Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LIVE S - LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2022

Là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm.

Được cung cấp kiến thức toàn diện theo các chuyên đề.

Học live trực tiếp với giáo viên giỏi và nổi tiếng trong nhóm kín.

Live S 1: Luyện thi THPT QG Toán 2022
1.200.000đ 800.000đ Đăng ký
Live S 2: Luyện thi THPT QG Toán 2022
1.200.000đ 800.000đ Đăng ký
Live S: Luyện thi THPT QG Vật lý 2022
1.200.000đ 800.000đ Đăng ký
Live S: Luyện thi THPT QG Hóa học 2022
1.200.000đ 800.000đ Đăng ký
Live S: Luyện thi THPT QG Tiếng Anh 2022
1.200.000đ 800.000đ Đăng ký
Live S: Luyện thi THPT QG Ngữ Văn 2022

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

1.200.000đ 800.000đ Đăng ký

HỌC PHÍ COMBO LIVE S 2022

COMBO 1

1.200.000VNĐ

800.000VNĐ

1.000.000VNĐ Kèm sách

ĐĂNG KÝ

COMBO 2

2.800.000VNĐ

1.400.000VNĐ

1.800.000VNĐ Kèm sách

ĐĂNG KÝ
BESTSELLER

COMBO 3

3.600.000VNĐ

1.800.000VNĐ

2.400.000VNĐ Kèm sách

ĐĂNG KÝ