02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Chủ nhiệm môn: Tiếng Anh
Group học tập: Null
Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (MTESOL) – Đại học Victoria (Úc),

Hiện giảng dạy tại khoa Tiếng Anh – Đại học Hà Nội,

Kinh nghiệm 8 năm luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC.
DANH SÁCH KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QG - LỚP 12
Chương trình Pro S.A.T: Giải pháp toàn diện cho kỳ thi THPTQG

👉 Pro S (Luyện thi): Khoá học quan trọng bậc nhất trong năm, cung cấp kiến thức toàn diện theo từng chuyên đề .

👉 Pro A (Luyện đề): Khoá học luyện đề gồm những mẫu đề thi thử THPT Quốc Gia chuẩn và sát nhất với ma trận đề thi của Bộ.

👉 Pro T (Tổng ôn): Tổng hợp các kiến thức trọng tâm, cốt lõi nhất trước kỳ thi.

Chú ý quan trọng: Bạn có thể đăng ký khóa học Pro S, Pro A, Pro T riêng lẻ hoặc bạn đăng ký cả chương trình Pro SAT để được ưu đãi lớn hơn. Một số khóa chưa áp dụng chính sách bán riêng lẻ, bạn phải đăng ký theo Chương trình Pro SAT.

Pro S.A.T - 2019
Học phí: 800.000đ 1.000.000đ

Đăng ký

KHÓA HỌC ĐÃ MỞ BÁN
Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 02-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 700.000 đ
Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 06-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 500.000 đ
Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 08-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 400.000 đ
KHỞI ĐỘNG PRO SAT 2019 - Tiếng Anh
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 01-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 200.000 đ
Khóa TIẾNG ANH 11 (K2002)
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 06-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 550.000 đ 700.000 đ
Khóa TIẾNG ANH 10 - 2019
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 550.000 đ 700.000 đ
Khóa luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 500.000 đ
Khóa luyện đề vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Môn: Tiếng Anh
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Cô Phan Điệu
Học phí: 500.000 đ
TOP 50 BÀI MỚI PHÁT HÀNH
1
L11-2019
2
Basic
3
Basic
4
Basic
5
B-Eng
6
B-Eng
7
Basic
8
B-Eng
9
B-Eng
10
Basic
11
Basic
12
S-2019
13
S-2019
14
S-2019
15
S-2019
16
B-Eng
17
Basic
18
L10-2019
19
B-Eng
20
B-Eng
21
B-Eng
22
B-Eng
23
B-Eng
24
B-Eng
25
B-Eng
26
B-Eng
27
B-Eng
28
B-Eng
29
B-Eng
30
B-Eng
31
B-Eng
32
B-Eng
33
B-Eng
34
B-Eng
35
Basic
36
Basic
37
Basic
38
Basic
39
Basic
40
Basic
41
L11-2019
42
S-2019
43
B-Eng
44
B-Eng
45
B-Eng
46
B-Eng
47
B-Eng
48
B-Eng
49
B-Eng
50
B-Eng