02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Este – Lipit

Pro S: LUYỆN THI THPT Quốc gia 2018
Lần xem / bài:10
Số bài: 381
Học phí: 100.000đ
Hạn sử dụng: 10-07-2018
STT Bài học
1 Lý thuyết trọng tâm về ESTE
2 [§2-1]_Lý thuyết trọng tâm về este - bộ câu hỏi 01
3 [§2-1]_Lý thuyết trọng tâm về este - bộ câu hỏi 02
4 [§2-1]_Lý thuyết trọng tâm về este - bộ câu hỏi 03
5 [§2-1]_Lý thuyết trọng tâm về este - bộ câu hỏi 04
6 [§2-1]_Lý thuyết trọng tâm về este - bộ câu hỏi 05
7 Lý thuyết trọng tâm về LIPIT – CHẤT BÉO
8 [§2-6]_Lý thuyết trọng tâm về lipit, chất béo - bộ câu hỏi 01
9 [§2-6]_Lý thuyết trọng tâm về lipit, chất béo - bộ câu hỏi 02
10 [§2-6]_Lý thuyết trọng tâm về lipit, chất béo - bộ câu hỏi 03
11 [§2-6]_Lý thuyết trọng tâm về lipit, chất béo - bộ câu hỏi 04
12 [§2-6]_Lý thuyết trọng tâm về lipit, chất béo - bộ câu hỏi 05
13 Các dạng toán trọng điểm về ESTE (Phần 1) – các dạng bài tập lý thuyết
14 Trọng tâm lí thuyết ESTE - LIPIT– mẫu câu hỏi về đếm đồng phân
15 Trọng tâm lí thuyết ESTE - LIPIT– mẫu câu hỏi về phản ứng thủy phân (xà phòng hóa)
16 Các dạng toán trọng điểm về ESTE (phần 2) – đốt cháy ESTE, chất béo
17 Dạng toán trọng điểm 2 – bài toán về phản ứng cháy ESTE
18 Dạng toán trọng điểm 2 – bài toán về phản ứng cháy ESTE (tiếp theo)
19 Dạng toán trọng điểm 2 – bài toán về phản ứng cháy CHẤT BÉO
20 Dạng toán trọng điểm phần 3 – phản ứng xà phòng hóa ESTE, CHẤT BÉO
21 Thi online – dạng toán về phản ứng xà phòng hóa ESTE đơn chức tạo ancol
22 Thi online – dạng toán về phản ứng xà phòng hóa ESTE đa chức tạo ancol
23 Các dạng toán trọng điểm 4 – phản ứng xà phòng hóa ESTE, CHẤT BÉO (tiếp theo)
24 Thi online – phản ứng xà phòng hóa ESTE tiếp theo
25 Thi online – Lý thuyết và bài tập phản ứng xà phòng hóa CHẤT BÉO cơ bản
26 Thi online – Bài tập phản ứng xà phòng hóa CHẤT BÉO nâng cao
27 Các dạng toán trọng điểm 4 – phản ứng xà phòng hóa ESTE của phenol và kết hợp đốt cháy
28 Thi online – phản ứng xà phòng hóa ESTE của phenol
29 Thi online – phản ứng xà phòng hóa ESTE, LIPIT kết hợp bài toán đốt cháy
30 Bài toán về phản ứng điều chế ESTE
31 Thi online – Bài toán về phản ứng điều chế ESTE
32 Thi online – Bài toán về phản ứng điều chế ESTE kết hợp đốt cháy (phần nâng cao)
33 Dạng toán trọng điểm NÂNG CAO về ESTE - LIPIT
34 Thi online – Este nâng cao: dạng bài tập xà phòng hóa kết hợp với hệ phản ứng khác
35 Thi online – Tổng hợp mở rộng Este: hệ hỗn hợp các hợp chất hữu cơ khác và este
36 Bài kiểm tra tổng hợp ESTE - LIPIT
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 Soldiersoociu
quyết tâm đỗ
16696 - -
2 kutenenhox410
Bùi Nhật Huy
10994 95
3 buidung1995
Trần Thị Thu Hương
11542 89
4 pavolusa
Nguyễn Phong Danh
11386 84
5 HHHBrothers
Lê Quốc Hưng
9700 92
6 quyettamdhy
Tạm Biệt Nhé!!.
10596 84
7 hoangthuc2000pc
tiếng gọi của gió
9484 92
8 ngoctrungpl
vanhi
8315 90
9 xuandich
Nguyễn Vũ Long
8493 80
10 mooncomvn
Huỳnh Quang Nam
7074 93
11 Maimaihanhdao
Siêu Chíp
6910 91
12 hungheh2017
Trần Mạnh Hùng
6340 98
13 lovelychildhood
Nguyễn Ngọc Toàn
7280 84
14 01672032331
NGUYEN THIEN SON
6966 88
15 quocson
ricardo sizedo
9475 - -
16 mol2k
PVR mol
6717 87
17 maruko29072000
NGỌC SƠN
6991 - -
18 levan91711
Lê Vân
6714 - -
19 anvuong2k
An Vương
6501 80
20 thanhhien1998
Hoàng Thanh Hiền
5699 91
21 muoimy1234
vu thi anh
6134 83
22 ngocdiep2k
Hồ điệp
5931 87
23 giabaiba
Trung Thần Thông
5668 88
24 nta1907
Nguyễn Thành An
5763 87
25 Thaydoituonglai
Trần Đình Hùng
6083 88
26 seolimi
seolimi
6271 - -
27 thanhthanh2003
Nguyễn Văn Thành
5192 91
28 anhdohet
Đàm Lê Châu
5492 87
29 ngocdung161
Nguyễn Ngọc Dũng
4926 95
30 edogan
Lê Văn Đại
5508 84