02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

NGỮ ÂM Tiếng Anh (Mr. Brandon + Ms. Phan Điệu)

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Lần xem / bài:10
Số bài: 438
Học phí: 199.000đ
Hạn sử dụng: 25-06-2019
STT Bài học
1 Đề luyện số 5
2 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 11
3 Đề luyện số 4
4 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 10
5 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 30
6 Đề luyện số 3
7 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 09
8 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 29
9 Đề luyện số 2
10 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 08
11 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 28
12 Đề luyện số 1
13 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 07
14 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 27
15 Summary and Tips for Continued Learning
16 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 06
17 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 26
18 Understanding Puns and Context
19 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 05
20 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 25
21 Sarcasm and Implied Meaning from Word Stress
22 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 04
23 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 24
24 Introduction to IPA & American English Speech Sounds
25 Đề luyện số 9
26 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 15
27 Đề luyện số 8
28 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 14
29 Đề luyện số 7
30 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 13
31 Đề luyện số 6
32 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 12
33 More English Consonant Clusters
34 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 03
35 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 23
36 Natural Sentence Flow and Pronunciation Change
37 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 02
38 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 22
39 English Consonant Clusters
40 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 01
41 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 21
42 Vowels, Diphthongs, & the Entrance Exam - Part 2
43 Trọng Âm trong Tiếng Anh cho Kỳ thi THPTQG
44 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 20
45 Vowels, Diphthongs, & the Entrance Exam - Part 1
46 Phát Âm trong Tiếng Anh cho Kỳ thi THPTQG
47 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 19
48 Syllable Stress and Pronunciation Change in Parts of Speech
49 Đề luyện số 12
50 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 18
51 Voiced & Voiceless Consonants
52 Đề luyện số 11
53 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 17
54 Aspirated/Non-aspirated Speech Sounds
55 Đề luyện số 10
56 Thi Online Phát Âm và Trọng Âm số 16
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
19767 81
2 Fralone
Bại Não
17650 88
3 Thugiang2k
Nguyễn Thu Giang
19926 80
4 duongtuoi
Dương Tươi
18099 90
5 alivepool99
Kami no Kiba
15299 95
6 hanabrown
Super Changg
15510 - -
7 dobichngoc0105
Đỗ Thị Bích Ngọc
14373 83
8 hailuckyperson1
Trần Duy Hải
12691 86
9 tranlua
Trần Thị Lụa
12165 91
10 duyen352
Nguyễn Thị Duyên
17770 - -
11 livetostudy
Lê Vũ Xuân Oanh
12196 92
12 2th1301
Nguyễn Thị Thu Thủy
13615 80
13 khanhhuyenxinhdep
Nguyễn Khánh Huyền
12139 - -
14 dungirq
Nguyễn Việt Dũng
13646 - -
15 trinhvanmuoihai012
Mai Hoàng Tín
10862 91
16 thanhhuyen2k
Ngô Thanh Huyền
12270 - -
17 thanhkieuueh
Đặng Thanh Kiều
12829 80
18 gianggiangphi
Phí Hương Giang
10106 89
19 trampham21122001
Phạm Thị Thu Trâm
10654 92
20 doyenngoc
fck the world
9469 92
21 doanngocnguyen
Đoàn Ngọc Nguyên
11679 - -
22 Amytuoi
Hanu thẳng tiến
9267 91
23 ShootingTp
NTTP
10882 - -
24 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
8976 93
25 nkseha
Nguyễn Thị Ngọc Khánh
10032 80
26 duonghoathuong20
Dương Thị Hoa Thương
9564 86
27 ntt195000
Nguyễn Thùy Trang
9624 83
28 lelinhchi2000
Lê Linh Chi
8812 87
29 Loclucky
cố đậu ok
10807 80
30 huepkk
Chu Thị Huế
10337 83