02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Sóng cơ học

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018
Lần xem / bài:10
Số bài: 401
Học phí: 100.000đ
Hạn sử dụng: 01-07-2018
STT Bài học
1 B020101 – Khái niệm sóng cơ học và Sự truyền sóng
2 Luyện tập - B020101 – Khái niệm sóng cơ học và Sự truyền sóng
3 B020102 – Phương trình sóng
4 Luyện tập - B020102 – Phương trình sóng
5 B020103 – So sánh dao động của hai phần tử môi trường
6 Luyện tập - B020103 – So sánh dao động của hai phần tử môi trường
7 Thi Online - B0201 – Sóng và Sự truyền sóng ( p1)
8 B020201 – Sự tắt dần của sóng cơ học
9 Luyện tập - B020201 – Sự tắt dần của sóng cơ học
10 Thi Online - B0201 – Sóng và Sự truyền sóng (p2)
11 B020202 – Năng lượng sóng và Cường độ sóng
12 Luyện tập - B020202 – Năng lượng sóng và Cường độ sóng
13 Thi online - B0202 - Sự tắt dần, Năng lượng sóng, và Cường độ sóng
14 B020301 – Giao thoa sóng cơ học
15 Luyện tập - B020301 – Giao thoa sóng cơ học
16 B020302 – Cực Đại và Cực Tiểu trong trường giao thoa
17 Luyện tập - B020302 – Cực Đại và Cực Tiểu trong trường giao thoa
18 B020303 – Bụng sóng và Nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn
19 Luyện tập - B020303 – Bụng sóng và Nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn
20 B020304 – Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa
21 Luyện tập - B020304 – Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa
22 Thi Online - B0203 – Giao thoa sóng cơ học (p1)
23 Thi Online - B0203 – Giao thoa sóng cơ học (p2)
24 B020401 – Điều kiện sóng kết hợp
25 Luyện tập - B020401 – Điều kiện sóng kết hợp
26 B020402 – Giao thoa giữa hai nguồn không đồng bộ
27 Luyện tập - B020402 – Giao thoa giữa hai nguồn không đồng bộ
28 Thi Online - B0204 – Giao thoa hai nguồn không đồng bộ (p1)
29 B020501 – Sóng dừng với vật cản cố định
30 Luyện tập - B020501 – Sóng dừng với vật cản cố định
31 B020502 – Sóng dừng với vật cản tự do
32 Luyện tập - B020502 – Sóng dừng với vật cản tự do
33 Thi Online - B0204 – Giao thoa hai nguồn không đồng bộ (p2)
34 B020503 – Điều kiện hình thành sóng dừng
35 Luyện tập - B020503 – Điều kiện hình thành sóng dừng
36 B020504 – Đặc điểm của sóng dừng
37 Luyện tập - B020504 – Đặc điểm của sóng dừng
38 Thi Online - B0205 - Sóng dừng (p1)
39 Thi Online - B0205 - Sóng dừng (p2)
40 B020601 – Hiện tượng giao thoa sóng âm
41 Luyện tập - B020601 – Hiện tượng giao thoa sóng âm
42 B020602 – Âm và Nhạc âm
43 Luyện tập - B020602 – Âm và Nhạc âm
44 B020603 − Đặc điểm của nguồn nhạc âm
45 Luyện tập - B020603 − Đặc điểm của nguồn nhạc âm
46 B020604 − Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm
47 Luyện tập - B020604 − Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm
48 Thi Online - B0206 - Sóng âm và đặc trưng của âm (p1)
49 Thi Online - B0206 - Sóng âm và đặc trưng của âm (p2)
50 Thi online - B02 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 1
51 Thi online - B02 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 2
52 Thi online - B02 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 3
53 Thi online - B02 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 4
54 Thi online - B02 - Ôn tập Sóng cơ học - Đề 5
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
10765 86
2 buidung1995
Trần Thị Thu Hương
9150 89
3 Soldiersoociu
quyết tâm đỗ
11437 - -
4 hungheh2017
Trần Mạnh Hùng
7759 97
5 pavolusa
Nguyễn Phong Danh
8599 86
6 kutenenhox410
Bùi Nhật Huy
6085 94
7 sonanhnguyen
Nguyễn Thị Ánh Son
6097 93
8 edogan
Lê Văn Đại
6280 87
9 xuandich
Nguyễn Vũ Long
6448 82
10 phammauthai
Hải Nguyễn
5069 89
11 snow2000
Nguyễn Thị Nhung
5134 84
12 huyendiu
Nguyễn Thị Huyền Dịu
4802 88
13 alivepool99
bé bugster Poppy
4217 96
14 gemma
Khả Khả
4350 90
15 nguyenviettuan11a1
Little Zerooos
4657 81
16 Vanphuongtk
Nguyen van phuong
4557 - -
17 phamngoc45
Phạm Thị Ngọc
4413 86
18 nguyenuyenvulinh
Nguyễn Uyên
3876 90
19 khoi19992000
Bộ Công An
3810 95
20 chuyennguyen28
nguyen thi chuyen
5070 - -
21 julia808
Nguyễn Trần Kiều Mỹ
4036 82
22 tranminhquanghptpc
Trần Minh Quang
3739 91
23 Dungvkbn
Nguyễn Minh Dũng
3569 87
24 ladykill
bxcbxcvnvc
4137 - -
25 hoangthuc2000pc
tiếng gọi của gió
3226 91
26 vutru1412
Phạm Vũ Bắc
3132 91
27 phaihocthatgioi
Nguyễn Thị Linh
3327 85
28 lethianwinwin
Lê Thi An
2988 90
29 vuducanhthbg200
Nguyễn Đức Anh
3045 87
30 huungocgunner
Phan Hữu Ngọc
2770 96