanhhuyen2k
Ngô Thanh Huyền
12270 - -
16 thanhkieuueh
Đặng Thanh Kiều
12829 80
17 gianggiangphi
Phí Hương Giang
10106 89
18 livetostudy
Lê Vũ Xuân Oanh
10431 92
19 doyenngoc
fck the world
9469 92
20 doanngocnguyen
Đoàn Ngọc Nguyên
11679 - -
21 trampham21122001
Phạm Thị Thu Trâm
10004 93
22 ShootingTp
NTTP
10882 - -
23 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
8976 93
24 nkseha
Nguyễn Thị Ngọc Khánh
10032 80
25 duonghoathuong20
Dương Thị Hoa Thương
9564 86
26 ntt195000
Nguyễn Thùy Trang
9624 83
27 lelinhchi2000
Lê Linh Chi
8812 87
28 Loclucky
cố đậu ok
10807 80
29 huepkk
Chu Thị Huế
10337 83
30 conmuada
bùi thị thía
12160 - -