Đề thi thử THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Moon.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018. Đề thi thử nằm trong khóa học Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2018 được giáo viên Thầy Phạm Hà tuyển chọn viết lời giải, đáp án chi

Trích dẫn Đề thi thử THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018:

Bảng dưới đây cho biết trình tự nuclêôtit trên một đoạn ở vùng mã hóa của mạch gốc của gen quy định prôtêin ở sinh vật nhân sơ và các alen được tạo ra từ gen này do đột biến điểm:Biết rằng các côđôn mã hóa các axit amin tương ứng là: 5'AUG3': Met; 5'AAG3': Lys; 5'XXX3': Pro; 5'GGX3' và 5'GGU3': Gly; 5'AGX3': Ser. Phân tích các dữ liệu trên, hãy cho biết trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán sai?(I) Chuỗi pôlipeptit do alen đột biến 1 mã hóa không thay đổi hoặc thay đổi 1 axit amin so với chuỗi pôlipeptit do gen ban đầu mã hóa.(II) Các phân tử mARN được tổng hợp từ alen đột biến 2 và alen đột biến 3 có các côđôn bị thay đổi kể từ điểm xảy ra đột biến.(III) Alen đột biến 2 gây hậu quả nghiêm trọng cho quá trình dịch mã(IV) Alen đột biến 3 được hình thành do gen ban đầu bị đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit.
Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong của động vật nhai lại diễn ra như thế nào?
Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số III như sau: Nòi I: ABCDEFGHI; nòi 2: ABFEDCGHI; nòi 3: HEFBAGCDI; nòi 4: ABFEHGCDI;Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do một đột biến đảo đoạn. Trình tự đúng của sự phát sinh các nòi trên là
Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?(1) Nguyên tố khoáng thiết yếu có thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác(2) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kì sống(3) Nguyên tố khoáng thiết yếu trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.(4) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu thường được biểu hiện ra thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên là
Khi nói về đột biến gen, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát  biểu sai?(I) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.(II) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêotit(III) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.(IV) Mức độ gây hại của alen đột biến không phụ thuộc vào tổ hợp gen mà phụ thuộc vào điều kiện môi trường.(V) Đột biến thay thế một cặp nuclêotit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã


ĐỀ THI MỚI NHẤT

1. Đề thi thử THPT Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 2 - Năm 2018

2. Đề thi thử THPT chuyên ĐH Vinh - Lần 1 - Năm 2018

3. Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Lần 5

4. Đề thi thử THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 1 - Năm 2018

5. Đề thi thử Group ôn thi Y Dược – Thầy Phan Khắc Nghệ - Đề số 16

6. Đề thi thử Group ôn thi Y Dược – Thầy Phan Khắc Nghệ - Đề số 15

7. Đề thi thử Group ôn thi Y Dược – Thầy Phan Khắc Nghệ - Đề số 14

8. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Lê Quý Đôn - lần 1

9. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Tiền Giang

10. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Cụm 7 trường Chuyên THPT

11. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Cà Mau

12. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Hòn Gai - Quảng Ninh - lần 1

13. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 1

14. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Đà Nẵng

15. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - lần 1

16. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Thọ

17. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Bắc Ninh

18. Đề KSCL THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Thanh Hóa

19. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội

20. Đề thi thử THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - Năm 2018

21. Đề thi thử THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

22. Đề thi thử THPTQG Môn Sinh Năm 2019 THPT Yên Định I - Thanh Hóa - Lần I

23. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Bạc Liêu - lần 1

24. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Liên trường - Nghệ An - Lần 1

25. Đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2019 THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 2

26. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - Lần 1

27. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 4

28. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Cụm 8 trường Chuyên THPT - Lần 1

29. Đề thi thử THPT Liên trường TP Vinh - Nghệ An - Lần 1 - Năm 2018

30. Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2019 - Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam

50 Đề Minh họa Luyện thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán học

Môn: Toán học Số trang:

Kho hàng: Còn sách

95.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật Lý

Môn: Vật lý Số trang:

Kho hàng: Còn sách

95.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề Minh họa Luyện thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học

Môn: Hoá Học Số trang: 368

Kho hàng: Còn sách

95.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học

Môn: Sinh học Số trang:

Kho hàng: Còn sách

95.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề Minh họa Luyện thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh

Môn: Tiếng Anh Số trang: 400

Kho hàng: Còn sách

150.000đ 150.000đ Đặt mua

50 Đề thi chọn lọc chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

Môn: Lịch Sử Số trang:

Kho hàng: Còn sách

250.000đ 250.000đ Đặt mua