02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Quy luật di truyền

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Lần xem / bài:10
Số bài: 255
Học phí: 199.000đ
Hạn sử dụng: 25-06-2019
STT Bài học
1 Các khái niệm
2 THI ONLINE: Các khái niệm
3 Quy luật phân li
4 THI ONLINE: Quy luật phân li
5 Quy luật phân li độc lập
6 THI ONLINE: Quy luật phân li độc lập
7 Bài tập nâng cao về Di truyền menden (Phần 1)
8 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về Di truyền menden (Phần 1)
9 Bài tập nâng cao về Di truyền menden (Phần 2)
10 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về Di truyền menden (Phần 2)
11 Tìm hiểu về di truyền tương tác gen
12 THI ONLINE: Tìm hiểu về di truyền tương tác gen
13 Tương tác cộng gộp
14 THI ONLINE: Tương tác cộng gộp
15 Bài tập nâng cao về tương tác gen (phần 1)
16 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về tương tác gen (phần 1)
17 Bài tập nâng cao về tương tác gen (phần 2)
18 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về tương tác gen (phần 2)
19 Cơ sở sinh hóa của tương tác gen (bồi dưỡng HSG)
20 Giải thích cơ chế dẫn tới liên kết gen và hoán vị gen
21 THI ONLINE: Giải thích cơ chế dẫn tới liên kết gen và hoán vị gen
22 Liên kết gen, hoán vị gen và ý nghĩa
23 THI ONLINE: Liên kết gen, hoán vị gen và ý nghĩa
24 Bài tập về tìm tần số hoán vị, số loại kiểu gen, số loại kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình
25 THI ONLINE: Bài tập về tìm tần số hoán vị, số loại kiểu gen, số loại kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình
26 Bài tập nâng cao về liên kết gen, hoán vị gen
27 Menden là người đặt nền móng cho sự ra đời của Di truyền học (Bồi dưỡng HSG)
28 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về liên kết gen, hoán vị gen
29 Bài tập nâng cao về liên kết gen, hoán vị gen (Phần 2)
30 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về liên kết gen, hoán vị gen (Phần 2)
31 Xác định bản đồ di truyền (Bồi dưỡng HSG)
32 NST giới tính và di truyền liên kết giới tính
33 THI ONLINE: NST giới tính và di truyền liên kết giới tính
34 Bài tập cơ bản về di truyền liên kết giới tính
35 THI ONLINE: Bài tập cơ bản về di truyền liên kết giới tính
36 Bài tập nâng cao về di truyền liên kết giới tính - P1
37 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về di truyền liên kết giới tính - P1
38 Bài tập nâng cao về di truyền liên kết giới tính - P2
39 THI ONLINE: Bài tập nâng cao về di truyền liên kết giới tính - P2
40 Bài tập di truyền liên kết giới tính trong các đề thi HSG
41 Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình
42 Mức phản ứng của kiểu gen và năng suất của giống
43 Di truyền ngoài NST
44 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Ôn tập lí thuyết
45 THI ONLINE: Mức phản ứng của kiểu gen và năng suất của giống
46 THI ONLINE: Di truyền ngoài NST
47 THI ONLINE: Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình
48 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập về giao tử
49 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm kiểu gen của P
50 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Ôn tập lí thuyết
51 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập về giao tử
52 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm số loại kiểu gen, số loại kiểu hình ở đời con
53 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình ở đời con
54 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm kiểu gen của P
55 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Tìm tần số hoán vị gen
56 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm số loại kiểu gen, số loại kiểu hình ở đời con
57 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình ở đời con
58 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm số phép lai
59 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Tìm tần số hoán vị gen
60 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập xác suất trong QLDT
61 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập tìm số phép lai
62 THI ONLINE: Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập xác suất trong QLDT
63 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập thi HSG quốc gia (phần 1)
64 Ôn tập tổng hợp về QLDT: Bài tập thi HSG quốc gia (phần 2)
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 phanphuphat2000
Y đa khoa
10645 84
2 TheSecret
Phạm Bá Nhật
11483 - -
3 ngochuong12
Nguyễn Thị Nhung
11949 - -
4 takeoff
Jelly Nguyễn
9929 87
5 chihua
Ngu Như Bò
9757 84
6 thanhhien1998
Hoàng Thanh Hiền
8136 91
7 hailuckyperson1
Trần Duy Hải
8405 85
8 mol2k
PVR mol
7770 88
9 anvuong2k
An Vương
8150 82
10 kutenenhox410
Bùi Nhật Huy
6606 97
11 maichu2k
Chu Thị Mai
7539 85
12 Maimaihanhdao
Siêu Chíp
7054 88
13 buithingamy
Bùi Thị Nga My
7643 - -
14 mooncomvn
Huỳnh Quang Nam
5816 91
15 homnaydangkihocmoon
PhuocSaiZan
6782 - -
16 thuthao3010
Phạm Thu Thảo
6112 - -
17 tankhoahb2000
cao tấn khoa
5257 86
18 Trang2311
Lê Hoàng Đạt
5298 84
19 NhuAeri
Đặng Thị Huỳnh Như
5793 - -
20 onlyjiyong
Nguyễn Thị Minh Lộc
5083 84
21 dungtran123
The One To Be Pirates King
5002 85
22 anhdohet
Đàm Lê Châu
4937 84
23 luyenthidaihoc2017
cham hoc nhe'
4683 86
24 moon2001
?????????
3968 98
25 ha132000
Văn Thu
4290 89
26 enteral
Một Hai Ba
4217 84
27 vuthithuyphuong
Cún Cún
3680 96
28 phongchina
Thanh Phong
3876 82
29 Quynh2000
Phạm Ngọc Quỳnh
4368 - -
30 toidoroi
Kiều Thị Trà Giang
4339 - -