02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia- 2018
Lần xem / bài:10
Số bài: 288
Học phí: 100.000đ
Hạn sử dụng: 10-07-2018
STT Bài học
1 THI ONLINE: Các khái niệm, phương pháp nghiên cứu di truyền
2 Phương pháp nghiên cứu di truyền
3 Lý thuyết quy luật phân li
4 THI ONLINE: Lý thuyết Quy luật di truyền phân li
5 Bài tập cơ bản quy luật phân li
6 THI ONLINE: Bài tập quy luật phân li cơ bản
7 Quy luật phân li mở rộng (p1)
8 Quy luật phân li mở rộng (p2)
9 THI ONLINE: Quy luật phân li mở rộng
10 THI ONLINE: Quy luật phân li nâng cao
11 Quy luật phân li nâng cao (P1)
12 Quy luật phân li nâng cao(P2)
13 Lý thuyết quy luật phân li độc lập
14 Phương pháp giải bài tập phân li độc lập
15 THI ONLINE: Lí thuyết quy luật phân li độc lập
16 THI ONLINE Quy luật di truyền phân li độc lập cơ bản phần 1
17 Lý Thuyết + bài tập quy luật phân li độc lập P2
18 Bài tập quy luật phân li độc lập cơ bản
19 THI ONLINE Quy luật di truyền phân li độc lập cơ bản phần 2
20 THI ONLINE Quy luật di truyền phân li độc lập cơ bản phần 3
21 THI ONLINE: Bài tập quy luật phân li độc lập nâng cao
22 Bài tập quy luật phân li độc lập nâng cao
23 Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
24 THI ONLINE: Cấu trúc, chức năng của enzim và di truyền tương tác gen
25 THI ONLINE: Bài tập về di truyền tương tác gen cơ bản phần 1
26 Phương pháp giải bài tập tương tác gen
27 Bài tập tương tác gen
28 THI ONLINE: Bài tập tương tác gen nâng cao
29 THI ONLINE: Bài tập về di truyền tương tác gen cơ bản phần 2
30 THI ONLINE: Bài tập về di truyền tương tác gen cơ bản phần 3
31 Tác động đa hiệu của gen
32 Lý thuyết di truyền liên kết gen
33 Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết gen
34 THI ONLINE: Lý thuyết di truyền liên kết gen
35 THI ONLINE: Bài tập di truyền liên kết gen
36 Hoán vị gen
37 THI ONLINE: Lí thuyết hoán vị gen
38 Phương pháp giải bài tập hoán vị gen
39 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen phần 1
40 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen phần 2
41 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen phần 3
42 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen phần 4
43 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen phần 5
44 Bài tập hoán vị gen nâng cao
45 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen nâng cao phần 1
46 THI ONLINE: Bài tập hoán vị gen nâng cao phần 2
47 THI ONLINE: Nhiễm sắc thể giới tính và di truyền liên kết giới tính phần 1
48 Nhiễm sắc thể giới tính và di truyền liên kết giới tính
49 THI ONLINE: Nhiễm sắc thể giới tính và di truyền liên kết giới tính phần 2
50 THI ONLINE: Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính phần 1
51 Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính
52 THI ONLINE: Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính phần 2
53 THI ONLINE: Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính phần 3
54 Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính nâng cao
55 THI ONLINE: Bài tập di truyền liên kết giới tính nâng cao
56 Gen ở tế bào chất và cơ chế di truyền theo dòng mẹ
57 Gen ở tế bào chất và cơ chế di truyền theo dòng mẹ
58 Cơ chế biểu hiện của gen thành tính trạng và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
59 THI ONLINE: Bài toán tích hợp phân li độc lập, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính
60 THI ONLINE: Bài toán tích hợp phân li độc lập và hoán vị gen
61 THI ONLINE: Bài tập tích hợp tương tác gen
62 THI ONLINE: Bài toán tích hợp phân li độc lập và liên kết gen
63 THI ONLINE: Bài toán tích hợp hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính
64 Bài toán tích hợp phân li độc lập và liên kết gen
65 Bài toán tích hợp phân li độc lập, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính - Phần 1
66 Cơ chế biểu hiện của gen thành tính trạng và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 phanphuphat2000
Y đa khoa
10645 84
2 TheSecret
Phạm Bá Nhật
11483 - -
3 ngochuong12
Nguyễn Thị Nhung
11949 - -
4 takeoff
Jelly Nguyễn
9929 87
5 chihua
Ngu Như Bò
9757 84
6 thanhhien1998
Hoàng Thanh Hiền
8136 91
7 hailuckyperson1
Trần Duy Hải
8405 85
8 mol2k
PVR mol
7770 88
9 anvuong2k
An Vương
8150 82
10 kutenenhox410
Bùi Nhật Huy
6606 97
11 maichu2k
Chu Thị Mai
7539 85
12 buithingamy
Bùi Thị Nga My
7643 - -
13 Maimaihanhdao
Siêu Chíp
6941 88
14 mooncomvn
Huỳnh Quang Nam
5816 91
15 homnaydangkihocmoon
PhuocSaiZan
6782 - -
16 thuthao3010
Phạm Thu Thảo
6112 - -
17 tankhoahb2000
cao tấn khoa
5257 86
18 Trang2311
Lê Hoàng Đạt
5298 84
19 NhuAeri
Đặng Thị Huỳnh Như
5793 - -
20 onlyjiyong
Nguyễn Thị Minh Lộc
5083 84
21 dungtran123
The One To Be Pirates King
5002 85
22 luyenthidaihoc2017
cham hoc nhe'
4683 86
23 moon2001
?????????
3968 98
24 ha132000
Văn Thu
4290 89
25 anhdohet
Đàm Lê Châu
4557 84
26 enteral
Một Hai Ba
4217 84
27 vuthithuyphuong
Cún Cún
3648 96
28 phongchina
Thanh Phong
3876 82
29 Quynh2000
Phạm Ngọc Quỳnh
4368 - -
30 toidoroi
Kiều Thị Trà Giang
4339 - -