02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giáo viên: Vũ Dung

Chủ nhiệm môn: Ngữ Văn
Đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn năm 2004.

Giáo viên Ngữ Văn nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Tác giả của hơn 40 đầu sách tham khảo (luyện thi, chuyên đề) đanh cho giáo viên và học sinh THPT, THCS.
DANH SÁCH KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QG - LỚP 12
Chương trình Pro S.A.T: Giải pháp toàn diện cho kỳ thi THPTQG

👉 Pro S (Luyện thi): Khoá học quan trọng bậc nhất trong năm, cung cấp kiến thức toàn diện theo từng chuyên đề .

👉 Pro A (Luyện đề): Khoá học luyện đề gồm những mẫu đề thi thử THPT Quốc Gia chuẩn và sát nhất với ma trận đề thi của Bộ.

👉 Pro T (Tổng ôn): Tổng hợp các kiến thức trọng tâm, cốt lõi nhất trước kỳ thi.

Chú ý quan trọng: Bạn có thể đăng ký khóa học Pro S, Pro A, Pro T riêng lẻ hoặc bạn đăng ký cả chương trình Pro SAT để được ưu đãi lớn hơn. Một số khóa chưa áp dụng chính sách bán riêng lẻ, bạn phải đăng ký theo Chương trình Pro SAT.

Pro S.A.T - 2019
Học phí: 1.000.000 đ

Đăng ký

KHÓA HỌC ĐÃ MỞ BÁN
Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 01-2018
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 199.000 đ 500.000 đ
Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 11-2018
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 199.000 đ 500.000 đ
Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2019
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 03-2019
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 500.000 đ
Khóa NGỮ VĂN 11 - 2019
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 07-2017
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 199.000 đ 700.000 đ
Khóa NGỮ VĂN 10 - 2019
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 199.000 đ 700.000 đ
Khóa luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 07-2018
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 300.000 đ
Khóa luyện đề vào lớp 10 môn Ngữ Văn
Môn: Ngữ Văn
Khai giảng: 08-2018
Giáo viên: Vũ Dung
Học phí: 300.000 đ
TOP 50 BÀI MỚI PHÁT HÀNH
1 L11-2019
2 L11-2019
3 L10-2019
4 LT 10
5 L11-2019
6 LT 10
7 L11-2019
8 LT 10
9 L11-2019
10 LT 10
11 L10-2019
12 L10-2019
13 LT 10
14 L10-2019
15 LT 10
16 L11-2019
17 L10-2019
18 LT 10
19 L11-2019
20 L10-2019
21 LT 10
22 LT 10
23 LT 10
24 LT 10
25 L11-2019
26 L11-2019
27 L11-2019
28 L11-2019
29 L11-2019
30 L11-2019
31 L10-2019
32 L10-2019
33 S-2019
34 L11-2019
35 L11-2019
36 L11-2019
37 L11-2019
38 L11-2019
39 L11-2019
40 L11-2019
41 LT 10
42 L10-2019
43 L10-2019
44 L10-2019
45 L10-2019
46 L10-2019
47 L10-2019
48 LT 10
49 L10-2019
50 L11-2019