02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Chủ nhiệm môn: Tiếng Anh
Group học tập: Null
Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (MTESOL) – Đại học Victoria (Úc),

Hiện giảng dạy tại khoa Tiếng Anh – Đại học Hà Nội,

Kinh nghiệm 8 năm luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC.
DANH SÁCH KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QG - LỚP 12
Chương trình Pro S.A.T: Giải pháp toàn diện cho kỳ thi THPTQG

👉 Pro S (Luyện thi): Khoá học quan trọng bậc nhất trong năm, cung cấp kiến thức toàn diện theo từng chuyên đề .

👉 Pro A (Luyện đề): Khoá học luyện đề gồm những mẫu đề thi thử THPT Quốc Gia chuẩn và sát nhất với ma trận đề thi của Bộ.

👉 Pro T (Tổng ôn): Tổng hợp các kiến thức trọng tâm, cốt lõi nhất trước kỳ thi.

Chú ý quan trọng: Bạn có thể đăng ký khóa học Pro S, Pro A, Pro T riêng lẻ hoặc bạn đăng ký cả chương trình Pro SAT để được ưu đãi lớn hơn. Một số khóa chưa áp dụng chính sách bán riêng lẻ, bạn phải đăng ký theo Chương trình Pro SAT.

Pro S.A.T - 2019
Học phí: 800.000đ 1.000.000đ

Đăng ký

KHÓA HỌC ĐÃ MỞ BÁN
Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 02-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 700.000 đ
Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 06-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 500.000 đ
Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 08-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 400.000 đ
KHỞI ĐỘNG PRO SAT 2019 - Tiếng Anh
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 01-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 200.000 đ
Khóa TIẾNG ANH 11 (K2002)
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 06-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 550.000 đ 700.000 đ
Khóa TIẾNG ANH 10 - 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 550.000 đ 700.000 đ
Khóa luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 500.000 đ
Khóa luyện đề vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 500.000 đ
TOP 50 BÀI MỚI PHÁT HÀNH
1 L11-2019
2
L10-2019
3 L10-2019
4 L11-2019
5
L11-2019
6
L10-2019
7
L10-2019
8
L11-2019
9 L10-2019
10
L11-2019
11
L10-2019
12 L10-2019
13
L10-2019
14
L11-2019
15 L11-2019
16
L10-2019
17 L10-2019
18 L11-2019
19 L11-2019
20
L10-2019
21 L10-2019
22
L10-2019
23
L11-2019
24
L10-2019
25 L10-2019
26
L10-2019
27 L10-2019
28
L10-2019
29 L10-2019
30 L10-2019
31
L11-2019
32
L11-2019
33 L10-2019
34 Pro-S
35
L11-2019
36 L11-2019
37 L10-2019
38 L11-2019
39 L11-2019
40 L10-2019
41 L10-2019
42 S-2019
43
L10-2019
44
L10-2019
45
L10-2019
46
L11-2019
47
L10-2019
48
L11-2019
49 L10-2019
50 L10-2019