02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ngữ Âm Tiếng Anh (Brandon)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Giáo viên: Vũ Mai Phương
Lần xem / bài:10
Số bài: 562
Học phí: 199.000đ
Hạn sử dụng: 25-06-2019
STT Bài học
1 Introduction to IPA & American English Speech Sounds
2 Aspirated/Non-aspirated Speech Sounds
3 Voiced & Voiceless Consonants
4 Syllable Stress and Pronunciation Change in Parts of Speech
5 Vowels, Diphthongs, & the Entrance Exam - Part 1
6 Vowels, Diphthongs, & the Entrance Exam - Part 2
7 English Consonant Clusters
8 Natural Sentence Flow and Pronunciation Change
9 More English Consonant Clusters
10 Sarcasm and Implied Meaning from Word Stress
11 Understanding Puns and Context
12 Summary and Tips for Continued Learning
13 Đề luyện số 1
14 Đề luyện số 2
15 Đề luyện số 3
16 Đề luyện số 4
17 Đề luyện số 5
18 Đề luyện số 6
19 Đề luyện số 7
20 Đề luyện số 8
21 Đề luyện số 9
22 Đề luyện số 10
23 Đề luyện số 11
24 Đề luyện số 12
25 Ngữ âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 1
26 Ngữ âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 2
27 Ngữ âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 3
28 Ngữ âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 4
29 Cách đọc s và es/ ed
30 Trọng âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 1
31 Trọng âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 2
32 Trọng âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 3
33 Trọng âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 4
34 Trọng âm trong tiếng Anh cho kỳ thi THPTQG 5
35 Luyện tập ngữ âm và trọng âm 1
36 Luyện tập ngữ âm và trọng âm 2
37 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 1
38 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 2
39 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 3
40 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 4
41 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 5
42 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 6
43 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 7
44 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 8
45 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 9
46 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 10
47 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 11
48 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 12
49 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 13
50 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 14
51 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 15
52 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 16
53 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 17
54 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 18
55 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 19
56 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 20
57 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 21
58 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 22
59 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 23
60 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 24
61 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 25
62 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 26
63 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 27
64 Thi online - Ngữ âm và trọng âm 28
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
19767 81
2 Fralone
Bại Não
17650 88
3 Thugiang2k
Nguyễn Thu Giang
19926 80
4 duongtuoi
Dương Tươi
18099 90
5 alivepool99
Kami no Kiba
15299 95
6 hanabrown
Super Changg
15510 - -
7 dobichngoc0105
Đỗ Thị Bích Ngọc
14373 83
8 hailuckyperson1
Trần Duy Hải
12691 86
9 tranlua
Trần Thị Lụa
12165 91
10 duyen352
Nguyễn Thị Duyên
17770 - -
11 livetostudy
Lê Vũ Xuân Oanh
12196 92
12 2th1301
Nguyễn Thị Thu Thủy
13615 80
13 khanhhuyenxinhdep
Nguyễn Khánh Huyền
12139 - -
14 dungirq
Nguyễn Việt Dũng
13646 - -
15 trinhvanmuoihai012
Mai Hoàng Tín
10862 91
16 thanhhuyen2k
Ngô Thanh Huyền
12270 - -
17 thanhkieuueh
Đặng Thanh Kiều
12829 80
18 gianggiangphi
Phí Hương Giang
10106 89
19 trampham21122001
Phạm Thị Thu Trâm
10654 92
20 doyenngoc
fck the world
9469 92
21 doanngocnguyen
Đoàn Ngọc Nguyên
11679 - -
22 Amytuoi
Hanu thẳng tiến
9267 91
23 ShootingTp
NTTP
10882 - -
24 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
8976 93
25 nkseha
Nguyễn Thị Ngọc Khánh
10032 80
26 duonghoathuong20
Dương Thị Hoa Thương
9564 86
27 ntt195000
Nguyễn Thùy Trang
9624 83
28 lelinhchi2000
Lê Linh Chi
8812 87
29 Loclucky
cố đậu ok
10807 80
30 huepkk
Chu Thị Huế
10337 83