Giáo viên: Vũ Mai Phương

Chủ nhiệm môn: Tiếng Anh
Chứng chỉ giảng dạy TESOL (Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh tại 80 quốc gia trên thế giới),

Từng tham gia giảng dạy Tiếng Anh trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam,

Tác giả của nhiều đầu sách luyện thi THPT QG.
Danh sách khóa học