Đề thi thử THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

Moon.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018. Đề thi thử nằm trong khóa học Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2018 được giáo viên Thầy Phạm Hà tuyển chọn viết lời giải, đáp án

Trích dẫn Đề thi thử THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018:

Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 418,2 nm, tỉ lệ các loại nucleotit trên mạch gốc lần lượt là A:T:G:X = 4:2:3:1. Gen trên làm khuôn tổng hợp nên một phân tử mARN. Trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng? (1) Số nucleotit loại A trên gen và mARN lần lượt là 738 và 246. (2) Tỉ lệ % nucleotit loại G trên gen là 20%. (3) Số liên kết hidro trên gen là 2952. (4) Trong sao mã môi trường cung cấp số nucleotit là 1230.
Một loài cây ăn quả có kiểu gen AaBb được ghép mắt lên loài cây dại kiểu gen DDee. Tại vị trí mắt ghép người ta thấy xuất hiện một chồi, qua kiểm tra bộ NST thấy số lượng NST trong mỗi tế bào của chồi lại bằng tổng NST của cả tế bào cây ăn quả và tế bào cây dại. Kiểu gen của chồi này là:
Một loài thực vật, A-cây cao, a-cây thấp; B-hoa đỏ, b-hoa trắng. Cho cây cao, hoa đỏ P tự thụ phấn thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình: 51% cây cao, hoa đỏ : 24%cây cao, hoa trắng: 24% cây thấp, hoa đỏ:1% cây thấp, hoa trắng. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu chưa đúng? (1) Cây P dị hợp về 2 gen, tần số hoán vị 10%. (2)Trong số cây cao, hoa trắng ở F1 tỉ lệ cây thuần chủng là 2/3. (3) Tỉ lệ cây cao, hoa đỏ không thuần chủng thu được ở F1 là 50%. (4) Trong số cây cao, hoa đỏ ở F1, tỉ lệ cây dị hợp về hai cặp gen là 2/3.
Những động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?
Một loài thực vật, A quy định màu xanh đậm, a-lá màu xanh nhạt. Cho hai phép lai sau: Phép lai 1:PTC : bố xanh đậm x mẹ xanh nhạt → F1: 100% xanh nhạt. Phép lai 2: PTC : bố xanh nhạt x mẹ xanh đậm → F1: 100% xanh đậm. Hiện tượng di truyền của tính trạng trên gọi là:


ĐỀ THI MỚI NHẤT

1. Đề thi thử THPT chuyên ĐH Vinh - Lần 1 - Năm 2018

2. Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Lần 5

3. Đề thi thử THPT Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 2 - Năm 2018

4. Đề thi thử THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 1 - Năm 2018

5. Đề thi thử Group ôn thi Y Dược – Thầy Phan Khắc Nghệ - Đề số 16

6. Đề thi thử Group ôn thi Y Dược – Thầy Phan Khắc Nghệ - Đề số 15

7. Đề thi thử Group ôn thi Y Dược – Thầy Phan Khắc Nghệ - Đề số 14

8. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Lê Quý Đôn - lần 1

9. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Tiền Giang

10. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Cụm 7 trường Chuyên THPT

11. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Cà Mau

12. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Hòn Gai - Quảng Ninh - lần 1

13. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 1

14. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Đà Nẵng

15. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - lần 1

16. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Thọ

17. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Bắc Ninh

18. Đề KSCL THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Thanh Hóa

19. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học - Sở Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội

20. Đề thi thử THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - Năm 2018

21. Đề thi thử THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

22. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Bạc Liêu - lần 1

23. Đề thi thử THPTQG Môn Sinh Năm 2019 THPT Yên Định I - Thanh Hóa - Lần I

24. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Liên trường - Nghệ An - Lần 1

25. Đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2019 THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 2

26. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - Lần 1

27. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 4

28. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Cụm 8 trường Chuyên THPT - Lần 1

29. Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2019 - Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam

30. Đề thi thử THPT Liên trường TP Vinh - Nghệ An - Lần 1 - Năm 2018

35 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật Lý

Môn: Vật lý Số trang:

Kho hàng: Còn sách

85.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề Minh họa Luyện thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học

Môn: Hoá Học Số trang: 368

Kho hàng: Còn sách

85.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học

Môn: Sinh học Số trang:

Kho hàng: Còn sách

85.000đ 200.000đ Đặt mua

35 Đề Minh họa Luyện thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh

Môn: Tiếng Anh Số trang: 400

Kho hàng: Còn sách

150.000đ 150.000đ Đặt mua

50 Đề thi chọn lọc chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

Môn: Lịch Sử Số trang:

Kho hàng: Còn sách

250.000đ 250.000đ Đặt mua